Onze impact

Thema:
Digitale samenleving
Duurzame samenleving
Gezonde samenleving
Veilige samenleving

Impact betekent dat klanten en partners de door ons ontwikkelde kennis optimaal gebruiken en toepassen. We streven naar maximale impact, in het bijzonder bij het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. De komende jaren vergroten we onze impact. Niet door alles zélf te willen, kunnen of weten, maar door samen met andere partijen integrale oplossingen te ontwikkelen.

Hoe creëren we impact?

We richten ons op onderwerpen waar we écht het verschil kunnen maken. Waar we onderscheidend zijn. Onderwerpen van voldoende schaalgrootte, waar TNO een ‘right to play’ heeft door de aanwezige kennis en positie. Die multidisciplinair van aard zijn en een beroep doen op onze vaardigheden. Wát we doen, doen we goed, of we doen het niet.

We creëren impact op vele terreinen, maar onze bijdrage aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken is vaak moeilijk meetbaar. Dit komt omdat de grootschalige toepassing vaak jaren later volgt. Daarnaast is innovatie niet alleen een optelsom van onze (deel-) bijdragen, maar ook van andere partijen.

Positieve impact en duurzame ontwikkeling

Maatschappelijke uitdagingen worden steeds meer benaderd vanuit de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarom hebben wij ook onze bijdragen aan SDG’s inzichtelijk gemaakt. Zo verbinden we ons aan de wereldwijde agenda voor duurzame ontwikkeling en positieve impact op de maatschappij. In ons model zijn de meest relevante SDG’s voor heel TNO uitgelicht.

Ben je benieuwd naar voorbeelden van onze maatschappelijke bijdrage? Bekijk de uitgelichte SDG’s en ontdek hoe wij bijdragen aan positieve impact én duurzame ontwikkeling.

TNO geaccepteerd als ondertekenaar van het global compact van de Verenigde Naties.

We zijn verheugd te kunnen meedelen dat TNO is geaccepteerd als ondertekenaar van het United Nations Global Compact. We heten TNO van harte welkom in een wereldwijd netwerk van meer dan 9.500 bedrijven en 3.000 niet-zakelijke deelnemers die zich inzetten voor het bouwen aan een duurzame toekomst.

De Sustainable Development Goals

 1. No poverty
 2. Zero hunger
 3. Good health and well-being
 4. Quality education
 5. Gender equality
 6. Clean water and sanitation
 7. Affordable and clean energy
 8. Decent work and economic growth
 9. Industry, innovation and infrastructure
 10. Reduced inequalities
 11. Sustainable cities and communities
 12. Responsible consumption and production
 13. Climate action
 14. Life below water
 15. Life on land
 16. Peace, justice and strong institutions
 17. Partnerships for the goals

SDG3: Goede gezondheid en welzijn

SDG3 gaat over het verzekeren van een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen op alle leeftijden. Belangrijke pijlers zijn het voorkomen van vroegtijdige sterfte door overdraagbare- en niet-overdraagbare ziekten, en psychische aandoeningen. Onze unit Gezond Leven richt zich op vier domeinen; Jongeren, Werk, Biomedische Gezondheid en Digitale Levensstijl. Ook andere units, zoals Energietransitie en Industrie, houden rekening met de impact van hun werk op de gezondheid van een bevolking.

Impact: Corona TNO sneltest

We ontwikkelden een snelle, goedkope en betrouwbare coronatest die binnen een uur het COVID-19 virus kan opsporen.

Impact: D-score: Nederlandse jeugdgezondheidszorg gaat internationaal

Om achterstanden in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen, hebben we een systeem nodig waarmee we de ontwikkeling kunnen volgen. Daarom hebben we de D-score ontwikkeld. Deze vormt nu de wetenschappelijke ruggengraat voor het integreren van metingen rondom de ontwikkeling van kinderen uit andere landen.

Impact: Delta Diagnostics, Biosensoren gaan wereldwijd levens redden

TNO is vergevorderd met de ontwikkeling van een biosensor. Dit is een klein apparaatje dat een druppel bloed kan analyseren om vast te stellen of iemand is blootgesteld aan zenuwgas, een infectieziekte heeft of een hartaanval heeft gehad. Delta Diagnostic is onze spin-off die de sensor momenteel van het laboratorium naar de markt brengt.

De LAMP coronatest: binnen een uur een resultaat

SDG7: Betaalbare en schone energie

SDG 7 gaat over het garanderen van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Onze unit Energietransitie werkt samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid aan een CO2-vrij energiebeleid in Nederland. We zorgen voor innovaties vanuit technisch, maatschappelijk en beleidsmatig perspectief.

Impact: Energiearmoede

Draagvlak en acceptatie van de samenleving zijn belangrijke elementen voor het slagen van de energietransitie. Wij hebben een whitepaper gemaakt over energiearmoede; hoe dit gemeten, gemonitord en bestreden kan worden vanuit beleidsperspectief.

