blik op de toekomst

Speciale missie voor de Burgemeester van jouw Noordzee

11 juni 2020 • 3 min leestijd

De Noordzee speelt een cruciale rol in de energietransitie. TNO werkt hiervoor met veel partijen samen, van grote olie- en gasbedrijven tot ngo’s. Tussen deze partijen laveert, met een speciale missie, de Burgemeester van Jouw Noordzee: voormalig zeilster Marcelien Bos-De Koning. “Mensen hebben vaak geen idee van het belang van de Noordzee.”

De Burgemeester van Jouw Noordzee werd in 2018 in het leven geroepen door duurzaamheidsplatform SummerLabb van Jan Douwe Kroeske en TNO. Dit om alle activiteiten op de Noordzee, van visserij tot energiewinning, aan een zo breed mogelijk publiek te verduidelijken.

Na Mariken Betsema is dat sinds najaar 2019 oud-Olympisch zeilster Marcelien Bos-De Koning. Graag vertelt zij aan wie het maar wil horen over het belang van de Noordzee voor de energietransitie.

Marcelien: “Na gesprekken met allerlei bedrijven en organisaties heb ik een goed beeld gekregen van welke partijen actief zijn op de Noordzee. Bemoedigend is dat er ondanks de verschillende belangen veel samenwerking is. De bereidheid om de handen ineen te slaan is groot. Ook heb ik in verschillende labs gezien wat een ongelooflijk interessante doorbraakinnovaties ons te wachten staan. Daar ben ik tegelijkertijd enthousiast en ongeduldig over. Het kan mij soms niet snel genoeg gaan.”

“Vissers of energiebedrijven begrijpen heel goed het nut van een goede balans”

Veel te winnen bij burgers

René Peters van TNO is als energie-expert nauw betrokken bij verschillende projecten op de Noordzee. Zoals North Sea Energy, voor systeemintegratie, en bijvoorbeeld PosHYdon, de eerste fabriek op zee om offshore waterstof te produceren. Hij vraagt Marcelien of zij merkt of de Noordzee als gebied voor energietransitie ook bij de burger leeft.

“Daar valt nog een hoop te winnen”, zegt ze. “Vissers of energiebedrijven begrijpen heel goed het nut van een goede balans tussen energie, economie en ecologie. Maar als ik bijvoorbeeld aan de meiden van mijn hockeyteam vraag wat zij weten van de Noordzee en hoe belangrijk deze is voor het energiesysteem dan hebben ze geen idee. Dus is het mijn taak dat verhaal zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen. Mijn titel is niet voor niets Burgemeester van Jouw Noordzee. De zee is van ons allemaal en gaat ons allen aan.”

De jeugd bereiken

Natuurlijk hangt het er ook maar net vanaf waar je woont of wat je doet. Marcelien: “Ik woon zelf in een waterrijk gebied en spreek bijvoorbeeld studenten die maritieme studies volgen of boten ontwerpen op zonne-energie. Maar het gros van de bevolking is er niet zo mee bezig. De coronacrisis heeft helaas onze plannen om de boer op te gaan met bezoeken en mediaoptredens verhinderd. Dus zoeken we nu met Summerlabb, TNO en andere partners naar andere manieren om de Noordzee onder de aandacht te brengen.”

“Zonnecellen, aardwarmte, zeewier… Het zijn schitterende verhalen die niet genoeg verteld kunnen worden”

Fascinerend

Zolang grootschalige bijeenkomsten en evenementen voorlopig niet mogelijk zijn is het internet het meest voor de hand liggende informatiekanaal. Zo staan er op de website van de Burgemeester van Jouw Noordzee inmiddels filmpjes waarin ze verslag doet van haar bezoeken aan de labs van TNO.

“Toen ik hiermee begon dacht ik al best aardig op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op de Noordzee, maar er ging toch een wereld voor me open. Het is fascinerend om te zien wat er straks allemaal kan. Innovaties met zonnecellen, aardwarmte, zeewier, waterstof… Allemaal schitterende verhalen die niet genoeg verteld kunnen worden.”

De Noordzee is van iedereen

René Peters: “De rol van Marcelien is van groot belang omdat de energietransitie, hoe geweldig alle technologische vernieuwing ook is, geen kans van slagen heeft zonder dat de bevolking er warm voor loopt. De Burgemeester van jouw Noordzee werkt met ons, alle partners van Summerlabb en andere professionals aan het creëren van draagvlak zodat mensen begrijpen hoe cruciaal de Noordzee is voor onze toekomstige duurzame energievoorziening. En we benadrukken steeds de balans tussen ecologische en economische waarden. Wind en zon spelen een grote rol, maar evengoed de natuurwaarde, visserij, sport en vrijetijdsbesteding. De Noordzee is van iedereen en dus moeten en kunnen alle belangen in harmonie samengaan.”

Bekijk wat de Burgemeester van Jouw Noordzee allemaal doetMeer informatie?

Wilt u meer weten over De Burgemeester van Jouw Noordzee? Neem dan contact op met René Peters

Contact
blik op de toekomst

Zonnestroom: grenzen rendement verder opgerekt

7 feb '22 - 3 min
De ontwikkeling van zonne-energie gaat razendsnel. De kosten van de opwek van zonnestroom gaan in hoog tempo omlaag, mede omdat het rendement van de zonnemodule... Lees meer
nieuwsbericht

Geothermie volledig CO2-neutraal maken

8 dec '21 - 3 min
Geothermie is een van de schoonste duurzame warmtebronnen en vormt een essentieel onderdeel van de energietransitie. Toch is aardwarmte niet honderd procent CO2-neutraal.... Lees meer
nieuwsbericht

Proeven met nieuwe generatie zonnewegdek

18 nov '21 - 3 min
Wegdek kan een rol van betekenis spelen in het grootschalig opwekken van zonne-energie. TNO werkt in het concept SolaRoad aan technieken en constructies waarbij... Lees meer

Dag van de uitvinder

9 nov '21 - 5 min
Bij TNO werken onze uitvinders al sinds 1932 aan de uitvindingen en innovaties van morgen. In het kader van de Dag van de Uitvinder staan we stil bij enkele TNO... Lees meer
innovatie

TNO’ers bestrijden de stikstofcrisis met programma Brains4Nitrogen

15 okt '21 - 4 min
Na het succes van het Brains4corona-programma, waarin TNO zich richtte op de aanpak van het coronavirus in 2020, is de organisatie nu van plan meer van deze 'Brains4x'-uitdagingen... Lees meer