dossier

Stadsdashboard brengt staat van de stad in kaart

19 februari 2015 • 1 min leestijd

Voor de leefbaarheid van steden is het van belang dat mensen er prettig kunnen wonen, werken en recreëren en dat de bereikbaarheid (infrastructuur) optimaal is. Hoe krijgen bestuurders en beleidsmakers daar inzicht in, zodat ze indien nodig kunnen bijsturen of nieuw beleid ontwikkelen?

Op dit moment wordt soms gekozen om bepaalde straten in de binnenstad af te sluiten voor groot vrachtverkeer, zonder dat het effect ervan goed duidelijk is. Ook staan maatregelen vaak los van elkaar, en zijn onderwerpen organisatorisch verdeeld over verschillende wethouders. Daar moet iets aan gedaan worden. Het antwoord van TNO is het ‘stadsdashboard’. Deze is ontwikkeld door een breed samengesteld team TNO-deskundigen, aan de hand van bestaande datasets.

KPI’s van de stad in beeld

In het stadsdashboard worden de vele data die door een stad worden geproduceerd, geïntegreerd. Zo ontstaat een totaalplaatje in de vorm van een website die laat zien hoe de stad ervoor staat. In het stadsdashboard komt alle ontwikkelde kennis uit de challenge samen. De verschillende kaartlagen geven inzicht in:

  • verkeer (snelheid en intensiteit)
  • het soort voertuigen (busjes, lichte vracht, zware vracht)
  • luchtkwaliteit (fijnstof, stikstofdioxide)
  • logistiek (aan- en afvoer van goederen)

Zo kan een stadsdashboard alle belangrijke Key Performance Indicators (KPI’s) van een stad visualiseren. Ook kan de huidige situatie met een vroegere worden vergeleken. Samen met de gemeente Rotterdam wordt deze ontwikkeling voortgezet. In een toekomstige versie zal ook de mogelijkheid worden opgenomen om het effect op de KPI’s te bekijken, en zo de effectiviteit van maatregelen te toetsen.

dossier

Circulaire economie: van organisch afval naar waardevolle grondstoffen

13 feb '18 - 1 min
Op dit moment worden organische afvalstromen gecomposteerd, vergist of verbrand. Afvalleveranciers zouden meer willen bijdragen aan een circulaire economie en zien... Lees meer
blik op de toekomst

Hoe controleer je de betrouwbaarheid van data?

26 okt '17 - 5 min
Het verkeer, werkomstandigheden, ons voedsel: alles is voor onze veiligheid en gezondheid gereguleerd en staat onder streng toezicht. Hoe zit dat met data, nu veel... Lees meer
blik op de toekomst

Hoe houd je steden in de toekomst bereikbaar?

19 jul '17 - 1 min
Steden zijn in beweging en staan voor de grote opgave om de woonomgeving van steeds meer inwoners duurzaam en leefbaar te maken én te houden. Hoe ziet de stad van... Lees meer
dossier

Blockchain zet extra vaart achter containertransport in Rotterdamse haven

29 jun '17 - 4 min
Afgesloten en verzegelde containers staan een derde deel van hun transporttijd doelloos te wachten. Omdat ligplaatsen schaars en kostbaar zijn, is dat ongewenst.... Lees meer
blik op de toekomst

In een toekomstbestendig mobiliteitssysteem staat de reiziger centraal

9 jun '17 - 4 min
Er moet iets gebeuren om Nederland bereikbaar te houden. Met de toenemende groei van economie en wegverkeer neemt het verlies van reistijd in 2021 toe met 38% ten... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.