I-JGZ: Gezondheid jeugd bevorderen met digitale innovaties

Thema:
i-JGZ

Net als andere zorgdomeinen is de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in transitie om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te kunnen waarborgen. Om uitdagingen, zoals de toenemende psychosociale en leefstijl-gerelateerde problemen en het tekort aan beschikbare professionals, het hoofd te bieden is het noodzakelijk flexibeler te werken en middels gezamenlijke besluitvorming beter aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen en ouders. Data-gedreven digitale innovaties kunnen daarbij helpen.

Verbeteren kwaliteit en toegankelijkheid jeugdgezondheidszorg

Binnen het programma I-JGZ werkt TNO met belangrijke stakeholders, zoals branche organisaties, overheid en ICT-leveranciers, aan de ontwikkeling en implementatie van data-gedreven en gebruiksvriendelijke digitale innovaties in de zorg voor de jeugd. Tijdens de ontwikkeling wordt ook intensief met de doelgroep samengewerkt, via co-creatie. Met deze innovaties beogen we bij te dragen aan flexibilisering van de JGZ, empowerment van ouders en jeugdigen, vroegsignaleren en het leveren van passende zorg.

Door het zorgaanbod beter af te stemmen op de zorgvraag kan ondanks de toenemende gezondheidsproblematiek en het tekort aan beschikbare professionals continuïteit van zorg worden geboden. Het ondersteunen van ouders en verzorgers bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen leidt tot meer betrokkenheid, meer grip op hun eigen situatie én meer tevredenheid.

Ook is het waardevol kinderen zelf de benodigde vaardigheden omtrent gezondheid en digitalisering (‘21st century skills’) aan te leren. Het automatiseren van processen met behulp van artificial intelligence (AI) kan tenslotte helpen vroeg te signaleren en passende zorg te bieden waardoor tijd worden vrij gespeeld voor persoonlijke zorg van hoge kwaliteit.

Samen tot innovaties komen

De missie van TNO is het verbinden van mensen en kennis om innovaties te creëren. We kijken vanuit verschillende invalshoeken naar het werkproces van de JGZ-professional en de veranderende digitale leef- en werkomgeving. De behoeftes van ouders en kinderen en wetenschappelijke bevindingen worden bovendien meegenomen om in co-creatie tot de meest passende praktijkgerichte oplossingen te komen.

Samen met kennispartners, brancheorganisaties, en ICT-leveranciers werken we aan slimme, gebruiksvriendelijke en duurzame digitale innovaties voor de professionals, ouders en jeugdigen. Daarbij houden we rekening met de wensen en behoeften vanuit de praktijk: van de JGZ, geboortezorg en het onderwijs.

Inmiddels heeft TNO een breed scala aan data-gedreven digitale innovaties ontwikkeld en onderzocht om bij te dragen aan flexibele en passende zorg, met behulp van slimme vroegsignalering, en empowerment van ouders en kinderen:

In de JGZ wordt de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar onder anderen beoordeeld met het Van Wiechenonderzoek, waarbij gebruikt wordt gemaakt van vaste contactmomenten. Gezien de flexibilisering van de JGZ, is het van belang dat ook het Van Wiechenonderzoek wordt doorontwikkeld. Daarom heeft TNO Van Wiechen Continue opgesteld, zodat professionals de ontwikkeling het kind op ieder moment kan worden beoordeeld.

Bovendien wordt de ontwikkeling van het individuele kind uitgangspunt van het gesprek, in plaats van eventuele afwijkingen. Dat maakt het interessanter voor de ouder, omdat het hen kan helpen in de voorbereiding op volgende stap in ontwikkeling. Bovendien kan er passende informatie worden geboden. Slimme notificaties via het digitale dossier op basis van richtlijnen kunnen ervoor zorgen dat ondanks variatie in contactmomenten en inzet van disciplines noodzakelijke medische onderzoeken tijdig plaatsvinden.

Met de inzet van een SmartGlass in de JGZ is een professional flexibel qua locatie en taken, waardoor efficiëntie en klantvriendelijkheid kan worden verhoogd. Bovendien kunnen ouders via zorg op afstand, bijvoorbeeld via beeldbellen, eenvoudiger in contact gaan met professionals over de groei en ontwikkeling van hun kind. Ouders hoeven niet altijd meer naar het consultatiebureau komen en vragen kunnen laagdrempelig worden gesteld en beantwoord. TNO heeft uitvoerig ervaring met de implementatie van dit type innovaties in de gezondheidszorg.

Richtlijnen en groeidiagrammen vormen een belangrijke basis voor (vroeg)signalering en het bieden van passende hulp. TNO heeft verschillende data-gedreven beslissingsondersteunende systemen ontwikkeld, gebaseerd op de richtlijnen en groeidiagrammen, die verbonden zijn met het digitale dossier.