Impact: De Haliade-X, grootste windturbine ter wereld

Wij zijn een internationaal gerespecteerde partij in de windenergie-industrie. Daarom zijn wij nauw betrokken geweest bij het testen van de GE Haliade-X, de grootste windturbine ter wereld. Een turbine van deze grootte, zou voldoende energie kunnen leveren voor meer dan 16.000 huishoudens.

SDG8: Fatsoenlijk werk en economische groei

De bevordering van inclusieve, duurzame economische groei en fatsoenlijk werk staat centraal bij SDG8. Enerzijds zijn hiervoor technologische innovaties nodig om de economische productiviteit te verhogen. Anderzijds zijn goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving belangrijk. Onze onderzoeksgroepen Work & Health en Sustainable Productivity werken aan oplossingen en kennis om mensen in staat te stellen zo lang en gezond, betrokken en productief mogelijk te werken.

Impact: House of skills

De arbeidsmarkt verandert snel, waardoor vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Samen met partners hebben we House of Skills ontwikkeld. Deze digitale tool helpt om richting een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen te gaan door te focussen op vaardigheden in plaats van diploma's.

Impact: Oplossingen creëren om de jeugdwerkloosheid in Afrika aan te pakken

We hebben de werkloosheid in Nederland aangepakt en hebben onze eerste stappen gezet om onze expertise toe te passen in Afrika ten zuiden van de Sahara, terwijl we nieuwe partnerschappen aangaan om de kansen op werk voor jongeren en vrouwen in de regio te vergroten.

Impact: Arbeidsmonitoringprogramma: Covid-19

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. Wij onderzoeken deze veranderingen en de gevolgen daarvan voor de productiviteit, innovatiekracht en gezondheid van werknemers. Tijdens COVID-19 houden we bij wat de korte- en langetermijneffecten zijn van de lockdown voor de Nederlandse beroepsbevolking.

Impact: Position paper 'Exoskeletten voor fysiek zwaar werk'

Een exoskelet is een nieuwe technologie die de fysieke belasting van werknemers in bijvoorbeeld hun armen of onderrug kan verminderen. Wij publiceerden een position paper over exoskeletten (pdf) om inzicht te geven in de huidige stand van deze technologie.

SDG9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG9 gaat over het opbouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van duurzame industrialisatie en het stimuleren van innovatie. Infrastructuur - in termen van mobiliteit, logistiek en het delen van kennis - is van fundamenteel belang om vooruitgang te boeken in veel van de andere SDG's.

Onze expertisegroep Mobiliteit en logistiek wil het welzijn van de samenleving en het concurrentievermogen van bedrijven verbeteren door de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van mobiliteit en logistiek te bevorderen. Een andere belangrijke pijler van deze SDG, is het moderniseren van infrastructuur en het aanpassen van industrieën om ze duurzaam te maken. Binnen onze unit Energietransitie hebben we vier routes naar een duurzame en circulaire industrie ontwikkeld.

Impact: 5G netwerk

Wij hebben een van de eerste 5G-testnetwerken in Europa gelanceerd. Met de geavanceerde mogelijkheden van dit netwerk, kunnen we de innovatieambities van de telecomindustrie en andere markten ondersteunen.

Impact: Stepwise and FRESME-Projects

De STEPWISE- en FReSMe-projecten zijn gericht op het aantonen van geavanceerde CO2-verwijderingstechnologie in de ijzer- en staalindustrie, waardoor de CO2-voetafdruk van de staalproductie wordt verkleind.

Impact: Orca

Het Europese project ORCA richt zich op hybride vrachtwagens die 40 procent minder koolstofdioxide uitstoten en toch niet duurder zijn dan het traditionele vrachtwagenverkeer.

Impact: Slimme datafabriek voor logistiek

Samen met een aantal partners ontwikkelen we de Smart Data Factory voor de logistiek. Hierin wordt vastgelegd hoe logistieke informatie wereldwijd digitaal kan worden uitgewisseld en gebruikt op een uniforme, veilige en betrouwbare manier.

SDG11: Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame groei is een belangrijke uitdaging voor de steden van de toekomst. Veerkrachtige steden moeten kansen bieden voor iedereen, met toegang tot adequate huisvesting, basisdiensten, vervoer en huisvesting, en daarbij de impact op het milieu wordt beperkt. Wij zijn sterk gepositioneerd om deze uitdaging aan te gaan, vanwege de diepgaande kennis van onze verschillende expertisegroepen die gecombineerd kan worden in integrale oplossingen en innovaties.

Impact: Tropomi satelliet

Samen met partners hebben we de TROPOMI-satelliet ontwikkeld. Deze satelliet brengt luchtvervuiling tot op stadsniveau zeer nauwkeurig in kaart. Deze informatie kan door overheden worden gebruikt om te zien of milieuregels worden nageleefd.

