Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ons motto is ‘Innovation for life’: wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Als onafhankelijke, publiekrechtelijke organisatie willen we dit op een verantwoorde en duurzame manier doen. Met ons beleid op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR) geven we onze ambities op dit vlak concrete invulling in de bedrijfsvoering. Het CSR-beleid is sterk gerelateerd aan onze strategische doelen.

Corporate social responsibility-beleid

TNO richt zich met het CSR-beleid op onderstaande 5 kernpunten:

  • TNO wil in 2040 een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben bereikt.
  • TNO committeert zich aan het internationale kader van de UN Global Compact en onderschrijft de tien principes van duurzame bedrijfsvoering.
  • TNO erkent haar ketenverantwoordelijkheid richting leveranciers én afnemers.
  • TNO richt zich in de transitie naar duurzame bedrijfsvoering op de volgende prioriteiten: integriteit, energie en duurzaamheid, Diversiteit & Inclusie en arbeidsomstandigheden.
  • TNO wil de CSR-speerpunten in de jaarplannen van de betreffende afdelingen opnemen.

Richting geven aan transities

In het TNO Duurzaamheidsverslag zijn deze kernpunten verwerkt in 4 prioriteiten: Ketenverantwoordelijkheid, Energie & duurzaamheid, Arbeidsomstandigheden en Verantwoord innoveren. In het verslag rapporteren we uitgebreid en integraal over deze prioriteiten.

UN Global Compact: Principes en SDG's

In 2020 heeft TNO zich aangesloten bij de UN Global Compact. Met deze toetreding verbindt TNO zich aan de tien principes op het gebied maatschappelijk verantwoord zakendoen en aan de tien Sustainable Development Goals.

Wij richten ons op zeven SDG’s waar TNO dankzij haar kennis en positie de grootste maatschappelijke impact kan realiseren. Onze bijdrage aan de zeven SDG’s is kwalitatief inzichtelijk gemaakt in een impactmodel.