skipttomaincontent

Olga Zeijpveld, Senior Projectmanager

“Alleen al 15 expertisegroepen op gebied van Defensie & Veiligheid!”.
Olga Zeijpveld is senior projectmanager op de afdeling Electronic Defence bij TNO. Ze werkt er nog geen jaar, maar had meteen ontzag voor de enorme breedte van de expertise bij het onderzoeksinstituut. Ook de afwisseling tussen korte en langlopende projecten trekt haar zeer.

“Onze afdeling houdt zich bezig met het gebruik en misbruik van het elektromagnetische spectrum. Enerzijds bedenken we slimme dingen waardoor de opdrachtgever zijn radar- en communicatiesystemen zo goed mogelijk kan inzetten. Anderzijds willen we detecteren en voorkomen dat de tegenstander de signalen stoort. Zelf werk ik aan meer projecten tegelijk, zoals eigenlijk iedereen hier. Zo ga ik binnenkort aan de slag met een vierjarig onderzoeksprogramma op het gebied van Radar Electronic Warfare en Communications Electronic Warfare. Daarin bouwen we kennis op die we op een later tijdstip concreet kunnen inzetten.

Parallel daaraan lopen kortere projecten voor onder meer de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Nationale Politie. Denk daarbij aan technisch advies over systeemaanschaf. Ons werk varieert van het opstellen van het technische deel van het programma van eisen tot aan advies over de selectie van leveranciers en het testen van hun systemen. Daarnaast bouwen we zelf simulatoren en prototypes. Het werk reikt kortom van verkennend onderzoek tot het klaarmaken voor de praktijk. Bij dat laatste spelen we soms in op behoeften die binnen een maand moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe missie aankomt.”

ADVOCAAT VAN DE DUIVEL

“Als projectmanager houd ik de grote lijnen in de gaten en kijk ik verder vooruit. De eerste stap is de vertaalslag maken van de klantvraag naar wat TNO hiervoor moet doen – en altijd met oog voor planning en budget. Wat heeft vanuit de klant prioriteit? En als het een hele bulk vragen is: hoe kunnen we het voor onszelf opdelen in stukken die behapbaar zijn? Als schakel tussen opdrachtgever en projectteam maak ik vervolgens ook de vertaalslag terug, in bewoordingen die de klant begrijpt. Sommige klanten willen het naadje van de kous weten, andere klanten staan wat verder van de technische inhoud af.

Dat betekent dat ik alle materie tot op een bepaald niveau zelf moet begrijpen en in heldere bewoordingen moet kunnen uitleggen. Daarom vraag ik in het team altijd door. Hoe zit dat precies? Is dat echt nodig? Zijn er misschien andere wegen naar Rome? Ik speel regelmatig advocaat van de duivel om het projectteam uit te dagen. Het scheelt dat ik een technische achtergrond heb: ik heb Elektrotechniek gedaan aan de TU Delft, met als afstudeerrichting Telecommunicatie.”

SUPERBREED

“Het grappige is dat mijn scriptie ging over het berekenen van radar cross-sections, het radarreflecterend oppervlak van schepen – en dat is een van de terreinen waar onze afdeling zich ook mee bezighoudt. Ik ben dus weer een beetje naar mijn oude werkveld teruggekeerd, want ik werk nog niet zo lang bij TNO. Voorafgaand aan mijn studie in Delft heb ik eerst de officiersopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine gedaan. Daarna heb ik bij de marine gewerkt. 13 jaar in totaal, waarvan vijf jaar in opleiding. Daarna heb ik zeven jaar bij KPN gewerkt.

In juli 2019 ben ik bij TNO aan de slag gegaan. Het kwam op mijn pad, ik had niet direct zelf aan TNO gedacht. Maar toen de organisatie eenmaal in beeld was, zag ik hoe innovatief TNO is en met welke relevante projecten ze hier bezig zijn. Ik vind het ook fijn om met zeer hoogopgeleide collega’s te werken, mensen die slimmer zijn dan ik! Nee, mijn overstap was geen ‘seven-year itch’. Als een werkgever genoeg variatie biedt, kan ik er heel lang blijven werken. Wat dat betreft zit ik hier goed. TNO is superbreed: alleen al 15 expertisegroepen op het gebied van Defensie & Veiligheid. Laat staan buiten dat werkveld!”

GEOLIEDE MACHINE

“Mijn binnenkomst was goed geregeld. Vooraf kon ik alle informatie op de website vinden en op de eerste dag waren de laptop en telefoon zo geregeld. Het voelde als een geoliede machine. Ook als senior kreeg ik een mentor toegewezen! Misschien minder nodig voor coaching, maar wel enorm handig voor de praktische zaken: waar vind je wat, hoe vul je bepaalde formulieren in?

Nu ik aan het werk ben, merk ik dat je veel zelfstandigheid krijgt – en daarmee veel verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de jonge mensen op de afdeling. Alle projecten moeten natuurlijk wel gedaan worden, maar TNO kijkt daarnaast naar de achtergrond en persoonlijke voorkeur van mensen. Welk soort werk past je? Wat motiveert je? Dat vraag ik zelf ook altijd als ik met een projectteam aan de slag ga.”

PROJECTMANAGEMENT ALS RODE DRAAD

“Mijn dag is goed als ik veel contact met collega’s en klanten heb gehad. Ik hoef niet de hele dag achter de computer te zitten. Laatst liep ik vast tijdens het schrijven van een projectplan. Ik kon toen even aanschuiven bij een paar andere seniors die graag even tijd voor me maakten. Dat hielp zó goed, ik had daarna weer mijn gedachten op een rij.

Hoe ik mijn toekomst zie? Ik kijk nooit ver vooruit, vaak komen dingen op mijn pad. En ik ben net aan deze baan begonnen! Misschien dat ik ooit in een ander werkgebied aan de slag wil, maar projectmanagement is wel de rode draad in mijn carrière. En dan zit ik goed bij TNO. Het ene project duurt een paar maanden, het andere soms jaren – alleen al daarin zit al zo veel afwisseling.”

TNO'ers in beeld

TNO Job alert

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.