Ons werk

Ventilatie

Ventilatie heeft invloed op het energiegebruik van het gebouw, maar ook op het comfort en de luchtkwaliteit. Bij het ontwerpen is het belangrijk om een optimale verhouding te zoeken tussen die drie. Daarbij spelen soms tegenstrijdige eisen een rol: die van de overheid, die van de gebruikers en die van de beheerders.

Tijdens het ontwerpstadium kan TNO op detailniveau de ventilatiestromen berekenen in gebouwen en constructies. Daarvoor zetten we speciaal ontwikkelde programmatuur in. Verder ontwikkelen en optimaliseren we, in samenwerking met marktpartijen, nieuwe ventilatieproducten, zoals componenten voor natuurlijke ventilatie, balansventilatie en combinaties met warmteterugwinning (WTW). TNO onderzoekt toepassing van indirecte adiabatische koeling in combinatie met gebalanceerde ventilatiesystemen (en WTW). Voorbeelden:

 • Prestatieonderzoek WTW en warmtepompen conform NEN-EN-normen;
 • Vorstbeveiliging van WTW;
 • Ontvochtiging kassen in de glastuinbouw;
 • Ontwikkeling indirecte adiabatische koeling mobiele sector (caravans, vrachtwagens);
 • Legionellavrije bevochtiging van lucht in luchtbehandelingssystemen.

Daarnaast onderzoeken we bijvoorbeeld ook hoe toestellen voor hergebruik van restwarmte uit de ventilatielucht geoptimaliseerd kunnen worden. Ook adviseren we over regelsystemen van ventilatievoorzieningen.

 • Ontwikkeling van vraaggestuurde hybride ventilatiemethodieken, -regelingen en -producten zoals RESHYVENT;
 • Ontwikkeling van (zelf)regelende ventilatieroosters;
 • Ontwikkeling van speciale software voor het bepalen van de drukverdeling rond gebouwen;
 • Cabinair: verbetering van luchtkwaliteit en comfort in vliegtuigen;
 • Ventilatie voor vrijwel rookvrije werkplekken;
 • Radon en ventilatie in Nederlandse woningen;
 • Luchtbeheersing in operatieafdelingen.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.