Strategie

“Innovation is the market introduction of a technical or organisational novelty, not just its invention.” Joseph Schumpeter

Kerntaken

Dit realiseren we door het uitvoeren van twee kerntaken (rollen): De eerste is het ondersteunen van de overheid bij het uitvoeren van (wettelijke) overheidstaken in het algemene belang. De tweede kerntaak van TNO betreft het bevorderen van het verdienvermogen van de Nederlandse economie en het vergroten van de werkgelegenheid.

De strategie

TNO wil de impact die het heeft bij de uitvoering van beide kerntaken sterk vergroten. Om de kerntaken te ondersteunen is voor TNO een sterke kennisbasis cruciaal, en worden relevante wetenschappelijke en technologische trends (waaronder ‘emerging technologies’) gericht door TNO gevolgd. TNO kiest ervoor om zich ook in de toekomst voornamelijk te richten op het toepasbaar maken in de praktijk van wetenschappelijke inzichten.

Om die ambitie te realiseren zijn er enkele strategische belangrijke elementen geïdentificeerd.

Klantgerichtheid

Alleen met een goed begrip van de complexe context waarin de klanten en partners van TNO opereren kan TNO zijn maatschappelijke impact en potentieel verder vergroten.

Valorisatie en implementatie

Om impact te faciliteren richt TNO zich, vaak samen met partners, ook op de laatste moeilijke stappen naar de succesvolle marktintroductie van een product of dienst.

Het MKB

TNO’s technische kennis, faciliteiten, brede oriëntatie en landelijke dekking kunnen een grote rol spelen in de nationale MKB-opgaven.

Time-to-market

Het innovatielandschap is aanzienlijk competitiever geworden. Time-to-market, snelheid en wendbaarheid zijn daarmee cruciaal geworden.

Focus en massa

TNO wil slagkracht generen door te focussen op 4 maatschappelijke thema’s: veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en digitalisering en op daarnaast ‘key enabling technologies’. Om hier richting aan te geven, werken we met ambitieuze doelen, zgn ‘moonshots’.

Systeemdenken en systeeminnovatie

TNO heeft de unieke mogelijkheid om veel perspectieven uit verschillende domeinen te doorgronden en een complex systeem te begrijpen, noodzakelijk om maatschappelijke transities te versnellen.

Vitale organisatie

TNO wil een veilige, vitale en verbonden manier van werken faciliteren, gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. TNO zet zich daarnaast in voor divers en inclusief werkgeverschap waarin iedereen zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien.

TNO’s doelen voor 2030

In de afgelopen negen decennia zijn talloze innovaties ontwikkeld, elk met hun eigen impact. Ook voor komend decennium stelt TNO ambitieuze doelen om samen met partners te realiseren. Met deze doelen voor 2030 levert TNO een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en het verdienvermogen van Nederland.

Verbinden Veranderen Versnellen

Lees onze strategie of de samenvatting (pdf).

TNO's missie en visie

Het is onze missie om impactvolle innovaties te creëren voor duurzaam welzijn en welvaart van de samenleving.