Longen die weer lucht krijgen: zie jij het voor je?

Kijk door de ogen van TNO en ontdek hoe wij met het meten en verbeteren van de luchtkwaliteit bijdragen aan het leven van morgen. Voor het realiseren van duurzame mobiliteit is TNO actief om voertuigen schoon en zuinig te krijgen.

Beleid om uitstoot terug te dringen

Om jouw longen weer lucht te geven is beleid nodig om het teveel aan uitstoot terug te dringen. Om doeltreffend beleid te kunnen vormen zijn er gegevens nodig over hoeveel het is en wat de oorsprong is.

Betrouwbare data als basis voor succes

Om gassen als ammoniak, stikstofdioxide, CO2 en methaan goed te kunnen meten zijn precieze meetinstrumenten en de daarbij behorende data cruciaal. Satellieten vullen de grondmetingen aan met waardevolle data. Satellieten hebben hierin een belangrijke rol omdat ze kunnen meten over een groot oppervlak en op plaatsen in de wereld waar grondmetingen niet of nauwelijks mogelijk zijn. Zo is ons Nederlands satellietinstrument Tropomi in staat om overal ter wereld dagelijks de luchtvervuiling inzichtelijk maken.

Kleinere en betaalbare systemen

Hiervoor zijn we continu op zoek naar slimme, innovatieve en betaalbare oplossingen. Zo maken we satellietsystemen ook kleiner en goedkoper, zodat ze sneller in een baan om de aarde komen. Terwijl satellieten voorheen honderden kilo’s wogen kunnen we nu al metingen doen met nanosatellieten van nog geen twintig kilo.

Volgens Anton Leemhuis, senior business developper kan TNO een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van kleinere, geavanceerdere en goedkopere satellietsystemen. “Zo kunnen individuele landen en bedrijven hun eigen satellietsysteem ook financieren om zo samen wereldwijd de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen”

Luchtkwaliteit voorspellen

Met de uitkomsten van emissiemetingen voeden we onze modellen om de luchtkwaliteit en te kunnen voorspellen, waarmee we overheden, private partijen en gebruikers helpen om (met feiten onderbouwde) beslissingen te nemen over het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Stedelijke gebieden

In stedelijke gebieden hebben longen het vaak het zwaarst. In de binnenstad van de steden draagt het stadsvervoer bij aan de uitstoot van fijnstof. En door afscheiding van minuscule plastic deeltjes van kunststofproducten zoals autobanden zweven er microplastics in de lucht. Elke bron heeft zijn eigen gezondheidsimpact.

Er gebeurt al veel op het gebied van duurzame stadslogistiek, maar om de klimaatdoelstellingen te halen moet er bijgeschakeld worden. Bij TNO werken we onder andere aan oplossingen voor Zero emissie stadslogistiek.

Kijk door de ogen van TNO en zie het voor je

Meer weten over wat TNO doet op het gebied van mobiliteit? Ga naar tno.nl/ziehetvoorje.

Lees meer: