Direct naar de inhoud

Leiderschapsontwikkeling

Binnen TNO hebben we aandacht voor de ontwikkeling van al onze medewerkers; zowel voor de (vak-)inhoudelijke ontwikkeling als de ontwikkeling van competenties. Een aspect dat we extra gericht aandacht geven is leiderschapsontwikkeling.

We noemen dit leadership development; de ontwikkeling van onze leiders in alle ontwikkelingslijnen. Voor ons zijn onze inhoudelijke toppers immers net zo belangrijk als leider als de formele leidinggevenden. We verwachten van hen allemaal een bijdrage aan het ontwikkelen van de organisatie en de medewerkers, ieder vanuit zijn eigen rol en expertise.

De medewerkers waar we vanuit leadership development op richten zijn al wat verder in hun ontwikkeling: potentials van wie wij verwachten dat ze in de toekomst op een sleutelpositie kunnen landen en medewerkers die al op een sleutelpositie zijn geland. Omdat we verschillende ontwikkellijnen hebben, beschikken deze mensen over verschillende competenties die passen bij hun rol. Ze hebben daarnaast gemeenschappelijk dat ze allemaal sterk zijn in hun vak (of dat nu projectmanagement, optica, besliskunde, business development of peoplemanagement is) en leiderschap laten zien richting hun omgeving. Dit laatste is cruciaal om niet alleen zelf goede resultaten te bereiken, maar er ook voor te zorgen dat de mensen om hen heen en daarmee de organisatie tot goede presentaties komen en zich steeds blijven ontwikkelen.

Review

Uiteraard ondersteunen we het inzetten en versterken van dit leiderschap. Dat doen we door alle TNO’ers uit de leadership development-doelgroep jaarlijks te reviewen. Deze review gebeurt met TNO’ers die één en twee lagen hoger in de ‘leiderschapslagen’ zitten (de zogenoemde LD-committees) en wordt gefaciliteerd door de afdeling human resources. Eén van de belangrijkste opbrengsten hiervan is, dat we vanuit verschillende perspectieven naar een persoon kijken en mensen uit de leadership development-populatie breder worden gekend dan binnen hun eigen omgeving. Dit bevordert de doorstroom tussen afdelingen. We koppelen deze reviews ook verticaal, waardoor we een goed zicht hebben op opvolgers voor de verschillende posities.

Kandidaten voor vacatures op leadershipposities worden altijd door een LD-committee geselecteerd. Bovendien hebben potentials vierjaarlijks de mogelijkheid om gestructureerd feedback op te halen in hun omgeving (in een individueel leadership development traject). Naast de hiervoor genoemde processen, zorgt TNO met leadership development voor ontwikkelinterventies. Die zijn altijd vanuit de behoefte op dat moment: soms individueel (onder andere door coaching, een individueel feedback-traject, of een gerichte opdracht), soms gericht op een groep (zoals een specifieke training voor een aantal van onze potentials of werkplaatsen over specifieke onderwerpen die het functioneren van de organisatie beïnvloeden).

TNO als werkgever

TNO Job alert

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.