Impact: Duurzame stedelijke mobiliteit en bereikbaarheid

Wij bieden steden een geïntegreerd pakket aan instrumenten waarmee zij hun bereikbaarheid, gezondheid en economische vitaliteit kunnen verbeteren. Door operationele monitoring te integreren met tactische en strategische besluitvorming, biedt SUAM effectieve oplossingen voor beleidsmakers.

Impact: Slimme mobiliteit

Samen met de Provincie Noord-Holland hebben we de paper "De maatschappelijke waarde van Smart Mobility (pdf)" gepubliceerd. Hierin leggen we uit hoe Smart Mobility kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid, en hoe het invloed heeft op de gezondheid en de vermindering van CO2-uitstoot.

Impact: Koude bakstenen Malawi

Ontbossing is een van de grootste milieu-uitdagingen voor Malawi. Samen met partners hebben we Cold Bricks ontwikkeld die niet verwarmd of gestookt hoeven te worden en dus de impact op het milieu beperken. Met deze technologie stimuleren we ook lokaal ondernemerschap, vooral onder vrouwen.

SDG16: Vrede, rechtvaardigheid en solide instellingen

SDG16 gaat over het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen en het waarborgen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen. Binnen onze expertisegroep Defensie, veiligheid en beveiliging zetten wij onze kennis en technologie in voor veiligheid en beveiliging in de samenleving. Door technologische en gedragsinnovaties te combineren, beschermen wij degenen die ons beschermen.

Impact: DNS ninja en trusttester

Kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van cybersecurity zijn hard nodig om cybercriminelen voor te blijven en nieuwe digitale dreigingen voor te blijven. DNS Ninja en TrustTester zijn twee voorbeelden van de vele technologieën die wij op dit gebied hebben ontwikkeld.

Impact: Ondermijningslab

Gedragswetenschap is een belangrijke troef om criminaliteit te bestrijden. Onze wetenschappers ondersteunen overheidsinstellingen om effectiever samen te werken bij het opsporen en aanpakken van criminaliteit.

SDG17: Het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling vernieuwen

TNO innoveert in lage- en middeninkomenslanden met als doel het leven van 2 miljard mensen die onder de armoedegrens leven te verbeteren (Wereldbank, 2021). In nauwe samenwerking met partners ontwikkelen en lanceren we baanbrekende technologieën en schalen we deze op met een solide businessmodel. Onze inclusieve innovaties leiden tot ondernemerschap, werkgelegenheid en duurzame toegang tot betaalbare diensten voor de meest kwetsbare groepen. Dat is ondernemen met impact!

Impact: Innovatie voor ontwikkeling

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen. Tevens biedt het kansen om lokaal ondernemerschap te verbeteren en armoede te verminderen. TNO creëert impact in lage-inkomens groepen. In publiek-private samenwerking ontwikkelen we innovaties met financiële en sociale impact.

Impact: Horizon 2020

Wij zijn een sleuteldeelnemer van het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 'Horizon 2020'.

Laat je verder inspireren

655 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO aan basis ’s werelds eerste full scale pilot end-to-end CO2 afvang aan boord

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2022

Het Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) en Stena Bulk zijn vandaag begonnen met de eerste fase van het tweejarig, driefasig project REMARCCABLE om CO2 aan boord van een Stena Bulk-medium range (MR) tanker af te vangen. Het is 's werelds eerste end-to-end pilot voor het afvangen van CO2 aan boord.

TNO spin-off Cellcius wint prijs klimaatcoalitie Bill Gates

Informatietype:
Nieuws
4 oktober 2022

Cellcius, een spin-off van TNO die werkt aan de doortonwikkeling van warmtebatterijtechnologie voor energieopslag, wint Explorer Grant van Breakthrough Energy.

PV dagen

Informatietype:
Evenement

Speciaal voor de PV-sector organiseren de Nationale Consortia Zon in Landschap, Zon op Infra en TKI Urban Energy op 13 en 14 oktober de PV dagen.

Startdatum:
-
Locatie:
Hotel NH Eindhoven

Jubileum TNO: 90 jaar aan innovaties

Informatietype:
Nieuws
30 september 2022

Dit jaar bestaat TNO 90 jaar. Opgericht in 1932 om kennis toepasbaar te maken. Om zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en het verdienvermogen van Nederland. In die negen decennia zijn talloze innovaties ontwikkeld, elk met hun eigen impact. Voor de komende jaren stelt TNO wederom ambitieuze doelen die ze samen met haar partners dit decennium wil realiseren.

Congres en vakbeurs 'Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit'

Informatietype:
Evenement

Ontmoet ons schoneluchtteam op donderdagmiddag 8 & 9 november tijdens de conferentie Geluid Trllingen en Luchtkwaliteit in EXPO Hoevelaken.

Startdatum:
-
Locatie:
Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1