Ons werk

Gezond opvoeden zorgt voor een gezonde en weerbare jeugd

Een gezonde opvoeding geeft kinderen weerbaarheid en de mogelijkheid om zich vanuit een veilige thuishaven breed te ontwikkelen. De keten van instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg ondersteunt ouders bij de opvoeding. Fieke Pannebakker, onderzoeker Ontwikkeling en Gedrag: “Bij TNO onderzoeken we de effectiviteit van de aangeboden hulp en bekijken we ook hoe de zorg zo efficiënt mogelijk kan.”

Samenwerken?

Wil je samen kijken hoe we gezinnen kunnen versterken bij het opvoeden van hun kinderen? Neem contact met op met Fieke Pannebakker

Contact opnemen

Wat zijn de werkzame elementen in een aanpak? Welke interventies zijn effectief? Hoe kunnen we de zorgketen efficiënter inrichten om gezinnen de beste ondersteuning te bieden? Met deze algemene vragen houden we ons bij TNO bezig. Daarnaast richten we ons op enkele specifieke thema’s.

Versterken weerbaarheid jeugd

Ook in een bredere context zetten we ons in voor het vergroten van de weerbaarheid van de jeugd. We werken mee aan de ontwikkeling en implementatie van wetenschappelijk onderbouwde interventieprogramma’s voor kinderen van alle leeftijden. We zorgen ervoor dat deze interventieprogramma’s aansluiten bij de behoefte van de praktijkprofessionals die de interventies aanbieden en van de ‘eindgebruikers’ (jeugdigen en ouders).

Antipestbeleid

Als kinderen weerbaar zijn, kunnen ze de uitdagingen in hun leven aan en kunnen ze zich sociaal-emotioneel goed ontwikkelen. Om de weerbaarheid van de jeugd te vergroten, ontwikkelen we antipestbeleid en helpen we scholen om dit in te voeren.

Seksuele weerbaarheid jeugd

In samenwerking met jeugdinstellingen waar jongeren intern behandeld worden, ontwikkelen we een vlaggensysteem om seksualiteit bespreekbaar te maken. Welk gedrag kan wel en welk gedrag niet, zowel tussen jongeren onderling als tussen jongeren en de leiding. Dit vergroot de seksuele weerbaarheid van jongeren.

Kindermishandeling

Samen met de Universiteit Leiden hebben we de Nationale Prevalentiestudie Kindermishandeling uitgevoerd: hoe vaak komt kindermishandeling voor in Nederland? Ook onderzoeken we wat de risicofactoren zijn, zodat het mogelijk wordt gezinnen hulp te bieden vóór ze ontsporen.

Hulp bij echtscheiding

We hebben onderzocht welke hulp beschikbaar is voor kinderen in echtscheidingssituaties. Voor kinderen van 9-12 jaar bleek voldoende hulp te zijn, maar voor jongere kinderen en adolescenten niet. We hebben daarom een goed werkend hulpprogramma uit de Verenigde Staten gehaald en dit samen met praktijkinstellingen aangepast aan de Nederlandse praktijk.

We onderzoeken nu of de resultaten in Nederland net zo mooi zijn als in de VS. Ook geven we schoolmaatschappelijk werk handvatten om gesprekken met adolescenten in echtscheidingssituaties te structureren.

Samenwerking

Dit belangrijke werk voor kinderen en adolescenten doen wij samen met partners. Fieke Pannebakker: “Wil je samen met ons kijken hoe we gezinnen zo goed mogelijk kunnen versterken bij het opvoeden van hun kinderen? Neem dan contact met ons op.”

Lees meer

Ik heb al veel meegemaakt: Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs (TNO rapport 2016 R 11157)

Ons werk

TNO begeleidt anti-pestbeleid op scholen

Op scholen met een anti-pestbeleid worden kinderen minder gepest. Belangrijk is dat kinderen, ouders en leerkrachten regelmatig over het pesten praten. TNO begeleidt scholen bij het invoeren van een anti-pestbeleid.... Lees verder
Ons werk

Preventieve aanpak echtscheidingsproblematiek

Ruim één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er ook veel volwassenen die een samenwoonrelatie verbreken. Dit betreft vaak jonge mensen die nog maar kort samen waren, maar ook... Lees verder
Ons werk

Direct tot de kern met de samenstarten app

De SamenStarten App is een softwareapplicatie die bijdraagt aan de ondersteuning van het gezin en professionals in de jeugdgezondheidzorg, zoals verpleegkundigen en artsen. De app draait op een tablet... Lees verder
Downloads
Nieuws

Health Deal I-JGZ: innovaties voor een nog gezondere jeugd

24 april 2019
Het gezin centraal stellen. Dat is de sleutel tot een nog gezondere jeugd. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet kinderen in hun kracht, versterkt het probleemoplossend vermogen van het gezin en is als adviseur... Lees verder

Contact

Dr. Fieke Pannebakker

  • Jeugd
  • Weerbaarheid
  • Preventie
  • Psychosociale ontwikkeling
  • Echtscheiding

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.