Foto's: Pieter Magielsen / NFP Photography
op de werkvloer

Springplank voor talent

1 december 2014 • 3 min leestijd

De missie van TNO uitdragen – dat kan ook door, geheel of gedeeltelijk, buiten de organisatie werkzaam te zijn. Er zijn TNO'ers die dit wel zien zitten. Twee mensen die in verschillende ‘richtingen’ zijn gegaan, vertellen over hun ervaringen.

Aan tafel zitten José Kerstholt en Joost de Wit. Kerstholt werkt bij TNO en is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar Psychologische besliskunde aan de Universiteit Twente. De Wit heeft TNO dit voorjaar verlaten om voor zichzelf te beginnen. Hoe ervaart Kerstholt de verbreding en De Wit de verandering van het werk? En wat betekent dat voor henzelf en voor TNO?

Wisselwerking universiteit en TNO

Kerstholt en De Wit zijn beiden tevreden over hun stap. Kerstholt: “Ik heb wetenschap altijd leuk gevonden, maar voel me ook thuis bij TNO die vraagstukken multidisciplinair aanpakt. De universiteit biedt daarnaast de mogelijkheid tot wetenschappelijke verdieping; daar ben ik blij mee. Dankzij deze ‘dubbelrol’ kan ik actuele kennis uit de ‘buitenwereld’ aan studenten doorgeven, en wordt het TNO-werk verrijkt door academische kennis op het gebied van het gedrag in crisissituaties.”

Springplank voor talent

TNO faciliteert en stimuleert ondernemerschap binnen én buiten de eigen organisatie. Wie bij TNO werkt en op basis van de daarbij opgedane kennis een concreet idee heeft en wil vermarkten, krijgt daarvoor de ruimte. TNO brengt de medewerker in contact met de juiste partijen en fungeert zo als springplank voor talent.

Van loondienstmedewerker naar ondernemer

Zes jaar was De Wit bij TNO in dienst als onderzoeker. Nu werkt hij volledig voor zijn bedrijf Media Distillery dat hij samen met zijn compagnon Geert Vos opzette. In het bedrijf zet hij de kennis die hij bij TNO heeft ontwikkeld in voor een nieuwe technologie waarmee bedrijven real-time radio en televisie kunnen monitoren. Erg handig als je wilt weten wat er allemaal in de ‘traditionele media’ over je gezegd en van je getoond wordt.

Win-winsituatie

De Wit laat weten dat hij erg tevreden is met de stap die hij heeft gezet: ‘Dat ik na mijn periode bij TNO voor mezelf ben begonnen, is voor mij om twee redenen heel aantrekkelijk. Ik vind het erg leuk om iets wat ik zelf heb ontwikkeld te vermarkten en zelf te bepalen hoe het wordt vermarkt.’ TNO is daarbij niet uit zicht geraakt: “Met TNO hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Wij zijn voor TNO een manier om technologie en onderzoeksresultaten naar de markt te brengen. Voor ons is het belangrijk om van de R&D-activiteiten van TNO te kunnen profiteren.”

Je praat echt over een win-winsituatie en dat vind ik erg bevredigend

Het beste van beide werelden

Kerstholt: “Nu ik twee petten op heb, heb ik een sleutelfunctie in netwerken waar TNO en de Universiteit Twente beide deel van uitmaken. Ik merk dat er daardoor sneller geschakeld kan worden bij het oplossen van problemen. Ook ben ik goed in staat om bij de samenstelling van projectgroepen de juiste expertise te vinden. Je praat dus echt over een win-winsituatie en dat vind ik erg bevredigend.”

Vraag en aanbod

De Wit zit mee te knikken: “Als je merkt dat er vraag is naar je product of kennis, voelt dat gewoon heel goed. Met onze dienst wordt informatie uit audio en video, die tot voor kort haast niet te traceren was, nu makkelijk vindbaar. Er hoeft niet meer heel lang naar beeld of geluid gekeken of geluisterd te worden om een bepaald fragment te vinden. Dat is bijvoorbeeld interessant voor documentairemakers of het Commissariaat voor de Media dat voor zijn controletaak niet langer alles hoeft te bekijken of te beluisteren.”

Klantenbestand

“Momenteel zijn onze voornaamste klanten grote bedrijven die dankzij onze technologie snel informatie krijgen over hun imago op radio en tv”, vertelt De Wit. “Maar ook mediabedrijven die supersnel een berichtje sturen naar consumenten als er op dat moment een onderwerp op radio of tv is waarin zij geïnteresseerd zijn.”

Hoogleraren bij TNO

TNO telt ongeveer 55 deeltijdhoogleraren. Zij zijn te vinden bij de meeste Nederlandse universiteiten, maar ook in Leuven, Nantes, Nottingham, Helsinki, Berlijn en Trondheim. In ruim de helft van de gevallen is de leerstoel ingesteld en de TNO-medewerker benoemd door de Stichting Lorentz-van Itersonfonds TNO (LIFT). Ook houdt LIFT namens TNO toezicht op de kwaliteit van het onderzoek. De financiering van de leerstoel is meestal ondergebracht bij een of meer speurwerkprogramma’s van TNO. LIFT kent een externe Raad van Advies, bestaande uit:

  • de hoogleraren Sybrand van der Zwaag (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
  • TU Delft; voorzitter
  • Cor Langereis (Aardwetenschappen, Universiteit Utrecht)
  • Maarten Steinbuch (Werktuigbouwkunde, TU Eindhoven)
  • Jan Theeuwes (Psychologie en Pedagogiek, VU Amsterdam)
  • Arjen Boin (Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden)
  • Edith Feskens (Agrotechnologie & Voedingswetenschappen, Wageningen UR)