Een robot met mensenkennis

TNO ziet een samenleving voor zich waarin robots samenwerken met mensen en dus kennis hebben van mensen. Benieuwd hoe TNO hier met AI aan bijdraagt?

TNO ziet een samenleving voor zich waarin robots samenwerken met mensen en dus kennis hebben van mensen. Om dit te realiseren moeten zij ons emotionele, fysieke, cognitieve en sociale gedrag begrijpen. Dat vereist dat robots op hun beurt kunnen uitleggen hoe ze tot keuzes zijn gekomen. Juist het begrijpen van het emotionele en sociale gedrag van mensen is een enorme uitdaging. En vice versa het aan mensen begrijpelijk  uitleggen door een robot. Hier ligt een enorme uitdaging.

Overigens ziet TNO niet voor zich dat robots kennis hebben zoals mensen. Het is helemaal niet erg wanneer robots een probleem veel sneller en slimmer oplossen dan mensen. Sterker nog, dat moeten we benutten. Maar wel op een manier waarbij robots onze ethiek en normatiek volgen. En ook daar zit een enorme uitdaging, namelijk de ethiek van mensen eenduidig en begrijpelijk maken voor robots.

Hoe AI bijdraagt aan het leven van morgen

Peter Werkhoven - Chief Scientific Officer

Artificiële Intelligentie kan verder in de toekomst denken dan wij, en meer informatie combineren. Hierdoor is deze kunstmatige intelligentie, mits op een verantwoorde manier toegepast, perfect geschikt om complexe problemen zoals op het gebied van klimaat, landgebruik, mobiliteit en (digitale) veiligheid, op te lossen. AI stelt ons in staat visionair te denken om zo tot slimme en duurzame oplossingen te komen voor de toekomst.

Onze innovaties

Om deze robots van de toekomst met kennis van mensen te maken hebben wij diverse expertises gebundeld. Van menselijk gedrag en algoritmes tot techniek en regelgeving. Allemaal zijn ze verwerkt in industriële robots, zelfrijdende auto’s en zorgrobots. Daarnaast werken we ook nauw samen met bedrijven en kennispartners, om zo gezamenlijk de maatschappelijke waarde van dergelijke robots aan te tonen. Denk aan een robot als maatje voor kinderen en ouderen, of veilig, sneller en schoner vervoer.

Mijlpalen voor succes

Eén van onze doelen is om met AI en digitale coaches mensen te helpen hun leefstijl te veranderen. Zo willen we bijvoorbeeld met ons LifeStyle4Health programma ziektes zoals diabetes 2 in 10 jaar halveren. Of door een slimme mens-robot samenwerking inspectie en onderhoud op afstand (bij bijv. bruggen) mogelijk maken en dus veiliger en goedkoper. Daarnaast waken we ervoor dat technologie zich zo ontwikkelt dat mens en robot optimaal samenwerken. Een samenwerking die slim én innovatief is. Tenslotte zorgen we ervoor dat zelfrijdende voertuigen en de interactie hiermee maatschappelijk voordeel oplevert, zoals comfort en veiligheid.

Wat zie jij voor je?

Een toekomst waarin robots zo goed leren én redeneren dat ze ons beter begrijpen dan wij onszelf. Robots die hun kennis inzetten om ons te helpen onze gezondheid, veiligheid en welzijn te verhogen.