Arbeidsmarktinnovatie

Het is meer en meer aan gemeenten om kansen te keren, generatiepatronen te doorbreken en mensen zo volwaardig mogelijk te laten participeren in onze samenleving. Juist in het sociale domein is het belangrijk om te experimenteren met nieuwe aanpakken, te leren van de ervaringen en zo kennis op te bouwen over welke aanpak waarom werkt bij wie. Methodisch onderbouwd werken, vormt daarbij de kern van professioneel handelen.

Methodisch werken

Binnen de cyclus van methodisch werken, is de intakefase essentieel. Daarbij stelt men vragen die samenhangen met het succesvol zoeken en vinden van een baan. Alle verzamelde informatie duiden en wegen en op basis daarvan een gestructureerd plan van aanpak maken, is voor professionals van gemeenten vaak lastig. Dit proces vindt vaak impliciet in het hoofd van de professional plaats. Het is een soort zwarte doos die wij willen openen, om daarmee expliciet vat te krijgen op het verloop van het beoordelingsproces.

Functioneel gebruiken kennis is lastig

De beschikbaarheid van gefundeerde diagnostische systemen is een belangrijke stimulans voor methodisch werken. Daarom zoomen we in het project ‘Functioneel meten’ in op het functioneel gebruik van de informatie die we tijdens de intake verzamelen. Zo gaan we in gesprek met professionals over hoe zij de uitkomsten van de diagnostische instrumenten gebruiken, wat daarbij goed gaat en waar zij tegen aan lopen. Laten de bestaande instrumenten voldoende ruimte over voor de eigen expertise? Onder welke omstandigheden lukt dat goed of minder goed?

Werken met data

Aanvullend daarop speelt de vraag in hoeverre het gebruik van verschillende data gemeenten kan helpen successen te boeken binnen het domein Werk en Inkomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om data die – soms tot op wijkniveau – verzameld wordt op terreinen als:

 • veiligheid
 • (jeugd)zorg
 • gezondheid
 • justitie
 • werkloosheid

Deelproject Dataficatie

Over de mogelijkheden die het gebruik van deze data gemeenten bieden en de inhoudelijke, juridische en ethische randvoorwaarden daarvan, is nog veel onduidelijk. Wat hebben gemeenten, klantmanagers, maar ook werkzoekenden zelf eraan? In het deelproject ‘Dataficatie’ onderzoeken we:

 • welke data beschikbaar zijn
 • wat deze data de lokale uitvoeringspraktijk kunnen bieden
 • en hoe dat zou kunnen plaatsvinden

Samenwerking

We werken in deze projecten in de vorm van een Community of Practice samen met een aantal gemeenten, zoals:

 • Leiden
 • Werkzaak Rivierenland
 • Amsterdam
 • Amersfoort
 • Den Haag

Daarnaast kijken we hoe we de krachten kunnen bundelen met de Urban Data Centers van het CBS.