blik op de toekomst

Slagkracht is nodig om kansen voor cybersecurity te verzilveren

19 mei 2017 • 1 min leestijd

Nederland draait op hoog niveau mee in cybersecurity. Met universiteiten, kennisinstellingen, bedrijven en de overheid blinken we uit in de bestrijding van cybercrime. Maar kunnen we deze toppositie behouden? Volgens Harvard Business Review is onze digitale economie razendsnel aan het afzakken. Om onze toppositie te behouden, moeten we investeren in cybersecuritykennis en een dynamisch cyberecosysteem inrichten.

Landen om ons heen investeren flink in een hoger cybersecurityniveau om maatschappelijke continuïteit, hun bedrijfsleven en economie te beschermen. Nederland blijft achter en we moeten daarom meer gaan investeren om het tij te keren, stelt Annemarie Zielstra, Directeur Cyber Security & Resilience bij TNO en auteur van de TNO whitepaper cybersecurity. Door de sterke focus op bestaande kennis en buitenlandse technologie laten we veel maatschappelijke en economische kansen liggen. Wat zijn de kansrijke niches waarin Nederland zich kan specialiseren? Welke innovatieve kennis en expertise willen we in huis hebben en houden? Wat is onze ambitie? En hoe zetten we die om in een programma?

Cyberecosysteem inrichten

Nederlanders zijn als geen ander in staat om samen te werken; het zit in ons DNA. Onze samenwerkingscultuur is een belangrijk deel van de oplossing. We moeten zorgen voor een dynamisch cyberecosysteem voor het katalyseren van innovatie. In dit ecosysteem worden kennisvraag en -aanbod continu aan elkaar gekoppeld, wordt technologie gescout en worden steeds weer nieuwe samenwerkingen gesmeed.

“Kansen verzilveren lukt alleen als politiek, overheid, bedrijfsleven en wetenschappelijke instituten de handen ineenslaan”

Technology transfer

Een goede ‘technology transfer’ vormt een ander deel van de oplossing. Veelbelovende kennis en technologie blijven te vaak op de plank liggen. Deze ‘valley of death’ tussen onderzoek en markt moeten we overbruggen. Experimenteren, kennisoverdracht en durven te falen ofwel beschikbaar stellen van durfkapitaal, zijn noodzakelijk om kennis een weg naar de markt te laten vinden. Investeringen in de kennisbasis vanuit de overheid zijn hierin cruciaal, stelt Mariana Mazzucato, econoom en schrijver van het boek The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths.

Nederland versterken en beschermen

Het bundelen van krachten om de cybersecurityvraagstukken het hoofd te bieden, is noodzakelijk om Nederland te versterken en te beschermen. Met een integrale visie en meer samenhang tussen bestaande initiatieven zorgt Nederland voor meer slagkracht en hoogwaardige, onafhankelijke cybersecuritykennis. “Kansen verzilveren lukt alleen als politiek, overheid, bedrijfsleven en wetenschappelijke instituten de handen ineenslaan. Hiermee moeten we zo snel mogelijk van start gaan; wachten is geen optie”, vindt Zielstra. “Laat ons samen een stip op de horizon zetten, terug redeneren en daar vervolgens met z’n allen – publiek en privaat – aan gaan werken. Laten we die kraamkamer inrichten waar cybersecurityinnovaties het daglicht zien en hun gang naar de markt maken.”

TNO whitepaper cybersecurity

Wilt u meer weten over het verzilveren van de maatschappelijke en economische kansen in cybersecurity? Download dan de whitepaper.

Download whitepaper
blik op de toekomst

Podcast Insights #12 – Autonome wapens of menselijke controle?

25 mrt '19 - 1 min
De oorlogsindustrie heeft al meerdere revoluties meegemaakt; buskruit, kanonnen, vuurwapens tot aan kernwapens. Nu staan we voor een nieuwe revolutie namelijk autonome... Lees meer
blik op de toekomst

Burger steeds belangrijker in opsporing

19 dec '18 - 4 min
Van Whatsapp-buurtgroep tot Bellingcat. De politie ziet een belangrijke rol weggelegd voor burgers bij het opsporingswerk. TNO’er Arnout de Vries adviseert de politie... Lees meer
verhaal van de klant

Aeolus versnelt innovatie in militaire lucht- en ruimtevaart

22 nov '18 - 4 min
Een innovatieplatform voor het verbeteren van menselijke prestaties onder extreme omstandigheden in de militaire lucht- en ruimtevaart. Dat is Aeolus, opgericht... Lees meer
blik op de toekomst

Slimme politiecamera’s herkennen straatgeweld

20 nov '18 - 5 min
In veel steden hangen camera’s. De politie gebruikt de beelden in de opsporing. In Arnhem deed TNO een proef met ‘slimme’ ’software waardoor camera’s zelf straatgeweld... Lees meer
blik op de toekomst

Hoe een neurowetenschapper de recherche helpt

6 nov '18 - 5 min
Sinds drie jaar bestrijdt de recherche in West-Brabant de zware criminaliteit niet alleen met goed speurwerk, maar ook met wetenschappers. Met zijn team helpt neurowetenschapper... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.