Dit project wordt gefinancierd vanuit het programma Horizon 2020 van de Europese Unie, grant agreement nr. 640715
dossier

Schaliegas: wat doet het met mens en milieu?

1 juni 2015 • 1 min leestijd

Op 1 juni 2015 gingen, in het kader van het onderzoeksprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, de eerste grote Europese studies van start naar de effecten van schaliegaswinning op mens en milieu. TNO coördineert de werkzaamheden van een consortium van achttien onderzoeksinstituten uit tien Europese landen in het project M4ShaleGas (‘Measuring, monitoring, mitigating, managing the environmental impact of shale gas’).

Vragen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Wat zijn de effecten van schaliegaswinning op de ondergrond?
  • Welke effecten hebben bovengrondse activiteiten en installaties op het landschap en grondwater?
  • Wat zijn de gevolgen voor luchtkwaliteit en uitstoot van broeikasgassen?
  • Hoe draagt kennis over schaliegaswinning bij aan het publieke debat?

Onderzoek winningsproces

Voor alle onderdelen van het winningsproces wordt onderzocht wat de risico’s zijn en hoe die zijn te beperken. In het project M4ShaleGas worden ook best practices uit de Verenigde Staten verzameld en experimenten uitgevoerd om te achterhalen hoe Europese schaliegesteenten zich gedragen.

Daarnaast worden modellen ontwikkeld om de impact van fracking-methoden te voorspellen, en maatregelen om de kans op milieuschade te verminderen.

Consortiumpartners

De consortiumpartners zijn onafhankelijke onderzoeksinstellingen die de benodigde wetenschappelijke kennis leveren die de Europese Commissie zal helpen bij het opstellen van beleid ten aanzien van schaliegaswinning in Europa. Voor data van bestaande schaliegasactiviteiten in het buitenland wordt inbreng gevraagd van huidige operators. Een industriepanel zorgt ervoor dat ervaringen van bedrijven met het consortium worden gedeeld. Het consortium mengt zich nadrukkelijk niet in de politieke en maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van schaliegaswinning, maar kan er wel feitelijke informatie voor opleveren.