Betere jeugdgezondheidszorg ontwikkelen we SAMEN

Thema:
Transformeren, implementeren en professionaliseren

Wij willen zorgen dat meer jeugdigen gezond opgroeien en meedoen. Thuis, op school en in de wijk. Dit doen we door met ketensamenwerking de krachten te bundelen. Zo participeren we in Werkplaats SAMEN. Ook ontwikkelen we met diverse partners een digitale vorm van de methode 'Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften' (GIZ).

Werkplaats SAMEN

De Werkplaats SAMEN is een samenwerkingsverband in de zorg voor jeugd dat bestaat uit:

 • (toekomstige) praktijkprofessionals
 • ouders
 • jongeren
 • docenten en lectoren van hogescholen
 • gemeenteambtenaren
 • onderzoekers

SAMEN is een leer-, werk- en onderzoeksgemeenschap, actief in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland. Kijk voor een actueel overzicht van de partners op de website van SAMEN.

Betere jeugdgezondheidszorg

Het uiteindelijke doel van SAMEN is dat meer jeugdigen gezond opgroeien en meedoen: thuis, op school en in de wijk. Uitgangspunten hierin vormen de wensen en ervaringen van ouders en jongeren en gemeenten. Om dit te borgen maken de netwerken van de ervaringsdeskundigen en gemeenten onderdeel uit van de structuur van SAMEN. We passen bestaande kennis toe en ontwikkelen nieuwe kennis.

Ontwikkellijnen

De ontwikkellijnen zijn de samenwerkingsverbanden waarbinnen we doelgericht werken aan vraagstukken in een wijk, gemeente of regio. Daar leren we van. Binnen de ontwikkellijnen doen we onderzoek en bundelen we bestaande kennis. Deze kennis verspreiden we en we halen daarbij nieuwe vragen op. De komende jaren richt SAMEN zich op:

 • Integraal werken
 • Kindermishandeling
 • Kwetsbare gezinnen
 • Leren & implementeren
 • Normaliseren
 • Ouders en jongeren
 • Vaders

Meer weten of lid worden?

Neem contact met ons op of ga naar de website van SAMEN.

Gezamenlijk inschatten zorgbehoeften

De wetenschappelijk onderbouwde GIZ-methodiek staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Deze werkwijze is in 2013 ingevoerd en is bedoeld voor professionals die samenwerken met ouders en jongeren. Met de GIZ-methodiek krijgen zij zicht op zowel de ontwikkel- en zorgbehoeften als de sterke kanten binnen een gezin.

Positieve ervaringen GIZ

De ervaringen met de GIZ-methodiek zijn positief. Ouders en jongeren geven aan dat de werkwijze helpt een goed beeld te krijgen van waar zorgen zitten. Maar dat het ook inzicht geeft in wat wel goed gaat. Ouders en kinderen accepteren de aangeboden hulp beter als ze zorgbehoeften gezamenlijk inschatten, omdat ze actief betrokken zijn. GIZ biedt professionals houvast door structuur en praktische hulpmiddelen. Daarmee beslissen ze samen met ouders en jongeren welke hulp het beste aansluit bij hun situatie.

Ontwikkeling digitale GIZ

Om de dialoog tussen professionals, ouders en jongeren verder te verbeteren, ontwikkelen we een digitale versie van de GIZ. Dit doen we samen met:

 • GGD Hollands Midden
 • JGZ Zuid-Holland West
 • Kwadraad maatschappelijk werk
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Eaglescience Software
 • NCJ

Voordelen digitale GIZ

 • Met de digitale GIZ krijgen we de zorgbehoeften nog scherper en leveren we zorg op maat.
 • De GIZ op tablet of laptop is makkelijk mee te nemen en kent door de grafische interface een betere vormgeving en gebruiksvriendelijkheid. Gebruikers kunnen gegevens direct opslaan, delen en koppelen aan digitale dossiers en applicaties van andere zorgverleners. Bij vervolgcontacten zijn de gegevens eenvoudig op de tablet beschikbaar om het gesprek voort te zetten.
 • Bovendien vormt de digitale versie een stimulans voor ouders en jongeren om zelf actiever aan de slag te gaan en hun gezinssituatie te monitoren. Ze kunnen zelf gegevens bijhouden, zaken teruglezen en zich zo beter voorbereiden op vervolggesprekken. Na verloop van tijd is terug te zien hoe zaken zich in de tijd hebben ontwikkeld.

Get inspired

39 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO stimuleert groepszorg gedurende de eerste 1000 dagen wereldwijd

Informatietype:
Nieuws
9 juli 2024
Het op Centering gebaseerde Groepszorgmodel tijdens de eerste 1000 dagen leidt tot betere gezondheidsresultaten, meer tevredenheid onder zwangere vrouwen en zorgverleners, en kan toekomstige zorgkosten voorkomen.

Gepersonaliseerde preventie en zorg

Informatietype:
Artikel

Startkwalificering dappere dino’s en stoere schildpadden 7 en 8 november 2024

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
-
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

Startkwalificering tot ScheidingsATLAS trainer vrijdag 15 november 2024

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71

D-score biedt in één oogopslag inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen

Informatietype:
Insight
16 oktober 2023