dossier

Voorbereid zijn voor een terroristische dreiging

21 maart 2014 • 2 min leestijd

Wat valt er te doen aan terroristische dreiging in stedelijke omgevingen? Het is op dit moment een hot topic. Een onderwerp waar het Europese onderzoeksprogramma TACTICS om draait. Met een ‘system of systems’ van bestaande en extra voorzieningen beogen de consortiumpartners gevaar af te wenden en de gevolgen te beperken.

“Zodra informatie over een mogelijke terroristische dreiging binnenkomt, moeten de politie en Koninklijke Marechaussee daar zo effectief mogelijk mee aan de slag. Dat wil zeggen: de dreiging zien te verijdelen of de consequenties verminderen“, vertelt consortiumleider Sharon Prins van TNO.

TACTICS

“In het programma Tactical Approach to Counter Terrorists in Cities (TACTICS) ontwikkelen we samen met onze tien partners een zogeheten Threat Management Tool die allerlei relevante informatie bundelt. Van livebeelden van bewakingscamera’s tot de beschikbaarheid van mankracht op de plek van dreiging.“

Bijdragen consortiumpartners

"Elke consortiumpartner (zie kader) brengt zijn eigen kennis en expertise in. TNO loopt bijvoorbeeld voorop met automatische gedragsherkenning. Prins vervolgt: “Van iemand die op het metrostation filmopnamen maakt, wil je weten of hij bezig is met een kunstproject dan wel de beveiliging bestudeert. Als de software automatisch herkent wat er aan de hand is, dan hoeft de operator nog maar een fractie van de totale hoeveelheid beelden te bekijken.“

Privacy by Design

Dat de operator nog maar een deel van de beelden bekijkt, komt de privacy van burgers ten goede. Dit is onderdeel van het Privacy by Design principe dat binnen TACTICS is toegepast. Een ander voorbeeld is dat personen op camerabeelden standaard heel wazig of geblokt getoond worden. Pas als bekend is dat de persoon mogelijk betrokken is bij een terroristische aanslag wordt zijn gezicht getoond.

Voorkomen van tunnelvisie

Op basis van een historische database en inbreng van RAND Europe ontwikkelde TNO ook een programma dat de handelingsopties van de terrorist in kaart brengt. “Weet je dat hij een zwaar type bom bezit, dan ga je er vanzelf vanuit dat hij die niet in een rugzak draagt maar per auto vervoert. Maar misschien gebruikt hij wel een boot of zelfs paard en wagen. Anders dan een mens, die handelt op basis van gewoonten, brengt het programma onbevooroordeeld voor elk type dreiging de mogelijkheden in kaart. Dat helpt de gebruiker om breder te denken en meer scenario’s te onderzoeken.”

Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning op basis van biometrische kenmerken – de inbreng van het Franse bedrijf Safran Morpho – is een ander voorbeeld van de veelzijdigheid van TACTICS. Prins: “Die technologie is zo geavanceerd, dat het niet uitmaakt vanuit welke hoek de camera een persoon scant, ook niet als hij beweegt of zich op flinke afstand bevindt. Ziet de operator een verdachte situatie, dan kan hij er een politieagent of een bomexpert op afsturen. Ook dat is een onderdeel van het systeem: welke resources hebben we in de buurt, wat kan je daarmee, en op welke termijn zijn ze inzetbaar? Tot slot hebben we een team dat zich toelegt op privacy, nog een heel belangrijk aspect van dit onderzoeksprogramma.”

Bediening Threat management Tool

Alle informatie komt samen op de alarmcentrale, waar een centralist de Threat Management Tool bedient. “Daarin schuilt de kracht van de innovatie”, meent Prins. “In het combineren van bestaande voorzieningen en nieuwe technologie. Daarmee maken we de samenleving daadwerkelijk veiliger. Tegelijk kunnen veiligheidsorganisaties met de opgedane kennis hun beleid nader vormgeven, versterken bedrijven hun concurrentiekracht en verbeteren kennisinstellingen hun beeldvorming van contraterrorisme.”

‘Door het combineren van bestaande voorzieningen en nieuwe technologie maken we de samenleving daadwerkelijk veiliger.’

Meer weten over het TACTIS-consortium?

fp7-tactics.eu

PARTNERS

Het TACTICS-consortium telt elf bedrijven, eindgebruikers en onderzoeksinstellingen:

 • TNO (Nederland)
 • Koninklijke Marechaussee (Nederland)
 • Nationale Politie (Nederland)
 • Fraunhofer (Duitsland)
 • ISCA – International Security and Counter-terrorism Academy (Israël)
 • ITTI (Polen)
 • Peace Research Institute Oslo (Noorwegen)
 • RAND Europe (Verenigd Koninkrijk)
 • Safran Morpho (Frankrijk)
 • Trinity College Dublin (Ierland)
 • Universidad Politécnica de Valencia (Spanje)
blik op de toekomst

Hoe vind je onvindbare veroordeelden? QUIN kan helpen

7 okt '19 - 4 min
In totaal zijn er zo’n 11.000 ‘onvindbare veroordeelden’ in Nederland. Dit zijn mensen die veroordeeld zijn en (een deel van) hun straf nog moeten uitzitten. Om... Lees meer
verhaal van de klant

Binnenkort: 112-meldingen met beeld

24 jan '18 - 3 min
Beeld is tegenwoordig allesbepalend. Het 112-meldproces is echter nog helemaal op spraak gebaseerd. Beeld meesturen met een melding, zoals een burger die een video... Lees meer
blik op de toekomst

Hoe stop je een mogelijke zelfmoordterrorist?

31 mei '16 - 3 min
Er is iemand gesignaleerd die mogelijk een bom heeft en zichzelf en omstanders om het leven wil brengen. Politie en hulpverleners moeten goed voorbereid zijn om... Lees meer
dossier

Hoe een serious game helpt bij crises

20 feb '15 - 1 min
Een crisis of incident komt altijd onverwacht. Het is daarom van belang dat alle betrokken partijen goed getraind zijn zodat ze, áls zich een probleem voordoet,... Lees meer