Type dienstverband:
Stage en/of afstuderen
Locatie:
Den Haag
Opleidingsniveau:
WO
Uren per week:
Fulltime – 40

Stage | Zero Emissie Corridor - 2040

Over deze vacature

De afgelopen jaren zijn twee Outlook-studies uitgevoerd naar het achterlandtransport, namelijk de Outlook Hinterland and Continental Freight (HCF) 2018 en 2020. De Outlook HCF 2018 definieert transitiepaden voor vijf verschillende HCF-segmenten: droge bulk, natte bulk, bederfelijke goederen, niet-bederfelijke consumptiegoederen en halffabrikaten. De Outlook HCF 2020 bepaalt wat er gedaan moet worden op de middellange termijn om de decarbonisatiedoelen (uit het klimaatakkoord van Parijs) te halen.

Om na te gaan hoe deze decarbonisatiedoelen gehaald kunnen worden is het van belang om inzicht te krijgen in de mogelijke reductiemaatregelen.

Wat ga je doen?

Binnen deze opdracht wordt specifiek één corridor in detail te bestudeerd en worden breed de verschillende mogelijkheden voor reductiemaatregelen op de corridor geschetst, om uiteindelijk tot een zero emissie corridor te komen. Belangrijke punten hierbij zijn haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen, mogelijke barrières die geslecht moeten worden, interactie tussen maatregelen, en naast de directe effecten ook de indirecte effecten van maatregelen. Een belangrijke vraag die beantwoord zal worden is in hoeverre de doelstelling (zero emissie corridor) gehaald kan worden met reeds bekende maatregelen en of en in welke mate nieuwe – wellicht meer radicale – maatregelen nodig zijn om het doel te realiseren.

Op basis van DECAMOD (decarbonisatiemodel van TNO) breng je de CO2- en NOx-uitstoot per (sub)segment op de corridor in detail in kaart. Hierbij evalueer je de (on)mogelijkheden van DECAMOD en bepaal je samen met het team hoe het model verder verbeterd kan worden. Vervolgens ga je de duurzaamheidsmaatregelen analyseren. Hierbij kijk je naar de impact en de haalbaarheid van deze maatregelen. De resultaten worden gepresenteerd in een eindrapport.

Je komt te werken op de afdeling STL (Sustainable Transport & Logistics). Jouw collega’s bestaan uit enthousiaste mensen die zich graag bezighouden met mooie projecten met als doel om logistiek in Nederland duurzamer te maken.

Wat wij van jou verwachten

Je bent gericht op het boeken van resultaten en het hebben van invloed en impact, niet alleen binnen TNO, maar ook daarbuiten. Je bent maatschappelijk betrokken, creatief en kan out of the box denken. Deze eigenschappen combineer je met een flinke dosis enthousiasme om te werken aan duurzame mobiliteit, zowel in technische als beleidsmatige zin. Je neemt eigenaarschap voor je werk en je bent een teamspeler, die het leuk vindt om samen met anderen problemen op te lossen. Daarnaast ben je gestructureerd, analytisch en kwalitatief sterk. Communicatief ben je sterk en je kunt goed "actief" luisteren. Tot slot heb je ervaring met het doen van kwantitatieve analyses.

Wat wij jou bieden

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

TNO als werkgever

Bij TNO innoveren we voor een gezonder, veiliger en duurzamer leven. En voor een sterke economie. Sinds 1932 ontwikkelen wij kennis en technologie voor het algemeen belang. We vinden elkaar in verwondering en vindingrijkheid, en we zijn gedreven om grenzen te verleggen. Voor jouw talent en ambitie is er alle ruimte en ondersteuning. Je werkt samen met mensen die aan je gewaagd zijn, die jou inspireren én van jou willen leren. Onze state-of-the-art-faciliteiten zijn er om jouw visie te verwezenlijken. Wat je bij TNO doet, doet ertoe: impact maakt het verschil. Want met elke innovatie draag je bij aan het leven van morgen. Lees meer over TNO als werkgever.

Bij TNO stimuleren we een inclusieve werkomgeving, waar jij jezelf kunt zijn. Wat je verhaal ook is en welke unieke eigenschappen je ook meebrengt. Juist door onze unieke krachten en perspectieven te bundelen zijn we in staat om innovaties te ontwikkelen die een wezenlijk verschil maken in de samenleving. Meer weten? Lees welke stappen wij zetten op het gebied van diversiteit en inclusie.

Hoe ziet het proces eruit?

De sollicitatieprocedure verloopt, na de eerste CV selectie, via de betreffende afdeling. TNO draagt zorg voor een passende stageovereenkomst. Mocht je vragen hebben over deze vacature, dan kan je contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Studenten dienen voor aanvang en gedurende de gehele stage/afstudeer periode woonachtig te zijn in Nederland.

Heeft deze vacature iets bij jou losgemaakt?

Dan zien we je reactie graag tegemoet!
Voor meer informatie over de baan of de procedure kun je contact met ons opnemen.