Direct naar de inhoud

Berry Vetjens, Marktdirecteur ICT

‘Bij TNO sta je altijd aan het begin van iets nieuws’
Berry Vetjens is marktdirecteur bij de unit ICT. Hij heeft een neus ontwikkeld voor wat Nederland nodig heeft en hoe TNO hiervoor de best mogelijke oplossingen kan ontwikkelen, vooral op het gebied van digitalisering en 5G.

Berry Vetjens, Marktdirecteur ICT bij TNO. Beeldcredits - Foto: Esther Gebuis

“Binnen TNO ICT houd me vooral bezig met de vraag hoe we nog beter en slimmer de behoeften in de markt kunnen matchen met wat we bij TNO te bieden hebben, om zo tot een nog beter aanbod voor Nederland te komen. Het ministerie van EZK heeft innovatieopgaven voor Nederland gedefinieerd, onder meer op het gebied van smart industrie, smart energy en smart mobility. Voor onze concurrentiepositie én de samenleving is het belangrijk dat we hierin doorbraken tot stand brengen met maatschappelijke impact.”

Inbelmodem

“Mijn eerste schreden in ICT-innovatie heb ik gezet bij KPN Research. Dat was in de tijd van de inbelmodems en mobiele telefoons waarmee je alleen kon bellen. Als program manager raakte ik bedreven in het naar de markt brengen van nieuwe producten. Bij KPNQwest leerde ik vervolgens nog marktgerichter te denken: wat heeft de consument nodig en welke dienst kunnen we hiervoor ontwikkelen? Toen KPN Research opging in TNO, ben ik hier komen werken. Op het snijvlak van kennisontwikkeling en de markt ben ik helemaal op mijn plek.

Geen enkele innovatie door TNO staat los van digitalisering; alles is tegenwoordig smart.

Bij het zoeken naar nieuwe productmarktcombinaties werken we samen met disciplines vanuit de hele organisatie. Geen enkele innovatie door TNO staat los van digitalisering; alles is tegenwoordig smart. En andersom: zonder een concrete toepassing, binnen welk aandachtsgebied van TNO dan ook, hebben we niet zo veel aan de technologie die we hier bij ICT ontwikkelen”

Luikjes die opengaan

“Bij TNO sta je altijd aan het begin van iets nieuws. Het is alsof er telkens weer een nieuw luikje opengaat met een nieuwe ontwikkeling, een nieuw perspectief. Dit zorgt ervoor dat ik elk jaar weer ‘bijteken’, benieuwd wat deze ontwikkeling ons gaat brengen.

Een recent luikje dat openging, was dat van digitalisering in de zorg en versleutelde datadeeltechnologie in het bijzonder. Hiermee worden patiëntgegevens en andere privacygevoelige data op een cryptografische manier beschermd, waardoor deze door meerdere partijen geanalyseerd kunnen worden zonder dat ze elkaars data ooit kunnen inzien. Dat is bijvoorbeeld interessant om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van leefstijlinterventies.

Er gebeurt op dit moment nog zo veel meer bij TNO ICT. We werken bijvoorbeeld ook aan technologie waarmee we eerlijke, objectieve en transparante AI-systemen kunnen maken. Nu nemen ze vaak nog beslissingen die moeilijk te begrijpen zijn. Vind je dat acceptabel? Je wilt bijvoorbeeld niet dat een zelfrijdende auto bij een volgende software-update ineens een gevaar op de weg wordt.”

Passie voor technologie en maatschappij

Als je iets wilt realiseren dat er echt toe doet, dan moet je bij TNO zijn. Hiervoor krijg je hier alle vrijheid. Het is tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid, want je werkt wel bij een organisatie waar alles erop is gericht om ideeën en theorieën tot toepasbare innovaties te ontwikkelen. De TNO’ers met wie ik werk, hebben allemaal een passie voor technologie en de maatschappij. We innoveren niet alleen omdat het kan, we willen dat de maatschappij er beter van wordt. Zo veel intrinsieke motivatie ben ik nog nergens tegengekomen.”

Ons werk

Digitalisering in de zorgsector

Zorg op maat, een betaalbare zorgpremie en voldoende capaciteit in de thuiszorg. Digitalisering in de zorgsector biedt oplossingen voor de zorg-vraagstukken van vandaag. Wij zien het voor ons. Lees verder
Kennis

Betrouwbare, transparante en eerlijke AI

De huidige AI-systemen zijn verre van perfect en nemen beslissingen die moeilijk te begrijpen zijn. Acceptatie van AI-systemen in de samenleving vraagt om transparante algoritmes en naleving van wet- en... Lees verder
Algemeen

TNO als werkgever

Wil je werken aan de wereld van morgen in grensverleggende projecten? Overheden en bedrijven helpen met innovatieve, praktische, slimme oplossingen? Bij TNO kun je vele kanten op, als starter en ook wanneer... Lees verder
Algemeen

Ronald Dekker, arbeidseconoom

'Willen weten hoe het zit, is mijn grootste drijfveer' Arbeidseconoom Ronald Dekker doet onderzoek naar arbeidsmarktdynamiek en (sociale) innovatie. Waar kan dat beter dan bij TNO, waar onderzoeksteams... Lees verder
Algemeen

Shari Finner, Trainee

“Je leert het meest als je uit je comfortzone stapt”. Toen Shari Finner besloot verder te willen kijken dan de academische wereld, hoorde ze van het TNO traineeprogramma. Nu onderzoekt ze welke rol en... Lees verder
Vacatures

Vacatures

Lees verder
TNO'ers in beeld

TNO Job alert

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.