Zelfvoorzienend door zeewind

Een energiesysteem dat volledig draait op duurzame energiebronnen. Weten hoe TNO bijdraagt aan de energietransitie met windenergie op zee?

Het energiesysteem van de toekomst draait volledig op duurzame energiebronnen. Een geheel zelfvoorzienend systeem waarvan het grootste gedeelte komt van windenergie opgewekt op zee. Die biedt namelijk genoeg ruimte en het waait er hard. Het is een systeem dat geen CO2 uitstoot en waarin artificiële intelligentie (AI) in alles centraal staat. Denk aan zelfvarende schepen die de onderdelen voor windturbines naar offshore windparken vervoeren. Drones die turbines inspecteren. Robots die onderhoud uitvoeren en daarmee de levensduur van windturbines verlengen. Dit alles is alleen realiseerbaar als we een slimme combinatie maken van duurzame energiebronnen. Voor Nederland betekent dit dat we voornamelijk kijken naar wind en zon, maar ook geothermie en biomassa.

Van 1 naar 70 gigawatt

Om een zelfvoorzienend systeem uit duurzame bronnen te realiseren moeten we stappen maken. Grote stappen. Van het opschalen van productie tot de conversie naar andere bronnen. Straks genieten we niet van 1 maar van 70 gigawatt op zee. En die groei van wind- en zonne-energie is niet alleen noodzakelijk op zee, maar ook op land. Dit heeft ook impact op opslagsystemen, transport en elektriciteitsnetten. We gaan namelijk zoveel energie opwekken dat we conversies naar andere bronnen moeten maken, zoals bijvoorbeeld waterstof en een efficiëntere opslag in batterijen.

Onze innovaties

Elke dag opnieuw kijken we hoe we dit energiesysteem van de toekomst kunnen realiseren. Zo hebben we samen met de offshore-industrie in Nederland gekeken naar windenergie. Hoe krijgen we de kosten omlaag? Hoe maken we de technologie efficiënter? En hoe past het binnen het energiesysteem van de toekomst? Met behulp van big data en het monitoren van nieuwe technologieën zijn we aan de slag gegaan. Het resultaat? Grotere windturbines met aerodynamische bladen. Maar deze windturbines zoals de Haliade-X krijg je niet vanzelf, daar zijn heel veel verschillende innovaties aan vooraf gegaan. Dit betreft innovaties met betrekking tot de bouw, installatie en onderhoud van deze grootste windturbine ter wereld.

Mijlpalen voor succes

Peter Eecen - Senior Business Developer

De offshore windparken van de toekomst vragen om flexibele oplossingen. Energie moet efficiënt en goedkoop opgewekt worden. Daarnaast moet de installatie en het onderhoud eenvoudig zijn met minimale impact op het milieu en de natuur. Vanuit TNO kijken we continu wat de beste invulling hiervoor is. Door meerdere afdelingen met elkaar samen te laten werken komen we tot multidisciplinaire oplossingen. Daarnaast combineren we de kennis van onze 2300 experts ook met die van de industrie. Dit zorgt dat we snel en efficiënt te werk gaan.

Wat zie jij voor je?

De 70 gigawatt op de Noordzee realiseren, dat zie ik voor me. Dat we straks beschikken over een volledig zelfvoorzienend energiesysteem. CO2-vrij en gebaseerd op duurzame energiebronnen die we nationaal in Nederland opwekken. Een systeem dat de basis vormt voor het opbouwen van een goede economische sector in Nederland.