Longen die weer kunnen ademhalen

Longen die weer kunnen ademhalen

Luchtvervuiling is een geen nieuw probleem. Weten hoe TNO bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit?

Het is niet de eerste keer dat we voor uitdagingen staan met betrekking tot luchtvervuiling. Neem bijvoorbeeld het probleem met de ozonlaag, veroorzaakt door cfk’s (schadelijke koolwaterstoffen die worden gebruikt als koelmiddel en in spuitbussen). In het verleden hebben we bewezen dat we aan de hand van onafhankelijke satellietmetingen effectieve maatregelen konden treffen. Het terugdringen van broeikasgassen en fijnstof-en stikstofuitstoot is momenteel een van de grote maatschappelijke uitdagingen. Het is een internationaal probleem dat vraagt om wilskracht, tijd en geld. Samenwerking tussen landen en het onderling delen van data is hierbij noodzakelijk. Alleen dan kunnen we nieuwe technieken ontwikkelen die bijdragen aan een schonere lucht.

Betrouwbare data als basis voor succes

Om gassen als ammoniak, stikstofdioxide, CO2 en methaan goed te kunnen meten zijn precieze meetinstrumenten en de daarbij behorende data cruciaal. Satellieten spelen een belangrijke rol, omdat ze kunnen meten over een groot oppervlak en op plaatsen in de wereld waar grondmetingen niet of nauwelijks mogelijk zijn. Zo is ons Nederlands satellietinstrument Tropomi in staat om overal ter wereld dagelijks de luchtvervuiling inzichtelijk maken.  

Onze innovaties

TNO behoort tot de wereldtop op het gebied van aardobservatie-instrumenten. Door het gebruik van asymmetrische lenzen en spiegels zijn onze instrumenten voordeliger, compacter en genereren ze betere data. Ook werken we aan dataverwerkingstechnieken om beleidsmakers en industrie te voorzien van informatie over waar vervuiling vandaan komt en hoe die aangepakt kan worden. Aan deze onderwerpen werken we niet alleen. We doen dit samen met verschillende partners, zoals Airbus, wetenschappers van het KNMI en SRON, de ruimtevaartorganisaties ESA en NASA en overheden op zowel Europees als nationaal niveau..

Mijlpalen voor succes

Anton Leemhuis - Senior Business Developer

Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn we continu op zoek naar slimme, innovatieve oplossingen. Zo maken we satellietsystemen kleiner en goedkoper, zodat ze sneller in een baan om de aarde komen. Terwijl satellieten voorheen honderden kilo’s wogen kunnen we nu al metingen doen met nanosatellieten van nog geen twintig kilo. Met dit soort kosteneffectieve systemen kunnen we de snelheid waarmee we innoveren verhogen. En dus steeds beter inzicht verschaffen in bijvoorbeeld luchtverontreiniging. Dat moet ook wel, want de klimaat- en milieuproblemen nemen alsmaar toe!

Wat zie jij voor je?

Dat wij als TNO een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van kleinere, geavanceerdere en goedkopere satellietsystemen. Zodat individuele landen en bedrijven hun eigen satellietsysteem kunnen financieren om zo samen wereldwijd de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.