Zoeken (8)

Publicaties

Ga je mee lunchwandelen? De invloed van een aanjager op de frequentie van het lu :: TNO Repository

Repository hosted by TU Delft Library Home · Contact · About · Disclaimer · How to search   Ga je mee lunchwandelen? De invloed van een aanjager op de freq...

Lees verder
Publicaties

Stimuleren van lunchwandelen blijkt beperkt succesvol :: TNO Repository

Repository hosted by TU Delft Library Home · Contact · About · Disclaimer · How to search   Stimuleren van lunchwandelen blijkt beperkt succesvol Publicati...

Lees verder
Publicaties

Evaluatie communicatiedoelstellingen voor bedrijfssport van Sport en Zaken, de C :: TNO Repository

In dit rapport staat beschreven in hoeverre werkgevers eind 2008 bekend waren met Bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en Lun...

Lees verder
Publicaties

Lunchwandelen: de relatie tusen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van we :: TNO Repository

Projectgroep bestaat uit ir. J.C.A.M. Bervaes (Alterra), ir. NJ. Bosma (Ministerie van LNV), drs. A.J. van Golen (stichting Recreatie), dr. IJ.M. Hendrikse...

Lees verder
Publicaties

Maak werk van wandelen :: TNO Repository

Meer dan de helft van de beroepsbevolking voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen: minimaal 30 minuten per dag op ten minste 5 dagen per week m...

Lees verder
Publicaties

Het effect van omgevingsverandering op het lunchwandelgedrag van werknemers :: TNO Repository

In deze studie is het effect van deze omgevingsveranderingen op de mate waarin gewandeld wordt tijdens de lunch geobserveerd. Aanleiding voor de studie is ...

Lees verder
Publicaties

The effect of a campaign to stimulate walking during lunch break on the physical :: TNO Repository

Er is nagegaan of een 1 jaar durende lunchwandelcampagne werknemers in sedentaire beroepen kan stimuleren om meer te bewegen. Hierbij is gekeken naar het e...

Lees verder
Publicaties

Wandelen tijdens de lunch :: TNO Repository

Lichamelijke inactiviteit is een belangrijk maatschappelijk probleem geworden. Een manier om meer bewegen bij werknemers te stimuleren is het bevorderen va...

Lees verder
Op relevantie
Op datum
Publicaties (8)

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.