Job

Stage | Afstuderen bij de afdeling Data Science

Binnen TNO is het ICT cluster een uniek innovatiecentrum in Nederland, waarbinnen de ICT disciplines van TNO zijn gebundeld. Wij helpen bedrijven, overheden en (semi-)publieke organisaties succesvol te innoveren met ICT.

Locatie

Den Haag

Opleidingsniveau

wo

Type

Stage en afstuderen

Uren per week

Fulltime – 40

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

Wat ga je doen?

Binnen TNO is het ICT cluster een uniek innovatiecentrum in Nederland, waarbinnen de ICT disciplines van TNO zijn gebundeld. Wij helpen bedrijven, overheden en (semi-)publieke organisaties succesvol te innoveren met ICT.

Overheden en bedrijven zetten ICT in om hun efficiency te vergroten en hun producten en diensten te innoveren. ICT maakt het mogelijk om de werkprocessen effectiever te organiseren, snellere interactie te verkrijgen met leveranciers en de gebruikers een betere informatievoorziening te bieden. Technologie is hierbij een belangrijk maar vooral ondersteunend sluitstuk.

De afdeling Data Science creëert inzicht uit grote hoeveelheden, ongestructureerde, en vaak dynamische data sets. Deze data zijn bijvoorbeeld afkomstig van internet zoals sociale media en discussiefora, maar kunnen ook bestaan uit sensordata en logfiles van transacties. We werken samen met onze klanten aan nieuwe methodes om in grootschalige heterogene data (tekst, audio, video, etc.) te kunnen zoeken, verbanden te kunnen leggen en trends te kunnen ontdekken. Speel jij graag een rol in het aanbrengen van fundamentele verbeteringen in deze methodes op basis van grote hoeveelheid data?

Afstudeeropdrachten bij Data Science zich dan ook op de ontwikkeling van technologie en tools om grote hoeveelheden content te ontsluiten en analyseren. Het kan gaan over tekst data, maar ook over gedragsdata uit slimme sensoren. De uitdaging is om state-of-the-art technologie te gebruiken of te verbeteren om eer en beter informatie te ontsluiten. Ook hebben we opdrachten waarin onderzoek gedaan wordt naar nieuwe methode en technieken om data te delen tussen verschillende organisaties.

Dit onderwerp is zeer breed en een concrete opdracht, die aansluit bij jouw interesses én de vraagstukken van TNO, zal in onderling overlegvormgegeven worden. Er is hierbij veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng. Hieronder staan een aantal onderzoeksvelden waar de afdeling Data Science zich mee bezig houdt en welke kunnen dienen als basis voor een opdracht:
  • Law Enforcement: Criminele activiteiten hebben steeds vaker een digitale component. Denk bijvoorbeeld aan bitcoin betalingen of handel op het dark-web. Hoe kunnen we deze informatie inzichtelijk maken om bijvoorbeeld de politie te ondersteunen?
  • E-health: Het inzicht krijgen in je eigen gedrag en activiteiten met behulp van zelf-monitoring. Hoe kunnen we dit soort data meer inzichtelijk maken, en hoe kunnen we dit soort informatie gebruiken om de gezondheid van de users te verbeteren?
  • Smart Industry: In de smart industry zijn er vaak partijen die samen moeten werken. In havens bijvoorbeeld, is het van belang om het laden en lossen van schepen en vrachtwagens vlot te laten verlopen. Hoe kunnen we deze processen vlotter laten verlopen door het verbinden (bijvoorbeeld via Semantic Web technologie) en analyseren van de data bij de verschillende partijen?
  • Ecosystem data governance. TNO heeft een raamwerk ontwikkeld om vraagstukken rondom het beschikbaar stellen van data en het uitwisselen van data met andere organisaties gestructureerd te bekijken. Dit raamwerk beschrijft welke aspecten relevant zijn om rekening mee te houden, zoals data kwaliteit, beveiliging en beschikbaarheid, maar ook eigenaarschap, privacy, regelgeving en economische sensitiviteit. In jouw onderzoek willen we je vragen samen met ons dit raamwerk verder uit te werken.

Wat vragen wij van jou?

We zoeken een enthousiaste WO afstudeerder Kunstmatige Intelligentie, Informatica, Bedrijfsinformatie technologie of Technische bedrijfskunde met interesse in data. Een stage duurt bij ons ongeveer 6 tot 9 maanden.

Wat mag je van je werkomgeving verwachten?

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Met zo’n 3000 medewerkers werken we voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Bij alles wat we doen, draait het om impact. Onze product- en procesinnovaties en onze adviezen hebben pas écht zin als de opdrachtgever daarmee zijn concurrentiepositie kan verbeteren. Als de overheid daarmee haar beleid doelmatiger kan inrichten. En als het mensen en organisaties daadwerkelijk verder helpt.

Wat kan TNO je bieden?

Jij wilt werken aan de voorloper van jouw carrière. Een stage geeft de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij wellicht jouw toekomstige werkgever. TNO gaat daarin een stap verder. Je neemt niet alleen een kijkje, jij en jouw kennis zijn essentieel voor onze innovaties. We hechten daarom veel waarde aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Uiteraard word je goed begeleid tijdens je stage, tegelijkertijd geven we je de ruimte om jezelf te ontplooien. Vanzelfsprekend bieden we je een passende stagevergoeding aan.

Heeft deze vacature iets bij je los gemaakt?

Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet!
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.

Studenten die niet woonachtig zijn in Nederland kunnen, vanwege Covid-19 en de daaruit voortvloeiende onzekerheid en restricties, op dit moment mogelijk niet aan een stage- of afstudeerplek bij TNO beginnen.


Contactpersoon: Maaike Boer, de
Telefoonnummer: maaike.deboer@tno.nlAcquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?

Nu solliciteren

Solliciteer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.