Missie en strategie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de 2600 professionals van TNO, dagelijks aan.

Lees verder

Organisatie

TNO is in 1932 bij wet opgericht om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie hebben we een onafhankelijke positie.

Lees verder

Internationaal

Als TNO kunnen we de kennisbasis voor Nederland alleen versterken door samen te werken met internationaal toonaangevende kennispartners, bedrijven en overheden. Gegeven de globalisering van het onderzoek krijgt TNO een steeds internationaler karakter.

Lees meer

TNO en maatschappij

TNO werkt aan een betere toekomst. Vanuit haar maatschappelijke rol heeft TNO de ambitie om een aantoonbare meerwaarde te leveren voor overheid en bedrijfsleven op de grote maatschappelijke en economische vraagstukken. Dit doen we met betrokken en energieke medewerkers.

Lees meer

Meer over ons werk

Wij hebben diverse publicaties waarin u nader kan kennismaken met ons werk. We nodigen u uit verder te lezen over de breedte en impact van ons werk op de samenleving in bijvoorbeeld ons relatiemagazine, ons jaarverslag of onze corporate folder.

Lees meer

TNO Locaties in binnen- en buitenland

Vind direct alle locaties van TNO

Toon alle locaties

Locatie Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Nieuws

Jaaroverzicht 2021: TNO in de media

17 januari 2022
Ieder jaar publiceren we vele rapporten en onderzoeken. Een flink deel daarvan wordt ook opgepakt door de media. Van de keren dat er aandacht is geweest voor het werk van TNO voor samenleving en markt,... Lees verder
Nieuws

Geologische Dienst Nederland maakt ondergrond Nederland zichtbaar

13 januari 2022
Nederland staat voor grote opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en grootschalige woningbouw. De ondergrond speelt bij de oplossing van deze vraagstukken een cruciale rol. De Geologische Dienst... Lees verder
Nieuws

Betere triage dankzij 5G-video en datafeed van ambulances

23 december 2021
Het gebruik van realtime video en vitale data verbetert de beoordeling in noodsituaties aanzienlijk in vergelijking met de huidige communicatie met alleen audio. Dit blijkt uit een onlangs afgeronde 5Gtest... Lees verder
Nieuws

TNO en Universiteit Twente gaan meer samenwerken op robotica, cybersecurity en diagnostiek

16 december 2021
TNO en de Universiteit Twente (UT) tekenen vandaag een Memorandum of Understanding waarmee het voornemen op een intensieve en langdurige samenwerking wordt geformaliseerd. Er worden gezamenlijke programma’s... Lees verder
Nieuws

Veelbelovend Regeerakkoord met ruime aandacht voor innovatie

16 december 2021
De vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR (verenigd in TO2), zijn positief over het nieuwe Regeerakkoord. Met het oog op de Lissabondoelstelling om 3%... Lees verder
3februari

Startkwalificering tot Stoere Schildpadden trainer op 3 februari 2022

TNO | Leiden
Op donderdag 3 februari 2022 start een nieuwe startkwalificering tot Stoere Schildpadden trainer. Lees verder
11maart

Startkwalificering tot Dappere Dino’s trainer

TNO | Leiden
Op vrijdag 11 maart 2022 start een nieuwe startkwalificering tot Dappere Dino’s trainer. Lees verder
7april

Startkwalificering tot ScheidingsATLAS trainer

TNO | Leiden
Op maandag 7 april 2022 start een nieuwe startkwalificering tot ScheidingsATLAS trainer. Lees verder