Functionele microbioomanalyse

Thema:
Darmgezondheid

Dankzij TNO’s technologie is nauwkeurige meting en monitoring van microbioom bij mensen in diverse stadia van wetenschappelijk onderzoek mogelijk. We beschikken over een groot scala aan middelen waarmee beter inzicht kan worden verkregen in de invloed die microbiota hebben op de gezondheid van de mens. Dit is cruciaal om vast te kunnen stellen hoe diverse ziektes het lichaam veranderen en hoe geneesmiddelen die veranderingen kunnen beïnvloeden.

Meer weten?

Wil je meer weten over de invloed van microbiota op gezondheid? Download de presentatie.

Beter begrip

TNO maakt het mogelijk om microbiota te analyseren van monsters uit een breed spectrum wat betreft oorsprong en matrices. We maken gebruik van technieken zoals amplicon sequencing, whole genome sequencing (WGS), metagenomics, RNAseq en qPCR.

Tevens kan TNO elk aspect van het beheer van deze grote datasets ondersteunen: van datahandling en opslag, statistische en biologische analyse en interpretatie tot geavanceerde machine-learning tools om patronen te identificeren in de complexe gegevens. Bovendien bieden onze platforms hoge verwerkingscapaciteit voor ex-vivo analyse van verschuivingen in microbiota bij blootstelling aan bepaalde verbindingen, ingrediënten of andere wijzigingen. Dit leidt tot sneller inzicht in de interactie tussen geneesmiddelen en metabolisme en in de relatie tussen microbiota en ziektes zoals IBD en darmkanker. Dit leidt vervolgens weer tot beter begrip van de manier waarop verschuivingen in de microbiota invloed hebben op de menselijke gezondheid.

Nauwkeurige meting

Door middel van TNO’s screeningmodel i-screen kunnen biotechnologiebedrijven de effecten meten en traceren van stoffen die door menselijke intestinale microbiota zijn gemetaboliseerd. Met het i-screen platform kan veilig en nauwkeurig in-vitro worden getest in welke mate de microbiota de diverse kandidaat-geneesmiddelen kunnen metaboliseren. Er kan al in de vroegste stadia van medicijnontwikkeling getest worden, zodat nadelige effecten of metabolieten in het preklinisch stadium kunnen worden geïdentificeerd – en dit betekent dat er tijd, moeite en kosten worden bespaard.

Elk i-screen kan gelijktijdig worden blootgesteld aan allerlei verschillende omstandigheden, zodat er in één keer meerdere stoffen of concentraties getest kunnen worden. In alle gevallen kunnen potentiële metabolieten al in een zeer vroeg stadium worden geïdentificeerd, en wel met menselijke nauwkeurigheid zonder dat er aan regelgeving gebonden verwerking van gegevens nodig is.

Geavanceerde testmethodes

TNO helpt om beter inzicht te krijgen in de interactie tussen gastheer en microbe en biedt daartoe platforms om interactie met het darmepitheel van de gastheer te analyseren. Hieronder valt ook het gebruik van darm-organoïden: stemcelstructuren die alle celsoorten in een in-vitro systeem bevatten, precies zoals ze ook in-vivo aangetroffen worden.

Daarnaast is er InTESTine, een nieuw in-vitro intestinaal model op basis van ex-vivo darmepitheel. Bij deze technologie wordt gezond weefsel van varkens of mensen gebruikt om de opname van geneesmiddelen in het menselijk lichaam te modelleren en voorspellen. Met InTESTine kan er gelijktijdig onderzoek worden gedaan naar meerdere delen van het darmstelsel (twaalfvingerige darm, jejunum, ileum & dikke darm) om onder gecontroleerde omstandigheden plaatselijke verschillen in absorptie vast te stellen. Hierdoor kan er worden gescreend op toxiciteit (veiligheid), vroegtijdige immuunreacties en/of endocriene reacties op potentiële geneesmiddelen in het preklinische stadium.

Toxicologische analyse

TNO kan ook haar expertise op het gebied van microbiota aanwenden om uitgebreide toxicologische testen en analyses uit te voeren. Met behulp van diverse geavanceerde technieken en platforms kunnen we de wisselwerking tussen microbiota en gastheer onderzoeken en vaststellen in welke mate bepaalde microbiota een toxisch effect hebben op het menselijk lichaam.

Webinar: 'What's new in in vitro microbiome and ex vivo intestinal models for gut health'

Op 9 November 2021 vond de webinar 'What's new in in vitro microbiome and ex vivo intestinal models for gut health' plaats. Je kunt de webinar terugkijken via de video hieronder, het duurt 50 minuten en de voertaal is Engels.

Contact

Wilt je meer weten over hoe TNO je kan helpen om menselijke microbiota te modelleren voor jouw fase 1-studie van een medicijn of onderzoek naar een bepaalde ziekte? Neem dan contact met ons op.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO lanceert Peregrion om marktimpact te vergroten van technologie versnelde geneesmiddelenontwikkeling

Informatietype:
Nieuws
25 maart 2024
10 jaar van ontwikkeling heeft geresulteerd in een bewezen track record en acceptatie van TNO’s AMS-technologie voor versnelde biomedische massaspectrometrie bij de regelgevende instanties.

PPS leidt tot nieuwe inzichten in ontwikkeling MASLD

Informatietype:
Insight
15 februari 2024

Translationele preklinische werkzaamheidsmodellen

Informatietype:
Artikel

Tijdmakers: minder lang wachten op een nieuw medicijn dankzij AMS

Informatietype:
Insight
10 augustus 2023

Ex vivo orgaanperfusie kan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen helpen

Informatietype:
Insight
14 maart 2023