TNO ontwikkelt snelle, goedkope en betrouwbare coronatest: binnen het uur een uitslag

Thema:
Gezonde samenleving
16 september 2020

TNO opent binnenkort samen met de GGD Amsterdam bij de RAI een proef-teststraat voor een Corona-sneltest die door TNO en partners wordt ontwikkeld. Deze nieuwe test verkort de periode tussen monsterafname en daadwerkelijke detectie van het COVID-19 virus tot een uur bij dezelfde betrouwbaarheid als de PCR test. Het sneller kunnen bepalen of een persoon besmet is, is van vitaal belang bij efficiënte bestrijding van de infectie onder de bevolking. Monsters van de GGD-teststraat worden zowel via PCR door de GGD, als via de nieuwe test door TNO beoordeeld en later vergeleken.

Zo werkt de test

Bij het testen of iemand besmet is met het coronavirus komt heel wat kijken. Diverse bewerkingen en stappen zijn nodig om uiteindelijk tot detectie te komen. Dit kost een flinke hoeveelheid tijd en vraagt daarbij om expertise, specifieke testkits en reagentia. Die zijn niet altijd in voldoende mate beschikbaar. Met behulp van een door TNO, nieuw voor COVID-19, aangepaste testmethode (LAMP) wordt het aantal tussenstappen vereenvoudigd en verminderd, net als de hoeveelheid vereiste reagentia. De prijs per test zal daarmee naar verwachting ruim de helft goedkoper kunnen worden dan de PCR test.

Moleculaire sneltest LAMP

Fluoriserende onderzoeksresultaten in test tubes van de nieuwe en snellere coronatestmethode gebaseerd op de LAMP-methode
Fluorescentie resultaat LAMP

TNO ontwikkelt deze methode op basis van LAMP (Loop mediAted isotherMal amPlification). LAMP is goedkoper, minder veeleisend met betrekking tot de benodigde laboratoriuminfrastructuur en geeft sneller resultaten. Zo kan bij een constante procestemperatuur gewerkt worden in tegenstelling tot een nauw-omschreven opeenvolging van temperaturen en handelingen die bij de huidige PCR-methode alleen in goed ingerichte labs mogelijk is.

LAMP maakt het daarom mogelijk om lokaal en ruim binnen één uur vast te stellen of iemand besmet is. Je kunt als het ware wachten op de uitslag waar dat nu nog 24-48 uur kan duren. LAMP kan bovendien uitgevoerd worden met uitsluitend in Nederland geproduceerde materialen. De ontwikkeling is voor het ministerie van VWS en in samenwerking met de GGD Amsterdam, RIVM, DSM, LUMC en UMCG met financiering van ZonMW.

Validatie

Twee medische specialisten werken in de teststraat van Amsterdam RAI met twee machines aan de resultaten van de corona sneltest die is gebaseerd op de LAMP methode.
Het TNO pop-up lab in de RAI teststraat in Amsterdam

De methode wordt nu inclusief het gehele werkproces rond de test in samenwerking met de GGD A’dam versneld klinisch gevalideerd. Na eerdere technische en klinische validatie in laboratoriumomstandigheden wordt nu met de proef-teststraat bij de RAI in Amsterdam de methode tijdens praktijkomstandigheden verder getoetst en beoordeeld op robuustheid en betrouwbaarheid.

Daarna kan deze goed opschaalbare methode in Nederland geïntroduceerd kunnen worden. Dat zou betekenen dat het afnemen van monsters en het direct beoordelen ervan op veel meer plaatsen kan worden uitgevoerd. Het geeft ook verlichting aan de druk op de huidige testcapaciteit.

Nationale productie

Alle materialen en reagentia kunnen in Nederland worden geproduceerd. Voor de enzymen die nodig zijn voor de LAMP-analyse wordt nationale productie opgezet door DSM. Dat maakt Nederland onafhankelijk van buitenlandse leveranciers en concurrentie.

Dit project is gestart binnen het Brains4Corona initiatief van TNO. Hierin wordt de innovatiekracht van TNO medewerkers ingezet om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de effecten van het coronavirus. Het project is op verzoek van VWS als urgent onderzoeksproject gefinancierd door ZonMW.