Zelfvoorzienend door zeewind: zie jij het voor je?

Ontdek hoe wij met slimme windenergie bijdragen aan het leven van morgen.

Wind op zee is nu én in de toekomst een van de grootste bronnen voor het opwekken van duurzame energie. Binnen enkele decennia is een kwart van de Noordzee in gebruik door windmolenparken. TNO zorgt ervoor dat deze parken met respect voor natuur en milieu gebouwd worden. We houden de kosten zo laag mogelijk en zetten de technologie zo efficiënt mogelijk in. Zonder CO2 uitstoot.

AI centraal in energiesysteem van de toekomst

De vijf bestaande windparken in de Noordzee worden de komende jaren met drie uitgebreid. Samen zorgen zij in 2030 voor 7.000 MegaWatt aan elektriciteit. Dat staat gelijk aan het jaarlijks gebruik van ongeveer 7 miljoen huishoudens. Via AI zetten we zelfvarende schepen in die onderdelen voor de windturbines naar de offshore windparken vervoeren. Drones inspecteren de turbines en robots voeren onderhoud uit.

Optimale inzet

We zetten onze kennis o.a. in om de afzonderlijke windturbines verder te ontwikkelen en de ultieme locatie op zee en de positie van elkaar te bepalen. Een optimale infrastructuur zorgt ervoor dat de opgewekte windstroom direct over zee naar het land wordt getransporteerd. Doordat er zoveel energie via zon en wind wordt opgewekt zijn opslagbronnen als waterstof en batterijen noodzakelijk.“We moeten dat netwerk verbeteren, maar ook werken aan slimme manieren om die energie tijdelijk op te slaan. Het energiesysteem van de toekomst is een geheel van slim op elkaar afgestemde elementen”, vertelt Peter Eecen, Business Developer Wind Energy bij TNO.

De natuur

Met de groei van windparken stijgt ook de noodzaak tot multifunctionele inzetbaarheid. Tussen de windmolens en op de ondersteunende constructies kunnen oesterbanken, mosselkwekerijen zeewierteelt aangelegd worden. Ook onderzoeken we mogelijkheden om de sterfte van vogels zoveel mogelijk te vermijden. De ontwikkeling van geluidsarme heitechnieken voorkomt het vluchten van vissen, zeehonden en bruinvissen.

Krachtpatser op zee

TNO loopt voorop als het gaat om kennis van wind en daarbij behorende aerodynamica, sensoren,  modellen en meetinstrumenten. Onze experts voeren uitgebreide meetprogramma’s uit die mede hebben geresulteerd in het in gebruik nemen van de grootste windturbine ter wereld, de Haliade X. Deze krachtpatser staat nu nog op de Maasvlakte, maar zal in de toekomst voor een revolutie in het opwekken van wind op zee gaan zorgen.

Lees ook: