blik op de toekomst

“We moeten onze innovatiekracht maximaal benutten”

1 maart 2014 • 4 min leestijd

Jan-Hendrik Dronkers is directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. Een man met grote ambities. “We willen elk jaar tenminste tien succesvolle innovaties realiseren. De druk moet op de ketel blijven.”

Waarom vindt u innovatie zo belangrijk?

“De wereld verandert sneller dan ooit. Alles wordt dynamischer: onze samenleving, ons leven en ons werk. Op de snelweg houden we zelfs al proeven met zelfsturende auto’s. De huidige complexe maatschappelijke vraagstukken vergen vernieuwende oplossingen. Daar willen we goed op zijn voorbereid.”

Hoe speelt rijkswaterstaat in op de snelle veranderingen in de wereld?

“We willen innoveren door kansen te grijpen. Waar en wanneer die zich ook voordoen. Daarom verdiepen we ons in toekomstscenario’s en hebben we onze innovatiebehoeften en doelen geformuleerd. De kern daarvan is dat Rijkswaterstaat door te innoveren beter gaat presteren. Charles Darwin zei 150 jaar geleden: “Het zijn niet de sterkste soorten die overleven; niet de meest intelligente, maar de soorten die het beste inspelen op veranderingen.” Daar werken we aan: een Rijkswaterstaat die krachtig, slim en wendbaar is. We mogen niet voor verrassingen komen te staan.”

“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven, maar diegene die het beste inspelen op veranderingen”

Wat zijn uw ambities op het gebied van infrastructuur?

“We willen op termijn 30% duurzamer en 30% veiliger te zijn. Daarnaast willen we de functionaliteit van de bestaande infrastructuur met 30% vergroten en de kosten van de levensduur ervan met 30% omlaag brengen. Om de innovatiedruk op de ketel te houden, willen we jaarlijks ten minste tien met succes geteste innovaties in ons primaire proces realiseren.”

Wat zijn belangrijke thema’s voor jullie?

“Op de weg zijn slimme technologieën en actuele reisinformatie op maat steeds belangrijker. Reizigers beschikken met hun smartphones en navigatiesystemen over actuele, op hen toegesneden verkeers-, reis-, en routeinformatie. Slimme technologie biedt kansen om in de toekomst nog makkelijker, vlotter en beter geïnformeerd te reizen. Een ander voorbeeld zijn onze sluizen, waterkeringen, gemalen en bruggen. Een deel daarvan is ouder dan dertig jaar en toe aan renovatie of vervanging. Dat vergt een ingrijpende, kostbare operatie die Rijkswaterstaat niet op de conventionele manier kan uitvoeren. Daar hebben we de innovatiekracht van kennisinstituten als TNO hard nodig.”

Hoe realiseren jullie innovatie?

“Echt creatieve innovatie komt tot stand als je elkaar als opdrachtgever, kennisinstituten en marktpartijen vanaf het eerste begin opzoekt. Je moet al in de planfase samen problemen in beeld brengen en brainstormen over vernieuwende oplossingen. En tijdens de uitvoering moeten we ook kennis delen om te innoveren. Als zich tussentijds betere technieken of methodes aandienen, moeten we die toepassen. We zoeken daarbij de grenzen van de regelgeving op. We willen samen met gemeenten, provincies, burgers en kennisinstituten slim samenwerken, slim koppelen en integraal aanpakken: dat is co-creatie. Daar moeten we naartoe.”

“Ons doel is de innovatiekracht van bedrijven, kennisinstellingen en burgers maximaal te benutten”

Is er in Nederland wat dit betreft voldoende expertise aanwezig?

“In Nederland beschikken we over veel expertise die internationaal ook wordt herkend, erkend en toegepast. Iets anders is of die expertise snel genoeg wordt ingezet om vernieuwingen die bedacht zijn ook in de praktijk te brengen. Daar is nog wel een versnelling te maken. Belangrijk is dan dat we open met elkaar samenwerken. Rijkswaterstaat ontwikkelt zich tot een kleinere, slagvaardige en flexibele organisatie die doelmatig samenwerkt.”

Kunt u een voorbeeld noemen van een succesvolle samenwerking?

