blik op de toekomst

Wereld maakt kennis met slimme mobiliteitssystemen

29 maart 2019 • 3 min leestijd

In de zomer van 2019 laat Nederland aan Europa zien hoe ver we zijn met het mogelijk maken van het rijden met geautomatiseerde voertuigen in de praktijk. Dat gebeurt tijdens het Europese ITS-congres (intelligente transportsystemen) van 3 tot en met 6 juni in Brainport Eindhoven-Helmond. Ons land is wereldwijd koploper op dit gebied, zoals internationaal onderzoek onlangs weer bevestigde.

TNO levert als kennisinstituut een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelingen. We hebben unieke testfaciliteiten en toponderzoekers die de ontwikkeling, realisatie en effectiviteit van nieuwe mobiliteitssystemen versnellen en optimaliseren. Hierbij werken we op drie niveaus: het voertuig, het mobiliteitssysteem en de maatschappelijke impact. Het gaat dus over de technologie in de auto, de communicatie tussen auto’s en met de omgeving, de veiligheid, het gedrag van automobilisten, wet- en regelgeving, maar ook over hoe je de nieuwe systemen moet inrichten met maximale effecten op doorstroom, veiligheid en emissies. Dit doet TNO niet alleen, maar samen met landelijke en regionale overheden, andere kennisinstituten en nationale en internationale marktpartijen.

“We hebben hier hoogwaardige faciliteiten om de impact van connected-automated transport te voorspellen op snelwegen en in steden”

“We hebben hier hoogwaardige faciliteiten om de impact van connected-automated transport te voorspellen op snelwegen en in steden, variërend van simulatieomgevingen tot testen in gecontroleerde omstandigheden en testen tussen het normale verkeer. Dat is uniek in de wereld en de reden waarom grote fabrikanten en andere partijen met ons willen samenwerken”, vertelt innovatiemanager Joëlle van den Broek van TNO.

Internationaal netwerk

Het afgelopen decennium heeft TNO een internationaal netwerk opgebouwd van fabrikanten, toeleveranciers, overheden, verzekeraars en logistieke bedrijven. Om de zelfrijdende auto ook daadwerkelijk effectief te laten rondrijden, is ook connectie met andere voertuigen, de wegomgeving en backoffices nodig, denk aan intelligente verkeerslichten en verkeerscentrales. De grootste verandering is niet de zelfrijdende auto, hoe technisch complex ook, maar het feit dat het hele mobiliteitssysteem aan het veranderen is door automatisering, digitalisering en elektrificering. Dit gaat niet alleen over techniek, maar juist ook over processen en effecten. TNO wil daarom optimale mobiliteitssystemen realiseren door publiek-private samenwerking.

Systeemoptimalisatie

“Bij TNO hebben we ons van meet af aan gericht op systeemoptimalisatie, interoperabiliteit en daarmee op samenwerking tussen verschillende partijen met uiteenlopende belangen. We zagen het als onze rol als onafhankelijk kennisinstituut hierin een faciliterende rol te spelen. We zijn nu de spin in het web tussen alle grote fabrikanten en hun toeleveranciers. Begin 2016 hebben we tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU het mogelijk gemaakt dat platoons van vrachtwagens van één merk vanuit andere landen naar de Rotterdamse haven reden. Nu gaan we laten zien dat dit ook met ‘treintjes’ vrachtwagens van verschillende merken kan, tussen het gewone verkeer” geeft Joëlle aan.

Veiligheid, doorstroming en duurzaamheid

Al deze technische en organisatorische innovaties hebben tot doel verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid te bevorderen. Wij zijn in de fase van inrichten en implementeren gekomen. Dat is ook waar het kabinet met gericht beleid op inzet. Met de vele proeven en experimenten die we afgelopen jaren hebben gedaan, hebben we zoveel kennis opgebouwd dat we nu verantwoord de stap kunnen zetten naar de daadwerkelijke invoering. Zo wordt een nieuwe generatie voertuigen effectief onderdeel van het Nederlandse mobiliteitssysteem. Dit gaat TNO dan ook demonstreren tijdens het ITS-congres, samen met haar partners.

“Het verkeer stroomt door platooning niet alleen vlotter door, de trucks en auto’s reageren ook direct op dreigende onveilige situaties”

Zo zullen op het traject Eindhoven-Helmond platoons van personenauto’s en vrachtwagens tussen het gewone verkeer gaan rijden, waarmee we laten zien hoe communicatie tussen voertuigen en de omgeving, de doorstroming en veiligheid bevordert. Op het door TNO ingerichte intelligente kruispunt in Helmond komen demonstraties van truck platooning, waarin de vrachtwagens communiceren met en reageren op verkeerslichten, personenauto’s, fietsers en andere verkeersdeelnemers. Het verkeer stroomt daardoor niet alleen vlotter door, de trucks en auto’s reageren ook direct op dreigende onveilige situaties.

“We hebben met onze oplossingen een geweldig innovatief exportproduct. Als het bij ons werkt, werkt het overal”

Geweldig exportproduct

TNO draagt met deze innovaties bij aan de landelijke realisatie van slimme mobiliteit. Met de showcase op het ITS-congres laten we zien hoe ver we hier mee zijn. “Daarmee slaan we twee vliegen in één klap”, zegt Joëlle. “We hebben als land een mobiliteitsprobleem en we laten in de praktijk zien welke oplossingen we aan het implementeren zijn. Tegelijk zijn wij hiermee het voorbeeld voor andere landen of stedelijke agglomeraties die met congestie en luchtvervuiling kampen. Want als het bij ons werkt, werkt het overal. We hebben met onze oplossingen een geweldig innovatief exportproduct. De kracht is dat dit geen geïsoleerde oplossing is, omdat alles tot stand is gekomen in samenwerking met grote autofabrikanten, telecombedrijven, makers van navigatieapparatuur en overheden. Zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het noemt: Smart mobility Dutch reality.”

Dag van de uitvinder

9 nov '21 - 5 min
Bij TNO werken onze uitvinders al sinds 1932 aan de uitvindingen en innovaties van morgen. In het kader van de Dag van de Uitvinder staan we stil bij enkele TNO... Lees meer
innovatie

TNO’ers bestrijden de stikstofcrisis met programma Brains4Nitrogen

15 okt '21 - 4 min
Na het succes van het Brains4corona-programma, waarin TNO zich richtte op de aanpak van het coronavirus in 2020, is de organisatie nu van plan meer van deze 'Brains4x'-uitdagingen... Lees meer
innovatie

Met Brains4x van TNO versnelde innovatie op maatschappelijke uitdagingen in Nederland

15 okt '21 - 2 min
Van de coronapandemie tot aan de stikstofcrisis: Nederland staat voor grote uitdagingen. Na het succes van Brains4corona en Brains4nitrogen gaat TNO vaker challenges... Lees meer
blik op de toekomst

Met waterstofverbranding naar een schone toekomst voor scheepvaart

8 mrt '21 - 5 min
De scheepvaart is verantwoordelijk voor 3,15% van alle CO2-uitstoot. Dat is niet veel minder dan de luchtvaart. Het goede nieuws is dat motoren met waterstofverbranding... Lees meer
blik op de toekomst

De economie na het coronavaccin: hoe Nederland zich uit de crisis kan innoveren

15 feb '21 - 3 min
Nu het vaccineren is opgestart, groeit de aandacht voor de toekomst. Met de bankencrisis in ons achterhoofd willen we koste wat het kost voorkomen dat onze economie... Lees meer