Direct naar de inhoud

Meer doen met data in een veilige online-wereld

Onze samenleving draait tegenwoordig om data. We maken met z’n allen steeds meer data aan, maar hoe worden we er wijzer van? En nu data economisch en politiek steeds waardevoller worden en tegelijk heel privé kunnen zijn: hoe houden we data veilig?

Scroll voor vacatures naar beneden

TNO houdt zich intensief bezig met deze data-vraagstukken en loopt voorop met het leveren van oplossingen. Jij kunt daaraan jouw essentiële bijdrage leveren, op onze ICT-afdelingen Data Science en Cyber Security. Lees meer of kijk snel naar onze vacatures.

Data Science

Dankzij de explosieve toename in smartphones, sensoren, slimme meters en wearables komt data tegenwoordig overal vandaan, zowel van mensen als van machines. Het delen en analyseren van deze data staat bij ons centraal. Onze missie is om het delen van data mogelijk te maken en inzicht en betekenis te geven aan data op een uitlegbare, transparante en betrouwbare manier. Op deze manier kunnen bedrijven en overheden betere beslissingen nemen en kunnen processen efficiënter en effectiever worden ingericht.

Onze opdrachten vinden plaats in zeer diverse domeinen zoals Defensie en Veiligheid, Overheidsdiensten, Industrie, Mobiliteit en Logistiek, Health, Oil & Gas en Telecom.

Uitlegbare en transparante data-analyse

Verkeerde data-analyses kunnen leiden tot foutieve beslissingen die grote gevolgen kunne hebben. Denk aan het eerste dodelijke ongeluk met een zelfrijdende Tesla. Wij ontwikkelen kennis in de vorm van proof-of-concepts of tools die meer inzicht bieden in de manier waarop data-analyses tot stand komen. Een mooi voorbeeld is de Darkweb Monitor, die trends analyseert op marktplaatsen voor illegale wapen- en drugshandel.

Verantwoord datagebruik

Veel gegevens zijn privacygevoelig of bedrijfsvertrouwelijk. Wij ontwikkelen oplossingen die op een verantwoorde manier met data omgaan. Denk hierbij aan data-analyse met vormen van encryptie of methoden om bias in data(modellen) te detecteren en te verwijderen. Binnen de gezondheidswereld werken we aan data-analyses tussen ketenpartijen, zonder dat daarbij de dataprivacy wordt geschonden of dat gevoelige data hoeven te worden gedeeld.

Gecontroleerd data delen

Om samenwerking tussen organisaties te verbeteren is het delen van data essentieel. Een belangrijke uitdaging hierbij is het maken van afspraken over de betekenis van data en het ontwerpen van architecturen om gecontroleerd data te kunnen delen. Wij richten ons op het ontwikkelen van oplossingen om data samen te brengen, om ervoor te zorgen dat men data begrijpt en om het redeneren over data mogelijk te maken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het toepassen van blockchain technologie of het specificeren van open standaarden.

Cyber Security

Onze afhankelijkheid van data-infrastructuren en de daarop aangesloten apparaten wordt steeds groter. Maar onze digitale weerbaarheid loopt achter de feiten aan: het aantal dreigingen en kwetsbaarheden neemt toe. Volgens het Cybersecurity Beeld Nederland 4 (CSBN4) gaat de grootste dreiging uit van staten en criminelen. Staten richten zich vooral op diefstal van vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie en bereiden zich voor op cyberconflicten. Criminelen houden zich bezig met digitale fraude en informatiediefstal.

Op onze afdeling Cyber Security & Robustness kun jij bijdragen aan het vergroten van die digitale weerbaarheid. Want wij komen met ‘game changers’ die zorgen voor preventie, detectie en herstel. Met onze innovatieve concepten voor cyber security en resilience gaan wij de echte cyberuitdagingen aan en maken we onze samenleving en economie weerbaarder, veiliger en succesvoller.

Bij TNO ga je feiten van fictie scheiden, met als doel om overheid, bedrijfsleven en burgers te beschermen en voor te bereiden op een veilige online-wereld. Want wij weten wat anderen niet weten. Dankzij die kennis kunnen we belangrijk onderzoek doen – de risico’s zijn hoog, maar de opbrengsten kunnen net zo groot zijn. Bijvoorbeeld het platleggen van een compleet crimineel netwerk.

Wil je meer weten over de vele werkvelden van onze unit ICT? Kijk dan op Informatie & Communicatie Technologie.

Wil je bij ons komen werken? Bekijk dan onderstaande vacatures!

Cyber Security

Data science

Expertise

Expertisegroep Cyber Security & Robustness

Cyber Security Robustness (CSR) bestaat uit ongeveer 50 enthousiaste, voornamelijk academische professionals met diepgaande kennis van (technische) cyberveiligheid en kwantitatieve modellen en algoritmen. ... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Data Science

De afdeling Data Science van TNO bezit expertise over het delen en analyseren van gestructureerde en ongestructureerde data.  Daarbij richten we ons op data-analyse met behulp van machine learning, en... Lees verder

Vakgebieden
Contact

TNO Job alert

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.