Direct naar de inhoud

Organisatie

In 1932 is bij wet de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek opgericht: TNO. Het doel van TNO is om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie hebben we een onafhankelijke positie. Hieronder kunt u meer lezen over onze structuur en ons bestuur.

Bekijk hieronder de structuur van TNO. Meer weten over wat ons drijft? Lees verder onder Missie en Strategie.

TNO structuur organogram Strategische analyess en beleid Mobiliteit en logistiek Informatie en communicatietechnologie Industrie Gezond leven Energietransitie Defensie en veiligheid Circulaire economie en milieu Bouw, infra en maritiem Circulaire economie en milieu Bouw, infra en maritiem Mobiliteit en logistiek Strategische analyses en beleid Informatie en communicatietechnologie Industrie Gezond leven Energietransitie Defentie en veiligheid Raad voor defensieonderzoek Raad van bestuur Raad van toezicht

TNO structuur

De TNO Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en deze met raad bij te staan.

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie en heeft alle bevoegdheden, voor zover die niet bij of krachtens de TNO-wet aan andere organen is opgedragen.

Naast de Raad van Bestuur staat de Raad voor het Defensieonderzoek. Deze bepaalt, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, het beleid ten aanzien van het defensiedeel van TNO.

TNO heeft een service-organisatie en 9 units:

  • Bouw, Infra & Maritiem
  • Circulaire Economie & Milieu
  • Defensie & Veiligheid
  • Energietransitie
  • Gezond leven
  • Industrie
  • Informatie & Communicatie technologie
  • Strategische Analyses & Beleid
  • Mobiliteit & Logistiek

Alle units beschikken over expertisegroepen.

Over TNO
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.