Wij verbinden mensen en kennis
om innovaties te creëren

Nieuws

ECN gaat samen met TNO; NRG zelfstandig verder

22 februari 2018
De ontvlechting van Stichting ECN in de werkmaatschappijen ECN en NRG en de gelijktijdige opname van ECN in TNO onder de naam ‘ECN part of TNO’ is deze week officieel bekrachtigd. Het samenvoegingsproces... Lees verder
Nieuws

‘Mannenbedrijven’ bieden minder regelingen voor combineren werk en gezin

21 februari 2018
Uit een analyse  van TNO blijkt dat 1 op de 10 werknemers problemen heeft om werk en privé te  combineren. Vooral jonge ouders hebben hier moeite mee. Dit resulteert in een hoger ziekteverzuim en meer... Lees verder
Nieuws

Oproep tot deelname: Call Circulaire Economie – gebouwde omgeving en kunststoffen

20 februari 2018
Binnen de door het ministerie van OCW geïnitieerde Startimpuls van de Nationale Wetenschapsagenda in 2017 zijn middelen gereserveerd voor extra initiatieven rondom de Nationale Wetenschapsagenda in samenwerking... Lees verder
Nieuws

Weer meer vast werk, maar flexwerk groeit harder

19 februari 2018
Ook in het laatste kwartaal van 2017 zijn flexwerkers een groter deel gaan uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar eerder nam hun aantal met 2,5 procent toe tot 3 miljoen;... Lees verder
Nieuws

Brightlands Materials Center en TNO ondersteunen Defensie met kennis over 3d printen

14 februari 2018
Brightlands Materials Center (BMC) en TNO gaan Defensie ondersteunen om 3D printen (ook wel bekend als Additive Manufacturing) in de organisatie in te voeren. Dit moet Defensie veel voordelen gaan opleveren.... Lees verder
Nieuws

Jonge vrouwen relatief vaak vermoeid door werk

14 februari 2018
In 2016 gaf ruim 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar aan last te hebben van psychische vermoeidheid door het werk. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich emotioneel uitgeput... Lees verder
Nieuws

Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021

09 februari 2018
De voorzitter van het Team Smart Industry, Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, overhandigde op 5 februari de Implementatieagenda 2018-2021 aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer.... Lees verder
Nieuws

Nederlands consortium bouwt als eerste ter wereld drijvende zonnefarm op zee

07 februari 2018
Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken de komende drie jaar samen aan de ontwikkeling, bouw en exploitatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld. Met een financiële steun... Lees verder
24februari

Ontmoet TNO tijdens de MIT European Career Fair in Boston

Boston (MA), Verenigde Staten | MIT, Johnson Athletic Center (W34)
Wil jij uitzoeken of een carrieré in toegepast onderzoek bij jou past? Ontmoet TNO tijdens de MIT European Career Fair 2018: zaterdag 24 februari op de MIT-campus te Boston (Verenigde Staten). Lees verder
6maart

Ontmoet TNO op de Career Expo TU Eindhoven

TU Eindhoven | Eindhoven
De Career Expo is een evenement dat verspreid is over twee dagen waarop er een bedrijvenmarkt aanwezig is in het Auditorium op de campus van de TU Eindhoven met ongeveer 150 deelnemende bedrijven. De... Lees verder
7maart

Opening van World Horti Center

World Horti Center | Naaldwijk
Op woensdag 7 maart 2018 wordt het World Horti Center, het mondiale kennis- & innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw, geopend door hare Majesteit Koningin Máxima. Bij de opening geeft... Lees verder
8maart

Opleiding tot Stoere Schildpadden trainer op 8 maart 2018

TNO | Leiden
Op donderdag 8 maart 2018 start een nieuwe opleiding tot Stoere Schildpadden trainer. Lees verder
13maart

De Sociaal Makelaar in Gouda: De verbinder tussen sociaal team en burgerinitiatief in de wijk

Gouda
Graag nodigen we u uit voor een inspirerende bijeenkomst over de sociaal makelaar in Gouda, op dinsdag 13 maart van 14.30 uur tot 17:00 uur in Gouda. Lees verder
15maart

Workshop over de Licara Nanoscan en Stoffenmanager Nano

TNO | Utrecht
Binnen het EU project caLIBRAte wordt toegewerkt naar een ‘next-generation nano-risk governance framework’ dat bruikbaar zal zijn voor het beoordelen van risico’s van nanomaterialen voor mens en milieu.... Lees verder
27maart

Derde Masterclass Lerend Transformeren

Utrecht | Kargadoor
In het project ‘Lerend Transformeren’ gaan professionals en hun organisaties aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie. Ondersteuningsaanbod (bijv. coaching,... Lees verder
29maart

Terugkomdag voor Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s trainers op 29 maart 2018

Leiden | TNO
Donderdag 29 maart ‘18 is het zover: dan is de terugkomdag van de Stoere Schildpadden™ en Dappere Dino’s™ training. Tijdens deze terugkomdag kunnen Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s trainers hun startkwalificering... Lees verder
29maart

Topsector Logistiek Congres

Eindhoven | Philips Stadion
Op donderdag 29 maart 2018 organiseert de Topsector Logistiek in samenwerking met TKI Dinalog, Connekt, TLN, TNO en partners het jaarcongres van de Topsector Logistiek. De winst van duurzaamheid staat... Lees verder
5april

Symposium binnenmilieu in energie efficiente woningen (ISIAQ.nl )

TU Eindhoven
ISIAQ.nl organiseert op donderdagmiddag 5 april 2018 een symposium. Deze middag staat in het teken van onderzoek naar het binnenmilieu van energiezuinige woningen. Tijdens het symposium zullen Nederlandse... Lees verder
Twitter

    Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.