“Rijkswaterstaat heeft samen met andere partijen hard getrokken aan de totstandkoming van de Bouwcampus. Hierin staat juist het leren en werken over organisaties heen centraal. Ik zie graag dat ook de samenwerking met TNO via die Bouwcampus een impuls krijgt, bijvoorbeeld in het werk aan het vervangen van kunstwerken, zoals bruggen en viaducten.”

Hoe versterken Rijkswaterstaat en TNO elkaar?

“TNO is onze partner bij het ontwikkelen en borgen van kennis. Vanuit Rijkswaterstaat valt te denken aan onderwerpen die nu door InfraQuest en TrafficQuest worden opgepakt. Zoals verkeers- en vervoersmodellen, verkeersveiligheid, human factors én de routekaart ‘Beter geïnformeerd op weg’. Het gaat hier over de ontwikkeling van nieuwe concepten en innovaties met een toepassingsgericht karakter. Rijkswaterstaat gaat hiervoor een langjarige relatie aan met TNO. Ten slotte zijn er directe, specialistische opdrachten vanuit onze organisatie aan TNO, waarvoor we niet op de markt terecht kunnen.”

Wat is uw persoonlijke fascinatie met het onderwerp leefbaarheid?

“Uit onze toekomstscenario’s blijkt dat de verstedelijking de komende vijftig jaar sterk zal toenemen. In stedelijke gebieden komen steeds meer verschillende belangen samen. Op een steeds kleiner, drukker oppervlak. Daar ligt wat mij betreft onze belangrijkste focus voor de toekomst: werken aan een gezonde verstedelijking. Ook dat vraagt weer om een integrale aanpak.”

“De belangrijkste focus voor de toekomst: werken aan een gezonde verstedelijking”

Hoe ziet u die integrale aanpak voor u?

“We zullen nog meer en beter moeten samenwerken waarbij we burgers, bedrijven en organisaties steeds directer betrekken bij visievorming, beleidsontwikkeling en besluitvorming. Zo’n integrale aanpak vraagt om co-creatie. We moeten het particulier initiatief meer stimuleren en de innovatiekracht van het bedrijfsleven steeds beter benutten bij het zoeken naar nieuwe maatschappelijke oplossingen.”

Wisselt Rijkswaterstaat ook internationaal kennis en ervaring uit met andere landen?

“Rijkswaterstaat is actief lid van een aantal internationale verbanden. Hierin is het uitgangspunt om gezamenlijk kennis te ontwikkelen, uit te wisselen en toe te passen in gezamenlijke projecten. Zo heeft CEDR, de Europese organisatie van de nationale wegbeheerders, een programma waarin zeventien internationale werkgroepen actief zijn. Van geluid tot innovatie voor de weginfrastructuur.”

blik op de toekomst

Warmtepomp essentieel voor toekomst zonder aardgas?

2 mei '18 - 3 min
Na het besluit over het stoppen met gas uit Groningen is de discussie over nut en noodzaak van warmtepompen in alle hevigheid losgebarsten. Uiteindelijk gaan we... Lees meer
feiten & cijfers

Nieuw verkeersbelastingmodel voor bruggen levert miljardenbesparing op

5 apr '18 - 4 min
Dat stadsbruggen veel minder (zwaar) verkeer te verduren krijgen dan de drukke Van Brienenoordbrug is duidelijk. Toch gelden voor alle bruggen sinds enkele jaren... Lees meer
innovatie

NeroZero-lab: samenwerken aan gezond, duurzaam en energiezuinig wonen

12 jan '18 - 4 min
Duurzame oplossingen laten zien in de bouw. Daarvoor werken het bedrijfsleven, TKI Urban Energy en TNO samen in het NeroZero-lab. Vanaf 8 maart 2018 is deze duurzame... Lees meer
blik op de toekomst

De forensic engineer van TNO werkt als Sherlock Holmes

10 jan '18 - 4 min
Het dak van het stadion van FC Twente begeeft het. Een parkeergarage in Eindhoven stort in. Dan komen de forensic engineers van TNO in actie. Als ware detectives... Lees meer
blik op de toekomst

Hoe steden flexibel kunnen inspelen op de toekomst

6 jul '17 - 1 min
Steden zijn in beweging en staan voor de grote opgave om de woonomgeving van steeds meer inwoners duurzaam en leefbaar te maken én te houden. Hoe ziet de stad van... Lees meer