Zo rekent de ‘Slimme richtlijnmodule’ JGZ-richtlijnen door, zoals voor lengte, gewicht en taalontwikkeling, op basis van data van het kind in het dossier. Vervolgens worden observaties, conclusies en aanbevelingen gedeeld met de professional. En met JAMES kunnen professionals in de geboortezorg en JGZ op basis van big data eerder kwetsbaarheden signaleren bij gezinnen en samen met hen beslissen over passende zorg. JAMES biedt gepersonaliseerde groeidiagrammen, het presenteert de data van het kind in een diagram die het beste bij het profiel van het kind past.

Met de advies op maat-functie van TNO kunnen ouders passende ondersteuning krijgen voor hun kind. Deze toepassing analyseert gegevens over lengte en gewicht van het kind, informeert de ouder of het kind groeit naar verwachting en draagt bij aan ouderempowerment. Dit wordt bijvoorbeeld aangeboden via de GroeiGids app. Deze app biedt ouders de mogelijkheid om de groei van hun kinderen te volgen en geeft betrouwbare en gevalideerde informatie over deze onderwerpen.

Een belangrijke doorontwikkeling van het Van Wiechenonderzoek zijn filmpjes die TNO heeft gemaakt voor ouders. Door het bekijken van Van Wiechenfilmpjes via Topform kunnen ouders een beter beeld vormen van de ontwikkeling van hun kind, die zelf volgen en de resultaten met de JGZ bespreken.

Tenslotte bieden we met ePartners4All basisschoolgaande kinderen passende ondersteuning voor communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat ze sterker in hun schoenen staan. Een belangrijk onderdeel van ePartners4All is een persoonlijk robotmaatje. Die helpt om hen bij de ontwikkeling van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en het omgaan met emoties.

Digitaal aanbod dat verbindt

Vanwege het succes dat afgelopen jaren is geboekt met I-JGZ, werkt TNO hard om de positieve impact op professionals, ouders en jeugdigen verder uit te breiden. Om zo meer JGZ-organisaties en scholen kennis te laten maken met deze digitale innovaties en door nieuwe innovaties te ontwikkelen op basis van hun behoeften.

Het wordt steeds uitdagender voor de JGZ om de continuïteit van zorg te bieden. Daarnaast zijn scholen op zoek naar nieuwe manieren om hun leerlingen passende ondersteuning te bieden en ouders en verzorgers daarbij voldoende te betrekken. TNO kan helpen door een beter digitaal aanbod te creëren dat jeugdigen, ouders, scholen en de JGZ verbindt en ondersteunt.

Resultaten pilot gebruik van de SmartGlass in de JGZ

Met de SmartGlass in de jeugdgezondheidszorg kan een arts op afstand meekijken in de spreekkamer. Hierdoor wordt niet alleen de flexibiliteit van de zorg vergroot, ook worden er snellere en betere besluiten gemaakt over de groei en ontwikkeling van een kind.

Samen met de jeugdgezondheidzorg (JGZ) heeft TNO een pilot gedraaid met de SmartGlass. Zeventwintig professionals uit de JGZ hebben meegewerkt aan de pilot, waarbij 94% ook daadwerkelijk gebruikt heeft gemaakt van de bril.

Het onderzoek levert waardevolle inzichten op in het gebruik van de SmartGlass in de zorg. Voor een brede implementatie is extra aandacht nodig voor gebruiksgemak en de juiste inrichting van de organisatie. Bekijk de resultaten en de aanbevelingen (pdf) of lees het uitgebreide rapport (pdf).

Doe jij met ons mee?

Wil je met ons meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van een slimme JGZ die past bij de transformatie van de gezondheidszorg en bijdraagt aan de gezondheid van jongeren? Neem dan contact met ons op. We zijn op zoek naar partners die met ons willen samenwerken aan innovaties op het gebied van zorg, preventie en onderwijs en de implementatie daarvan.

Laat je verder inspireren

39 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO stimuleert groepszorg gedurende de eerste 1000 dagen wereldwijd

Informatietype:
Nieuws
9 juli 2024
Het op Centering gebaseerde Groepszorgmodel tijdens de eerste 1000 dagen leidt tot betere gezondheidsresultaten, meer tevredenheid onder zwangere vrouwen en zorgverleners, en kan toekomstige zorgkosten voorkomen.

Gepersonaliseerde preventie en zorg

Informatietype:
Artikel

Startkwalificering dappere dino’s en stoere schildpadden 7 en 8 november 2024

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
-
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Startkwalificering tot ScheidingsATLAS trainer vrijdag 15 november 2024

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

D-score biedt in één oogopslag inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen

Informatietype:
Insight
16 oktober 2023