Olivier Blanson Henkemans

Functie:
Research scientist

Ik ben senior onderzoeker op het gebied van mens-computer interactie, met een focus op het bevorderen van gezondheid. Mijn doel is om de jeugd te helpen gezond te blijven door gebruiksvriendelijke digitale vernieuwingen te creëren die op grote schaal kunnen worden gebruikt. Ik richt me op het begrijpen van de behoeften van de gebruikers binnen hun specifieke omgeving en werk samen met verschillende belanghebbenden om de meest waardevolle en effectieve oplossingen te vinden.

Binnen het I-JGZ programma streef ik met mijn team naar geavanceerde toepassingen voor verschillende doelgroepen. Denk aan een beslissingsondersteunend systeem voor professionals, advies op maat voor ouders over een gezonde opvoeding en ontwikkeling, en zelfs een robotmaatje voor kinderen om het welzijn op school te vergroten. We hanteren een data-centrische benadering, zodat we innovaties breed en duurzaam kunnen inzetten via bestaande systemen zoals digitale dossiers en apps, en een wezenlijk verschil kunnen maken in de gezondheidszorg.

Onderzoek naar digitale innovatie voor een gezonde jeugd

Met onze bewezen staat van dienst op het gebied van instrumentontwikkeling en voorspellende modellen dragen we bij aan het vroegtijdig signaleren van afwijkingen in groei. Onze expertise in statistiek en data science is hierbij van onschatbare waarde. Daarnaast zijn we experts op het gebied van human centered design (HCD), wat resulteert in sterke betrokkenheid van eindgebruikers en een grote kans op succesvolle implementatie. Ons team beheerst een breed scala aan onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief, zoals creatieve sessies, interactieve bijeenkomsten met belanghebbenden, focusgroepen, literatuur- en vragenlijstonderzoek en experimenten.

Waarde voor de sector

Bij de ontwikkeling van onze innovaties staat de behoefte van de gebruiker altijd voorop. We zijn sterk verbonden met de praktijk en hebben een uitgebreid netwerk van partners, zowel maatschappelijk als privaat, actief in het veld van jeugdgezondheidszorg en onderwijs. In samenwerking voeren we toegepast onderzoek uit dat direct waarde toevoegt aan de sector.

Samenwerking

Heb je interesse om bij te dragen aan de toekomst van jeugdgezondheid en welzijn? Laten we samenwerken aan baanbrekende oplossingen die de levens van kinderen overal verbeteren. Neem vandaag nog contact met mij op!

Projecten

PPS I-JGZ: TNO ontwikkelt samen met partners een toekomstbestendige data-infrastructuur voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Met deze infrastructuur kunnen digitale innovaties, ondanks een gefragmenteerd ICT-landschap, breed worden ingezet en bijdragen aan de kwaliteit van zorg en empowerment van ouders. Door samenwerking met bedrijven en het veld zijn verschillende digitale innovaties succesvol toegepast in de JGZ. Deze dragen bij aan flexibiliteit en autonomie in de zorg en vergroten de eigen regie van ouders.

ePartners4All: Er wordt gewerkt aan een gecombineerde zorgoplossing met een robotmaatje dat het welzijn van kinderen op de basisschool bevordert. Leerkrachten, ouders en kinderen stellen samen doelen op voor de ontwikkeling van het kind. Het kind werkt met de robot aan taken die bijdragen aan deze doelen. Het ePartners4All-platform ondersteunt monitoring en passende ondersteuning, om zo het welzijn en de schoolprestaties van het kind te verbeteren.

SmartGlass in de JGZ: TNO onderzoekt met vijf JGZ-organisaties in Zuid-Nederland het gebruik van SmartGlass in de JGZ. Door de veranderende rol en beperkte beschikbaarheid van jeugdartsen is er behoefte aan ondersteuning voor meer flexibiliteit en behoud van kwaliteit. Momenteel wordt onderzocht hoe SmartGlass kan helpen bij flexibiliteit, communicatie, efficiëntie en tevredenheid.

C-4PO: Er wordt gewerkt aan een systeem dat professionals helpt bij besluitvorming in de eerste duizend dagen van een kind. Met behulp van gegevens uit verschillende bronnen zijn voorspellende modellen ontwikkeld voor vroeggeboorte, groei en ontwikkeling. Deze modellen worden via een systeem aangeboden om professionals en (toekomstige) ouders te helpen mogelijke gezondheidsrisico's te bepalen en preventieve maatregelen te nemen, om zo bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind.

Publicaties

  • Blanson Henkemans, O.A, Bierman, B.P.B, Janssen, J., Neerincx, M.A, Looije, R., van der Bosch, H., van der Giessen, J.A.M. Using a robot to personalise health education for children with diabetes type 1: A pilot study, Patient education and counseling, 92, 2, 174-181, 2013
  • Kranenborg, K., Blanson Henkemans, O.A., Hermans, J., Leeuwen, M. van. Inclusief ontwerp voor gezonde jeugd: innovatief onderzoeksinstrument voor ouders met lage gezondheidsvaardigheden, Tijdschrift voor Human Factors, jaargang 44 nr. 2 - juli 2019
  • Neerincx, M.A, Van Vught, W., Blanson Henkemans, O., Oleari, E., Broekens, J., Peters, R., Kaptein, F., Demiris, Y., Kiefer, B., Fumagalli, D. Socio-cognitive engineering of a robotic partner for child's diabetes self-management, Frontiers in Robotics and AI, 6, 118, 2019
  • Blanson Henkemans, O.A., Starmans, D., Peute, L., Jansen, J., Wellner, M., Bezem, J., Vlasblom, E., Schönbeck, Y. Ouderempowerment: advies op maat met slimme richtlijnmodule via ouderapps in de jeugdgezondheidszorg, Tijdschrift voor Human Factors, jaargang 46, nr. 5, 2021
  • Blanson Henkemans, O.A., Werges, H., Peute, L., Bezem, J., Vlasblom, E., Vrijmoeth, M. eHealth voor uniforme en passende jeugdgezondheidszorg: beslissingsondersteuning met slimme richtlijnmodule via digitale dossiers, Tijdschrift voor Human Factors, jaargang 46, nr. 5, 2021

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden