TNO en de maatschappij

Bij TNO werken we aan een betere toekomst. We staan midden in de maatschappij en dragen bij aan grote maatschappelijke en economische vraagstukken. Ontdek hoe we ons hiervoor inzetten.

TNO's doelen voor 2030

Ook voor komend decennium stelt TNO ambitieuze doelen om samen met partners te realiseren. Met deze doelen voor 2030 levert TNO een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en het verdienvermogen van Nederland.

Onze impact

Door bij te dragen aan de Sustainable Development Goals verbinden we ons aan de wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling en positieve impact.

Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking

4 miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. In publiek-private samenwerking ontwikkelen we innovaties met impact.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

TNO heeft een duidelijk beleid op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR), om onze ambities concrete invulling te geven in de bedrijfsvoering.

Proefpersoon worden bij TNO

We doen regelmatig experimenten waarbij proefpersonen nodig zijn. Wil je proefpersoon worden bij TNO? Meld je dan aan.

Dierproevenbeleid

In sommige gevallen zijn dierproeven een noodzakelijk onderdeel van ons onderzoek. Daarom hebben we een zorgvuldig dierproevenbeleid opgesteld.