Search (19003)

Publications

Elk land krijgt de technologie die het verdient. Maar lang niet altijd die technologie welke het nodig heeft | TNO Publications

Skip to main content TudRepo About · How to search Include full text   Back Email Facebook Twitter Elk land krijgt de technologie die het verdient. Maar la...

Read more
Publications

Actieprogramma schoolgezondheidsbeleid Nederland | TNO Publications

Skip to main content TudRepo About · How to search Include full text   Back Email Facebook Twitter Actieprogramma schoolgezondheidsbeleid Nederland Title A...

Read more
Publications

Ondernemen in wetenschap: Value for money, money for value. De positie en het functioneren van de professionele dienstverlenende onderzoekorganisatie in de wetenschappelijke infrastructuur | TNO Publications

In de technisch-wetenschappelijke infrastructuur zijn verschillende actoren actief. De professionele dienstverlenende onderzoekorganisaties vormen een spec...

Read more
Publications

De mogelijkheden van het verbeteren van brouwgerst door recombinant DNA-onderzoek | TNO Publications

Het recombinant DNA-onderzoek startte omstreeks 1960. Een belangrijk deel van dit onderzoek op het gebied van gerst wordt uitgevoerd door het Carlsberg Res...

Read more
Publications

Nieuwe funderingen van de grond gekomen | TNO Publications

Kassen op weinig draagkrachtige gronden worden steeds vaker op heipalen gebouwd. Meestal worden daarvoor houten heipalen gebruikt. Daarop wordt dan een bet...

Read more
Publications

Grondslag belangrijk voor kasfundatie | TNO Publications

Volgens de eind vorig jaar gepresenteerde rekenmethode van TNO Bouw in Rijswijk zouden vanaf 1 juli 1996 nieuwe kassen met veel zwaardere gevelfundaties mo...

Read more
Publications

Afmeting fundering verschilt per grondsoort | TNO Publications

Vorig jaar presenteerde TNO een nauwkeurige rekenmethode om de afmetingen van gevelfunderingen te berekenen. De verwachting was dat dit tot aanzienlijk zwa...

Read more
Publications

Kassen kunnen nauwkeuriger worden gebouwd. Wetenswaardigheden uit de nieuwe kassenbouwnorm NEN 3859 2e druk op een rijtje | TNO Publications

De nieuwe kassenbouwnorm NEN 3859 2e druk levert voor telers interessante details op. De nieuwe regels geven mo-gelijkheden voor materiaal-besparing en ver...

Read more
Publications

Gewasdraadboog draagt grote last met zich mee | TNO Publications

Doordat de krachten op gewasdraden steeds groter worden, groeit het aantal schadegevallen met gewasdraadboog-constructies. Met soms enorme schade aan het g...

Read more
Publications

Gaten boren voorkomt vorstschade | TNO Publications

Heel wat ruiten zijn de afgelopen twee winters gebroken door vorst. Hagelunie heeft TNO Bouw de opdracht gegeven de oorzaak van deze schade te onderzoeken....

Read more
By relevance
By date

FOLLOW TNO ON SOCIAL MEDIA

Stay up to date with our latest news, activities and vacancies

TNO.nl collects and processes data in accordance with the applicable privacy regulations for an optimal user experience and marketing practices.
This data can easily be removed from your temporary profile page at any time.
You can also view our privacy statement or cookie statement.