Onze werkwijze

Kennis ontwikkel je samen en samen zorg je voor de toepassing. Daarom werken bedrijven overheden en andere organisaties veel samen met ons. En werken wij graag samen met deze partijen. Dit doen wij op allerlei manieren. Benieuwd hoe we met u kunnen samenwerken?

Onze werkwijze

Onze expertises

De grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vereisen een intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines. Bij TNO werken daarom mensen met uiteenlopende expertises.

Expertise

Vind een TNO'er

Heeft u een vraag of wilt u advies toegespitst voor uw organisatie of product. Onze experts helpen u graag.

Vind een expert

TNO en het MKB

Bent u mkb-ondernemer en heeft u vernieuwende ideeën om uw producten of bedrijfsvoering te verbeteren? Wilt u daar hulp bij hebben? Wij ondersteunen u graag met verbeteringen en innovaties, groot en klein.

Lees verder

De partners van TNO

Innovaties creëren is een zaak van samenwerken. Dat kan alleen met partners. Daarom werken we jaarlijks met zo’n 3.000 grote multinationals, mkb bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheden, in binnen en buitenland.

Partners van TNO

Octrooien en licenties

Ons onderzoek leidt tot vele uitvindingen voor nieuwe producten en productieprocessen. Om de marktkansen van die uitvindingen te vergroten voert TNO een actief beleid in het beschermen van die intellectuele eigendommen.

Bekijk onze octrooien en Licenties

TNO in Europa

Innovatie is samenwerken, zeker ook in Europees verband. Horizon 2020 is het kaderprogramma voor Europees onderzoek waar wij actief in deelnemen samen met Nederlands bedrijfsleven. Het doel van het programma ligt dicht bij onze missie: bijdragen aan excellent onderzoek, de concurrentiekracht van het bedrijfsleven versterken en maatschappelijke uitdagingen aanpakken.

TNO in Europa