Technologische ontwikkelingen op de werkvloer

Thema:
Mensgericht werken met technologie en AI

Voor veel organisaties en werkenden is het onduidelijk hoe hun werk er in de toekomst uit zal zien door technologische ontwikkelingen. Daarom doen we onderzoek naar de verandering van werk in de toekomst. Dat doen we voor sectororganisaties, regio’s, onderwijsinstellingen of individuele organisaties. We hebben verschillende aanpakken die we in gezamenlijke programma’s inzetten.

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en hebben grote impact op ons werk. Er verdwijnen banen en er ontstaan nieuwe banen. Maar bovenal veranderen heel veel banen. Om het nog ingewikkelder te maken zijn er verschillende andere ontwikkelingen van invloed. Denk aan de vergrijzing en de energietransitie.

Taken van de Toekomst-app

Als we weten hoe de taken er in de toekomst uit gaan zien, kunnen we bepalen in hoeverre deze taken aansluiten bij de competenties en motivatie van werknemers in een organisatie. Dat doen we aan de hand van de app Taken van de Toekomst. In een digitale tool geven medewerkers aan in hoeverre ze taken van de toekomst willen en kunnen uitvoeren. Daarmee krijgen werkenden en werkgevers inzicht in de vraag: hebben mijn mensen de competenties om de taken van de toekomst uit te voeren? Zijn ze gemotiveerd om de taken uit te voeren en om ze aan te leren?

Whitepaper: Kwaliteit van werk

De digitale en groene transitie kunnen niet goed slagen zonder banen met een goede kwaliteit van de arbeid. Goede werknemers zijn echter schaars. Hoe houd je het werk aantrekkelijk voor werknemers en de organisatie tegelijk innovatief? De whitepaper beschrijft dat daarvoor een ‘ontwerpgerichte aanpak’ van organisaties, jobs en AI nodig is. Hiertoe is behoefte aan praktische instrumenten. Een update van de WEBA-methode (die helpt om goed werk te ontwerpen) is een mogelijke oplossing, met name door deze methode geschikt te maken voor het hedendaagse en toekomstige digitale werk.

Whitepaper Kwaliteit van Werk. Goed Werk: Transities naar goede banen leiden. Oeij, P., Pot, F., Van den Bossche, S., Preenen, P., Van der Torre, W., & Vaas, F. (2024). TNO, Leiden.

Monitor Technologisering en Arbeidsmarkt

We hebben ook een kwantitatieve monitor ontwikkeld voor de impact van technologie op de arbeidsmarkt van sectoren. Met de Monitor Technologisering en Arbeidsmarkt brengen we voor een sector in kaart wat de belangrijkste technologische ontwikkelingen zijn en welke impact die hebben op de kwaliteit van arbeid. Denk aan werkdruk of variatie van het werk. Hiermee geven we een breed, representatief beeld van de ontwikkelingen in een sector. De Monitor laat toe om beter de potentie van technologie met de mogelijkheden in sectoren te wegen. Meer weten? Download het rapport over de Monitor Technologisering en Arbeidsmarkt (pdf).

Werk via digitale platforms

Het matchen van vraag en aanbod van arbeid via digitale platforms (zoals Uber en Deliveroo) heeft gevolgen voor de arbeidsverhoudingen, de inkomenszekerheid en arbeidsomstandigheden van werkenden. Inmiddels kent elke sector wel haar eigen platform(s). Zo is er Helpling in de schoonmaakbranche, Temper in de horeca en Werkspot in de bouw.

Ieder platform organiseert het werk op haar eigen manier. De platformorganisaties, het type werk dat via de platforms wordt verricht en de platformwerkers zelf verschillen. Het is van belang om deze diversiteit helder te hebben en als input te gebruiken voor het maatschappelijke debat over platformarbeid en eventuele beleidsmaatregelen. Daarom brengen we in kaart wat de impact van digitale platforms is op de kwaliteit van de arbeid van platformwerkers. Meer weten? Download de literatuurverkenning naar de mogelijke impact (pdf) (pdf).

Door inzicht in de verandering van werk binnen sectoren, regio’s, organisaties en specifieke taken kunnen organisaties goed onderbouwde keuzes maken bij het invoeren van nieuwe technische toepassingen. Daarnaast kunnen medewerkers hun rol oppakken om de technologie mee te beïnvloeden en zich op de nieuwe kansen voor te bereiden. Sectororganisaties kunnen hun leden effectief ondersteunen. En opleidingsinstellingen kunnen studenten opleiden voor het werk van morgen.

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Succesvol nieuwe technologie implementeren? Zo doe je dat

Informatietype:
Insight
7 juli 2023
Wil je graag nieuwe technologische ontwikkelingen inzetten binnen je organisatie? Het succes daarvan is sterk afhankelijk van de manier waarop medewerkers daarmee omgaan.

Stand van zaken Nederlandse leercultuur in kaart gebracht

Informatietype:
Nieuws
8 februari 2022

Het skillspaspoort: mogelijke oplossing voor ‘vrij reizen’ over de arbeidsmarkt

Informatietype:
Nieuws
26 januari 2022