blik op de toekomst

Smart Island Approach voor Aruba

1 maart 2014 • 4 min leestijd

Zon, wind en zee - wat wenst een toerist zich nog meer? Maar ook op het gebied van duurzame energie kan Aruba met deze elementen haar potentieel vergroten. Maar niet alleen de eigen bevolking profiteert daarvan.

Aruba is afhankelijk van fossiele brandstoffen om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. Dat is precair. Doordat het eiland klein is, mist het de slagvaardigheid om een stevige positie te bedingen op de oliemarkt en heeft het niet de veerkracht om fluctuaties in de olieprijzen te ondervangen. Ook zijn naar verhouding fikse investeringen nodig om elektriciteits- en drinkwatercentrales te bouwen en te onderhouden. Tel daarbij de te sterke economische afhankelijkheid van het toerisme in de afgelopen jaren op. De noodzaak tot het varen van een nieuwe koers is duidelijk. De ‘Smart Island Approach’ biedt perspectief.

Toekomstbeeld Aruba

In 2011 hebben Aruba en TNO een overeenkomst getekend om een duurzaam eiland te maken van Aruba. Zo wil Aruba bijvoorbeeld in grote mate zelfvoorzienend zijn in energie. Maar ze willen ook fungeren als toekomstbeeld voor andere, vergelijkbare kleine eilanden en afgelegen gebieden. Het gaat om integrale oplossingen die bij voorkeur leiden tot minder kosten (zeker niet duurder), die een grotere onafhankelijkheid en een schoner milieu opleveren en bovendien toekomstbestendig zijn. Afgezien van die voordelen maakt dit kleine landen slagvaardiger.

Innovatieve oplossingen binnen microkosmos

Voor TNO vormt de overeenkomst een uitgelezen kans om binnen deze microkosmos te werken aan innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame energie. Dat is niet alleen van betekenis voor het eiland zelf, maar het levert ook kennis op die bruikbaar is in andere sectoren en gebieden.
Het gaat bijvoorbeeld om het toepassen en toetsen van smart grid-oplossingen voor een relatief eenvoudig elektriciteitsnet, waarbij de veranderende energiemix (zon, wind, geothermie versus diesel) nieuwe oplossingen vergt om stroomfluctuaties en -uitval te voorkomen. Maar ook gaat het om onderzoek naar zonnepanelen en hun rendement onder tropische omstandigheden, zoeken naar haalbare manieren om elektrische energie op te slaan, of om het koelen van een hotel met zeewater.

TNO Caribbean

“Ik kom dingen tegen die nooit eerder op mijn pad zijn gekomen. Het is een uitdaging om de mogelijkheden te onderzoeken”, zegt drs. Jan Ebbing, directeur van het in Oranjestad gevestigde TNO Caribbean. Hij heeft mooie oplossingen gezien op het gebied van duurzaamheid, maar een integrale aanpak levert het meeste rendement op, zegt Ebbing. “Energie staat niet op zichzelf. Dit eiland heeft ook te kampen met een afvalprobleem, duur (drink)water en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. Het afvalvolume is te laag om het rendabel te exporteren, maar het is prijzig om het hier op het eiland volledig te verwerken. Kijk je ernaar vanuit het perspectief duurzaamheid, dan komen er mogelijkheden naar voren.”

Samenwerking met andere eilanden

Ebbing: “Uit afval is onder andere energie op te wekken; eilanden kunnen daarbij samenwerken, wat vooral een logistieke uitdaging is. Zo nemen we ook (drink)water mee in onze aanpak. Om de veranderende energiemix te stabiliseren, is energieopslag nodig. Een van de stappen die we mogelijk gaan ondernemen, is het vullen van een oude steengroeve met water. Zo ontstaat een stuwmeer dat kan fungeren als energieopslag, als batterij.”

Meerwaarde inzet lokale mensen

Ebbing werkt inmiddels met een twaalfkoppig team vanuit het Arubaanse TNO-kantoor. Er is bewust gekozen voor voornamelijk lokale mensen met kennis van de regio. “Het biedt absolute meerwaarde om met deze mensen te werken. Veel Arubanen keren na hun opleiding in het buitenland niet terug naar hun eiland. Nu is er toekomst voor hen, dankzij de kenniseconomie die ontstaat door ‘duurzaam Aruba’.”

“Het biedt absolute meerwaarde om met lokale mensen te werken”

Deuren openen voor Nederlandse bedrijfsleven

“Niet alleen op Aruba, maar ook in andere delen van de wereld heeft TNO mede door de inzet van onder andere regionale kenniswerkers een toegevoegde waarde”, vertelt Ebbing. “Op die manier kan TNO ook in lagere-lonenlanden competitief kennisoverdracht en impact realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat we internationaal nog veel sterker en zichtbaarder zullen kunnen worden, waarbij we ook deuren openen voor het Nederlandse bedrijfsleven.”

Smart community

Op 14 februari 2014 is de overeenkomst getekend voor de bouw van de Smart Community, een duurzame wijk van twintig woningen die is ontworpen en wordt gebouwd samen met lokale stakeholders, (inter)nationale bedrijven en de Arubaanse overheid. De wijk moet zelfstandig worden qua energie- en watervoorziening en afvalverwerking. In dit ‘laboratorium’ - een open kennisplatform - kunnen partners kennis en ervaring opdoen op het gebied van duurzame oplossingen (‘real-life testing’), onder begeleiding van TNO en haar partners. De volledige oplevering is voorzien in het najaar van 2016.

De kracht van de Smart Island Approach

De Smart Island Approach is een integrale, duurzame aanpak voor problemen die kenmerkend zijn voor onafhankelijke kleine eilanden en afgelegen gebieden. Het verhoogt de zelfredzaamheid en er wordt minder een beroep gedaan op de eindige fossiele brandstoffen. Deze activiteiten voert TNO uit op Aruba:

  • Duurzame R&D-projecten met lokale bedrijven en overheidsinstellingen
  • Faciliteren van een Summer School in samenwerking met onderwijsinstellingen in Nederland en Amerika
  • Test- en certificeringsonderzoek voor duurzame energietechnologie
  • Openen van een regionaal loket voor de Geologische Dienst Nederland.
blik op de toekomst

Energieneutraal in 2050: wat is de route voor gemeentes?

16 okt '17 - 4 min
Tijdens de klimaatconferentie eind 2015 in Parijs zijn onder meer afspraken gemaakt om uit te komen op een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Hoe kunnen... Lees meer
innovatie

Van Frankrijk tot Californië: energieopwekkend wegdek gaat de grens over

22 sep '17 - 3 min
Een wegdek waarover je niet alleen kunt rijden, maar dat ook duurzame energie produceert. Dat is SolaRoad: een TNO-innovatie die een paar jaar geleden niet meer... Lees meer
blik op de toekomst

Met HESI de energietransitie versnellen

10 mei '17 - 3 min
Om de transitie van fossiel naar duurzaam te versnellen, moeten de systemen van energieleveranciers en de apparatuur bij mensen thuis en bij bedrijven slim met elkaar... Lees meer
blik op de toekomst

De kwetsbare kant van de Caraïben

7 okt '16 - 3 min
De klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel en menselijke ingrepen in het milieu hebben grote gevolgen voor de kustgebieden van de Caraïben. Om na te gaan... Lees meer
column

René Hooiveld: Energietransitie vraagt willen en durven, van TNO’ers en klanten

6 jul '16 - 1 min
In China wonen en werken is een bijzondere ervaring. Ik verbleef er van 2009 tot en met 2015. Adembenemende landschappen, heerlijk eten, gastvrije mensen en het... Lees meer