Foto's: Bart van Overbeeke
verhaal van de klant

“Singapore vindt ons een pareltje”

1 juni 2015 • 6 min leestijd

Nederland heeft kennis, gespecialiseerde bedrijven en een groeiend aantal succesvolle startups om succesvol te blijven innoveren. Wel is het zaak dat de overheid keuzes durft te maken en bedrijven veranderende klantbehoeften vroeg signaleren. Dat zegt Ir. Simon Bamback van VDL Enabling Technologies Group.

Welke veranderingen zijn de laatste jaren gaande bij VDL ETG?
“We moesten leren onze organisatie heel flexibel te maken. We waren puur een maakbedrijf, maar doen nu veel meer aan ontwikkeling. Het was een onontkoombaar proces dat past in de vraag van onze klanten naar meer toegevoegde waarde. Wij moesten veranderen omdat de klant verandert. In het verleden werkten we op basis van vragen van de klant: reactief. Maar je moet proactief zijn, veel meer meedenken met de klant.”

Wat heeft dit voor gevolgen?
“Met het deels overnemen van de ontwikkeling bij je klant krijg je een veel grotere verantwoordelijkheid. Je gaat in een vroeger stadium bedenken hoe je dingen voor de klant moet oplossen. Dat betekent voor de interne organisatie een enorme cultuuromslag en het aantrekken van mensen die dat als een uitdaging zien.”

Welke rol spelen kennisorganisaties voor uw bedrijf?
“Ons bedrijf heeft altijd behoefte aan nieuwe kennis. Op wie je een beroep doet, hangt af van je horizon. Als het om de korte termijn gaat, kunnen we goed terecht bij de ingenieursbureaus en voor de langere termijn - als je wel ongeveer weet waar je heen wilt maar nog niet hoe en met welke technologie - schakel je universiteiten in.”

Hoe zet je basistechnologieën om in iets dat werkt?
“Dan kun je bijna niet om instellingen als TNO heen. Daar weten ze hoe je bewezen technologieën innovatief kunt toepassen in je bedrijf. We doen op veel gebieden zaken met TNO en behalve goede resultaten levert dat ook nieuwe stimulansen op.”

VDL ETG heeft een eigen technologie- en ontwikkelingsgroep. Waar ligt de grens tussen zelf uitvinden en uitbesteden?
“We hoeven niet alles wat nodig is aan kennis zelf op te bouwen. Dat kan ook helemaal niet, want daar is ons speelveld veel te complex voor. Onze ontwikkelactiviteiten beperken zich in dat opzicht tot die gebieden waarvan we voldoende kennis in huis moeten hebben om een interessante gesprekspartner voor onze klanten te zijn.”

Wat besteden jullie precies uit?
“We ontwikkelen zelf geavanceerde producten voor onze klanten, maar op deelgebieden moeten we vaak kennis inhuren, vooral als het om applicaties gaat. We zitten zelf heel dicht op het product maar vrij ver af van de applicatie. Je zult iets van de toepassing moeten begrijpen om de vertaling naar het product goed te kunnen maken.”

Wat vindt u van ons innovatieklimaat?
“Het innovatieklimaat is de laatste jaren enorm aan het verbeteren. In Den Haag wordt nu veel beter nagedacht over de industrie, niet alleen bij Economische Zaken maar bij alle relevante ministeries, diensten, ambassades. We hebben lang ingezet op idealistische onderwerpen als schoon en duurzaam: Nederland als dienstenland, Nederland distributieland. Daar hoorde geen smerige industrie bij. Maar je hoorde nauwelijks iemand over het creëren van toegevoegde waarde. Dat denken is gelukkig veranderd.”

Wat is er nu dan zo anders ten opzichte van voorheen?
“Nu is er het besef dat we een nieuwe industriële revolutie doormaken waarbij Nederland internationaal een toonaangevende rol kan spelen. Hier in het zuidoosten doen we daarin volop mee. Mede door een begrip als ‘de slimste regio’ zijn mensen ervan doordrongen geraakt hoe belangrijk innovatie is voor het creëren van duurzame werkgelegenheid.”

