TNO als internationale partner

Onderzoek en innovatie stopt niet bij de landsgrenzen. We kunnen de kennisbasis van Nederland ook versterken door nauw samen te werken met internationale toonaangevende kennispartners, bedrijven en overheden. De kennis die we daar ontwikkelen of opdoen komt ten goede aan het Nederlandse bedrijfsleven en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in Nederland.

Bekijk onze Europese samenwerkingsonderzoeken

Project

TNO en internationalisering

We zijn wereldwijd actief. Dit internationale perspectief sluit aan bij onze missie: door innovatie bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van het concurrentievermogen van het bedrijfsleven.

Internationaal onderscheidend

Het gevolg van globalisering is dat het bedrijfsleven wereldwijd op zoek is naar werknemers, partners en kennis. Ook het kiezen van onderzoekspartijen doen zij vaak vanuit een internationaal perspectief. Om internationaal als voorloper van onderzoek en innovatie mee te doen moet onze kennisbasis ook internationaal excellent en onderscheidend zijn.

Samenwerkingen binnen Europa

Van digitalisering tot klimaatverandering, van geopolitieke ontwikkelingen tot gezondheid: samenwerking is de sleutel tot het vinden van oplossingen die een betere, veiligere en meer verbonden wereld mogelijk maken. Daarom nemen we actief deel aan Europees onderzoek in samenwerkingsverband om maatschappelijke en economische impact mogelijk te maken.

Prioriteiten van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft zelf ook prioriteiten in onderzoek en innovatie. Dit zijn onder meer de Europese Green Deal, een digitale toekomst en een economie die werkt voor mensen. Onderzoek en innovatie op EU-niveau kunnen gevolgen hebben voor de levens van miljoenen mensen. Bovendien kan Europees onderzoek en innovatie een leidende rol spelen op het wereldtoneel waarbij Europese waarden centraal staan.

Voordelen Europees onderzoek

We zien Europees onderzoek als een belangrijke ‘multiplier’. Hoewel lokale ontwikkelingen kunnen helpen om stapsgewijze vooruitgang te boeken, bieden samenwerkingsverbanden op EU-niveau ons veel nieuwe kansen, zoals:

  • gedeelde kennisontwikkeling
  • een uitdagende en inspirerende werkomgeving voor TNO-medewerkers
  • concurrerende financiering
  • nieuwe netwerken en impact die bijdragen aan ons vermogen om een ​​kennisbasis van wereldklasse voor de Nederlandse economie en samenleving in stand te houden

Het is onze rol om de betrokkenheid van Nederlandse industriële partners, vooral het midden en klein bedrijf, bij de Europese onderzoeks- en innovatiearena te ondersteunen en te faciliteren.

Bijdragen aan Europees onderzoek en innovatie

We zijn actief op elk niveau van projectontwikkeling in de EU. Van beleidsbesprekingen in Brussel en de ontwikkeling van EU-projectkaders, tot de uitvoering van grensoverschrijdende samenwerkingen voor een sterkere maatschappelijke ontwikkeling.

Samenwerkingsverbanden

We leveren een actieve bijdrage aan het Kaderprogramma, van KP7 tot Horizon 2020, tot Horizon Europe. In het bijzonder via onze Europese samenwerkingsverbanden. Samen met EARTO en Neth-ER dragen we bij aan discussies over hoe onderzoek, ontwikkeling en innovatie in onderzoeksprogramma Horizon Europe (2021-2027) zo impactvol mogelijk gemaakt kunnen worden. Zo versterken we niet alleen de Europa-brede innovatievoorstellen, maar ook onze eigen innovatiestrategie en de Nederlandse economie. We verzekeren ook onze positie als leider in missiegericht beleid: innovatie benaderen vanuit het perspectief van de maatschappelijke uitdaging die het aangaat, in plaats van vanuit een positie van ‘technology push’.

Innovatie met impact

Naast Horizon Europe werken we aan structurele en geprogrammeerde samenwerking met Europese partners. Dit doen we in ‘fieldlabs’, ‘joint innovations centres’ (JIC), innovatiehubs, consortia die Europese kaderprogrammaprojecten uitvoeren en publiek-private samenwerkingen. We vinden dit, in combinatie met onze eigen projecten, de beste manier om grote innovatie-uitdagingen aan te pakken.

We blijven ‘thought leader’ in de voorhoede van EU-samenwerkingsprojecten. Zo blijft onze impact op de industrie en samenleving krachtig, relevant en duurzaam. Daarmee kunnen we onze strategische richting en die van de EU samen blijven versterken.

Multidisciplinaire teams

We benaderen innovatie op een systematische en holistische manier. Het gaat om meer dan ‘technologie omwille van technologie’. We onderzoeken alle aspecten van ons leven, inclusief ethische en sociale vragen over hoe technologie wordt toegepast en gebruikt. Dit doen we samen met multidisciplinaire teams. We streven naar complete oplossingen die rekening houden met menselijke factoren, zakelijke en sociale behoeften en het overheidsbeleid.