Sectoren

Complexe problemen met grote risico’s ga je liever niet alleen aan. Daarom werken bedrijven, overheden en andere organisaties veel met TNO samen. Onze kennis en expertise is gericht op toepassing en deze zetten we graag in voor anderen. Dit doen wij op allerlei manieren en voor allerlei sectoren.

Automotive

Op het gebied van automotive heeft TNO een unieke expertise op het gebied van software voor veiligheidsgerelateerde toepassingen, zoals advanced driver assistance systems, automated driving applications en cooperative driving applications. Hiermee ondersteunt TNO de auto-industrie met het verhogen van de functionele veiligheid van voertuigen, om zo het aantal verkeersongelukken te laten dalen.

Bouw

Het verduurzamen van de bouwsector levert een belangrijke bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Daarom maakt TNO zich hard voor een circulaire bouw, met minder Co2 uitstoot en minder gebruik van primaire grondstoffen. Zo onderzoekt TNO het gebruik van biobased bouwmaterialen en ontwikkelt het een innovatief betonmengsel om de stikstofuitstoot op de bouwplaats substantieel te verlagen.

Electronica

TNO ontwikkelt apparaten met hybrid printed electronics, waarbij de focus ligt op medische bewakingsapparatuur en slimme kleding. Dankzij de aanpasbare, multisensorische folies kunnen we alledaagse voorwerpen inzetten om metingen te verrichten, wat weer data oplevert waarmee de gezondheid en welzijn gemonitord kan worden.

Energie

Bij TNO innoveren we op het gebied van energie. Zo doen we onderzoek naar hybride energiesystemen, bestuderen we de inrichting van toekomstige energiehubs en innoveren we met waterstof.  Daarnaast beschikt TNO over unieke expertise om windturbines te testen en te meten, om zo te oordelen of ze geschikt zijn voor de markt.

Finance

De financiële sector en technologie zijn volop met elkaar verweven – en dat creëert zowel kansen als bedreigingen. Daarom werkt TNO aan het verhogen van de cybersecurity van de financiële sector. Dit doen we bijvoorbeeld middels het ontwikkelen van cryptografische technieken die ervoor zorgen dat data op een veilige manier gedeeld kunnen worden tussen financiële instellingen. Daarnaast werken we hard aan post-quantum cryptografie, zodat ook het betalingsverkeer nog veilig is na de komst van de quantumcomputer.

Industrie

Een van de grootste uitdagingen voor de industrie op dit moment is verduurzaming. TNO adviseert daarbij bedrijven in het duurzaam gebruik van energie en het hergebruik van grondstoffen. Daarnaast wordt volop onderzoek gedaan in samenwerking met de industrie, waarbij bijvoorbeeld gezocht wordt naar methodes om de chemische industrie circulair te maken en de Co2-uistoot te verlagen.

Logistiek

De digitalisering en automatisering verandert de wereld van logistiek. Daarom wordt bij TNO uitvoerig onderzoek gedaan naar Connected Automated Transport in de logistieke sector, oftewel geautomatiseerde logistiek. Samen met partijen uit de praktijk onderzoeken we hoe transport veiliger en duurzamer gemaakt kunnen worden met behulp van nieuwe technologieën.

Maritiem

TNO richt zich op het ontwikkelen van efficiëntie en veiligheid op zee. Zo innoveren we in de aanleg van offshore windturbines en drijvende zonnepanelen, maar ook ontwikkelen we nieuwe meettechnieken en sensoren om inspecties efficiënter en veiliger uit te kunnen voeren.

Overheid

Als brede onderzoeksorganisatie werkt TNO veel samen met de overheid, van lokaal tot Europees niveau. Zo werken we mee aan het opstellen van onderzoekagenda’s, zoeken we Europese samenwerking op om grensoverschrijdende vraagstukken te bestuderen, en formuleren we beleidsadviezen op het gebied van innovatie.

Recycling en afval

Recycling is een essentieel onderdeel van de verduurzaming van de economie. Daarom innoveert TNO op het gebied van de inzameling en verwerking van afval: van vernieuwde methodes om op moleculair niveau afval te scheiden tot innovatieve ideeën om maar liefst 87 procent van al het plastic onderdeel te maken van een circulair systeem.

Telecommunicatie

TNO werkt aan het toekomstbestendig maken van de Nederlandse netwerkinfrastructuur. Daarbij helpen we ook organisaties om zich voor te bereiden op een quantumproof toekomst, zoeken we naar oplossingen om 5G te kunnen gebruiken in de landbouwsector en werken we samen om de digitale infrastructuur van de toekomst duurzaam te maken.

Zorg

Op het gebied van zorg liggen er grote uitdagingen en kansen. Zo innoveert TNO op het gebied van efficiënte medicijnontwikkeling en ontwikkelen we methodes om behandeltrajecten voor bijvoorbeeld longkanker te personaliseren, maar we denken ook mee aan het verduurzamen van ziekenhuizen en de toekomstvisie van de zorg.