Kunnen we misschien van andere landen leren?
“Jazeker. In Singapore, waar we een grote fabriek hebben, zit een overheid met een enorme daadkracht. Ze hebben een duidelijk industriebeleid ontwikkeld en geven dat dagelijks handen en voeten. Toegegeven, wij hebben als VDL ETG het voordeel dat we met onze activiteiten precies in dat beleid passen. Maar dan merk je ook aan den lijve wat dat inhoudt. Geen schouderklopje dat we voor hen belangrijk zijn, maar concrete ondersteuning.”

Kunt u concrete voorbeelden hiervan noemen?
“De Economic Development Board, zeg maar het EZ van Singapore, stimuleert op alle mogelijke manieren nieuwe ontwikkelingen in ons bedrijf, ondersteunt ons in het trainen van medewerkers, subsidieert PhD’s die we aannemen en helpt via fiscale incentives bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën.”

Pleit u als succesvol hightechbedrijf nu voor overheidssteun?
“Niet voor subsidie, maar voor duidelijkheid en concrete ondersteuning. Keuzes maken en daarmee aan de slag gaan. Net als Nederland is Singapore een klein land en dus denken ze daar na over efficiency per inwoner en per vierkante meter. Ze maken keuzes welke industrieën en andere takken van sport van belang zijn. Die stimuleren ze, daar voeren ze concreet beleid op.”

Hoe vaak komt er een EDB-vertegenwoordiger bij u op bezoek?
“Op dit doorsnee industriegebiedje in Noordwest-Eindhoven krijg ik elke twee maanden een executive van EDB uit Singapore op bezoek. Elke twee maanden! EDB-vertegenwoordigers uit andere Europese landen zie ik nog vaker. Ze zien wat we toevoegen op het gebied van precision engineering en hoe belangrijk we zijn voor andere industrietakken. We heten niet voor niets ‘enabling technologies’: we maken dingen mogelijk. Het ecosysteem waar wij onderdeel van zijn, oefent grote aantrekkingskracht uit op weer andere bedrijven. Daarom vindt Singapore ons een pareltje.”

Wat vindt u van initiatieven als de topsectoren, de nationale wetenschapsagenda, smart industry? Oftewel de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid?
“Het zijn allemaal prachtige initiatieven en logische keuzes, maar ik heb mijn twijfels over de effectiviteit. Er wordt veel vergaderd, gediscussieerd en gecongresseerd. Maar tegen al die mensen die daar hun mooie PowerPoint-presentaties houden zeg ik: verdiep je eens echt in de dagelijkse problematiek van onze industrie en de internationale concurrentiepositie.”

“Verdiep je eens echt in de dagelijkse problematiek van onze industrie en de internationale concurrentiepositie”

Vertel eens meer over de industrieproblematiek en internationale concurrentiepositie?
“Wij zijn hier dagelijks bezig ons hoofd boven water te houden in een complexe, internationale concurrentiestrijd. We moeten hier dagelijks nieuwe dingen bedenken en ontwikkelen om wereldwijd voorop te blijven lopen. Elke baan in de hightech in deze regio creëert weer nieuwe bij toeleveranciers, transport, de detailhandel, enzovoorts.”

Kunt u hier een concreet voorbeeld van noemen?
“Jaren geleden lagen de mainports – Schiphol en de Rotterdamse haven – als motor van onze economie in ieders mond bestorven. Nou, hier hebben we de brainport. Hier creëren we enorme waarde, export, werkgelegenheid. Ik wil het niet steeds over Singapore hebben, maar daar onderneemt de overheid samen met ons. Ze snappen precies waar we mee bezig zijn en stimuleren, faciliteren. Dat levert concrete resultaten op.”

Hoe ziet u de toekomst van de maakindustrie in ons land?
“Die moet zich sterk gaan richten op het vergroten van de toegevoegde waarde naar haar klanten. De sector moet kennisintensiever gaan worden. Als we de industriële activiteiten voor Nederland willen behouden, moeten we sterker investeren in automatisering van processen die je lokaal niet meer concurrerend kunt doen.”

Heeft u het dan over robotisering?
“Inderdaad. Dat biedt waanzinnige kansen. Als je inventief blijft en in de voorste linies wilt blijven lopen, dan heeft elke vorm van maakindustrie legio kansen. 3D-printen is een ander voorbeeld. Ook hier gaat het om waarde toe te voegen voor je klant. Die zit niet zozeer in het printen zelf, dat wordt gemeengoed. Het zit in het ontwikkelproces, het vooraf denken hoe je betere functionaliteit van de te printen onderdelen kunt realiseren. Daar zit de klant op te wachten. Kansen genoeg voor een bloeiende maakindustrie.”

Van reactief naar proactief is dé opdracht voor deze industrie?
“Je moet veel meer weten van je klant dan vroeger. Een andere transformatie van ons bedrijf is die richting product lifetime ownership. Ik noemde al de verschuiving van maak- naar ontwikkelbedrijf. Dít gaat weer een stap verder. Je bent als toeleverancier niet alleen betrokken bij de geboorte, ontwikkeling en bouw van het product, maar blijft ervoor verantwoordelijk tijdens de hele levensduur.”

Zijn er vanuit VDL ETG ook voorbeelden hiervan?
“We hebben medische apparaten voor Philips ontwikkeld, waarvoor we nu ook in de sustaining fase betrokken blijven. Waferhandlers voor ASML: hetzelfde verhaal. Wij weten nu eenmaal het best hoe het apparaat in elkaar zit, dus in plaats dat ASML ons een stapel tekeningen geeft om een machine te bouwen krijgen we nu een A4’tje met een roadmap voor de komende jaren. In Silicon Valley maken we die ontwikkeling ook door. Daar versterken we ons team nu met een aantal topengineers die in een vroeger stadium moeten aanhaken bij de ontwikkelingsactiviteiten van onze grote klanten daar.”

Inspelen op de behoeften van klanten is dus de grootste kracht van VDL ETG?
“Jazeker. We doen mee aan de voorkant van de ontwikkeling. Dan denkt de klant: hé, die mensen van VDL ETG zijn goed bezig, ze snappen wat we doen, daar gaan we mee verder. Dat bedoel ik met kansen voor een bloeiende maakindustrie: houd scherp in de gaten wat er bij je klanten gebeurt en voeg waarde toe. Dan kun je in de kopgroep blijven meedoen.”

Dag van de uitvinder

9 nov '21 - 5 min
Bij TNO werken onze uitvinders al sinds 1932 aan de uitvindingen en innovaties van morgen. In het kader van de Dag van de Uitvinder staan we stil bij enkele TNO... Lees meer
innovatie

TNO’ers bestrijden de stikstofcrisis met programma Brains4Nitrogen

15 okt '21 - 4 min
Na het succes van het Brains4corona-programma, waarin TNO zich richtte op de aanpak van het coronavirus in 2020, is de organisatie nu van plan meer van deze 'Brains4x'-uitdagingen... Lees meer
innovatie

Met Brains4x van TNO versnelde innovatie op maatschappelijke uitdagingen in Nederland

15 okt '21 - 2 min
Van de coronapandemie tot aan de stikstofcrisis: Nederland staat voor grote uitdagingen. Na het succes van Brains4corona en Brains4nitrogen gaat TNO vaker challenges... Lees meer
blik op de toekomst

De economie na het coronavaccin: hoe Nederland zich uit de crisis kan innoveren

15 feb '21 - 3 min
Nu het vaccineren is opgestart, groeit de aandacht voor de toekomst. Met de bankencrisis in ons achterhoofd willen we koste wat het kost voorkomen dat onze economie... Lees meer
innovatie

Het eerste Europese online quantumcomputer-platform

20 apr '20 - 3 min
Het ontwikkelen van een werkende quantumcomputer houdt topuniversiteiten en ‘quantum hubs’ van China tot Amerika én Nederland bezig. TNO werkt binnen QuTech met... Lees meer