Bescherming en overlevingsvermogen van voertuigen

Thema:
Vehicle vulnerability and protection

Een belangrijke uitdaging in de huidige defensie-industrie is de ontwikkeling van nieuwe beschermingsconcepten. Met name bij militaire voertuigen is voor een optimale efficiëntie en bruikbaarheid een zorgvuldige afweging nodig tussen gewicht en ruimte. Een lichter voertuig heeft een grote laadvermogen - als lichter niet gepaard gaat met een grotere omvang.

De ontwikkelingen gaan in de richting van lichtere materialen zonder daarbij afbreuk te doen aan sterkte en beschermingsniveau, zoals explosie- en schokbestendigheid. Vanuit een integrale visie helpen wij het leger, de politie, hulpdiensten, anti-terreureenheden en andere partijen bij het vergroten van de bescherming en het overlevingsvermogen van voertuigen ten behoeve van personeel en materieel.

De expertisegroep Vehicle Protection and Survivability werkt voor diverse klanten en partners, zoals het Ministerie van Defensie, buitenlandse ministeries van defensie en militaire sectoren. Deze laatste categorie betreft bijvoorbeeld voertuigontwerpers en -bouwers, fabrikanten van bepantsering en ontwikkelaars van beschermingsonderdelen en accessoires. Van grote multinationals tot vrij kleine bedrijven.

Testen, conformiteit en kwalificatie

Klanten en partners schakelen onze speciale testfaciliteiten en laboratorium meestal in voor het uitvoeren van ballistische en explosietests, het kwalificeren van voertuigen en het afgeven van conformiteitsverklaringen of kwalificatiecertificaten. TNO ontwerpt tests om de weerbaarheid te bepalen tegen een specifiek type dreiging of serie dreigingen. Ook testen we de weerbaarheid tegen mijnen en IED's, waarbij complete voertuigen worden blootgesteld aan een explosie.

Met antropomorfe testapparatuur, beter bekend als ‘crash dummies’, bepalen we of een voertuig voldoende bescherming biedt voor de inzittenden. Een belangrijk voordeel van TNO is dat we test- en kwalificatiewerkzaamheden niet alleen in ons eigen unieke lab kunnen uitvoeren, maar desgewenst overal ter wereld.

Internationale standaarden en certificering

Onze test-, kwalificatie- en onderzoekswerkzaamheden zorgen ervoor dat voldaan wordt aan internationale beschermingstandaarden, zoals VPAM (voor commerciële gepantserde voertuigen zoals SUV's) en NATO STANAG 4569 (voor militaire gepantserde platforms). Zowel eindgebruikers als fabrikanten van gepantserde voertuigen willen voor hun markten eerlijk en objectief bewijs van geslaagde tests. TNO is ook voorkeurspartner van de NAVO voor ‘collateral damage assessment'-software in het kader van de STANAG 4686 evaluatieprocedures voor APS-systemen.

Bescherming en overlevingsvermogen voertuigen: APS-beoordeling

Nu actieve-beschermingssystemen (APS) breed beschikbaar zijn, wordt deze technologie momenteel ook geïntegreerd in de gangbare voertuigbeschermingssystemen. Veiligheid en effectiviteit van APS-systemen worden doorlopend onderzocht en getest. TNO speelt een sleutelrol bij de ontwikkeling van internationaal aanvaarde testprocedures en -standaarden ter borging van minimale nevenschade en maximale veiligheid. Onze multidisciplinaire inzet is daarbij van groot belang en ook succesvol gebleken. Wij hanteren een domeinoverschrijdende onderzoeksaanpak (dreigings- en doelwitanalyse, wapentechnologie, ballistiek & explosievenonderzoek) om de impact en de effecten van de totale keten aan APS-werkzaamheden te meten.

Bescherming tegen explosies en opbouw van composieten

Samen met internationale partners, zoals het NLR, ontwikkelen wij composietstructuren voor voertuigbescherming. Ons werk in dit kader is gericht op bescherming tegen explosies en op de vorm en structurele opbouw van composieten. Dit werk wordt gefinancierd door het Europees Defensie Agentschap (EDA) en zal in de nabije toekomst resulteren in lichtgewicht militaire voertuigen met een betere bescherming.

Expertise en multi-disciplinaire inzet

TNO biedt uitstekende kwaliteit wat betreft testinfrastructuur, -faciliteiten en professionals. Omdat wij actief zijn in een land zonder grote defensie-industrie, kunnen wij de autonomie en objectiviteit garanderen waaraan militaire gebruikers, ministeries van defensie en sectorpartners behoefte hebben. En mochten de testresultaten tegenvallen, dan staan onze experts klaar om de klant desgewenst ondersteuning en advies te verlenen ter verbetering van materiaal en voertuigen. Onze specifieke expertisegebieden:

Laat je verder inspireren

19 resultaten, getoond 1 t/m 5

Verwerken van stuw-, spring- en pyrotechnische stoffen

Informatietype:
Artikel

Maatschappelijke uitdagingen zoals geopolitieke verwikkelingen, toenemende mondiale spanningen, afhankelijkheid van het buitenland en materiaalschaarste nopen landen ertoe om te zorgen dat hun strijdkrachten optimaal zijn toegerust om zich te verdedigen, zowel nu als in de toekomst.

Procesveiligheid en gevaarlijke goederen

Informatietype:
Artikel

Chemie kan gevaarlijk zijn. Voorbeelden zijn gevaarlijke reagentia, energetische reacties en/of riskante procesomstandigheden.

Ballistische prestaties en persoonlijke bescherming

Informatietype:
Artikel

Welke verwondingen zijn te verwachten na een kogelinslag op een helm? Wat zijn de effecten van een kogel, explosie of granaat (IED) op de mens?

Geavanceerde materialen en beschermingsconcepten

Informatietype:
Artikel

Tijdens missies en bij de ontwikkeling van platformen voor wapens is lichter altijd beter. Een nieuwe stimulans daarbij is de toenemende behoefte aan meer duurzaamheid en minder ecologische impact.

Staatssecretaris Van der Maat op bezoek bij TNO

Informatietype:
Nieuws
21 juli 2022

TNO en Defensie zijn al 75 jaar partners voor innovatie op het gebied van defensie en veiligheid. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten Generaal Eichelsheim brachten een bezoek aan TNO Ypenburg. Op deze locatie onderzoekt TNO onder andere het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat en voert kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Het is een van de meest geavanceerde wapentestfaciliteiten in Europa.