Privacystatement

Zodra u een website van TNO bezoekt (TNO.NL of TNOTIME), stelt u TNO in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. TNO acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. 

TNO zal daarom deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en de overige omschreven wijzen van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, gevestigd te Delft.

Doeleinden van gegevensverwerking

TNO gebruikt uw persoonsgegevens voor
de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die TNO met u kan aangaan. Zo kunnen wij om uw adresgegevens vragen om u informatie betreffende TNO toe te zenden. TNO slaat ook de door u verstrekte gegevens op bij het aanvragen van bijvoorbeeld een folder of een jaarverslag.
Daarnaast verwerkt TNO uw persoonsgegevens voor het toesturen van de online nieuwsbrief en digitale persberichten.

Geen gebruik van gegevens door derden


Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal TNO onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

  • in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

  • ter bescherming van de rechten of het eigendom van TNO;
  • ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of

  • ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Cookies

De websites van TNO maken gebruiken van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan TNO.nl of aan TNOTIME registreert. TNO.nl en TNOTIME maken gebruik van cookies voor de volgende doeleinden: 

  • Om de website goed te laten werken, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.
  • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen, zoals bezoekersaantallen, veelbekeken pagina’s en zoekopdrachten. TNO gebruikt deze informatie om de website te verbeteren. TNO.nl en TNOTIME maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Google kan als leverancier van deze dienst de via de cookies verkregen informatie gebruiken voor haar eigen producten en diensten. Google kan deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens en in opdracht van Google verwerken. Deze website heeft hier geen enkele invloed op. Zie ook het privacybeleid van Google Analytics.

 Indien u niet wilt dat TNO.nl of TNOTIME cookies plaatst, kunt u dit instellen via de privacy-opties van uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of helptekst van uw browser. 

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt binnen TNO steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. TNO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens


Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of persberichten via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden.

Indien u geen marketinginformatie van TNO wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door online contact op te nemen via wegwijzer@tno.nl of telefonisch: 088 866 00 00.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt u online contact opnemen via wegwijzer@tno.nl of telefonisch: 088 866 00 00.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door TNO te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Corporate Legal

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.