Octrooien en licenties

Het innovatieve onderzoek van TNO leidt tot vele uitvindingen voor nieuwe producten en productieprocessen. Om de marktkansen hiervan te vergroten voeren wij een actief beleid in het beschermen van intellectuele eigendommen. Onze afdeling IP & Contracting houdt zich bezig met de bescherming en ondersteuning bij exploitatie van de portefeuille intellectuele eigendomsrechten.

TNO wil het innovatief vermogen van het bedrijfsleven versterken en daarom is het merendeel van onze uitvindingen, voornamelijk door octrooien beschermd, beschikbaar voor marktpartijen. Dat kan variëren van een niet-exclusief tot een exclusief gebruiksrecht, en kan gaan in de vorm van licenties of op basis van een verkoop met volledige overdracht van de rechten, alsmede daaraan voorafgaand in de vorm van tijdelijke opties tegen vergoeding.

Via de link Licentieaanbod zijn beschrijvingen te vinden van het brede scala aan innovaties. Daarnaast is het volledig aantal gepubliceerde octrooien van TNO te vinden via de link Octrooioverzicht.

Bekijk het octrooioverzicht

In dit overzicht vind je alle octrooien (inclusief octrooiaanvragen) die TNO actueel in volledige en/of gedeelde eigendom heeft.

Bekijk het licentieoverzicht

In dit overzicht vind je beschrijvingen van het huidige licentieaanbod.