TNO’s doelen voor 2030

29 november 2022

In 1932 is TNO opgericht om kennis toepasbaar te maken. Om zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en het verdienvermogen van Nederland. In de afgelopen negen decennia zijn talloze innovaties ontwikkeld, elk met hun eigen impact. Ook voor komend decennium stelt TNO ambitieuze doelen om samen met partners te realiseren.

Podcastserie: Dit is onze tijd

Glenn van der Burg gaat in gesprek met ondernemers en wetenschappers over TNO’s stevige ambities voor de toekomst van Nederland. Waar staan we nu op dit moment? En waar op korte termijn?

Ambities voor Nederland

Met deze doelen voor 2030 levert TNO een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en het verdienvermogen van Nederland.

Medicijnen 2 jaar sneller ontwikkeld

Om de kwaliteit van leven te verhogen, levens te verlengen en zorgkosten te verlagen, moeten nieuwe medicijnen sneller en goedkoper beschikbaar worden. Wij helpen het ontwikkelproces van geneesmiddelen nog dit decennium met twee jaar te versnellen. TNO en haar partners brengen dat doel dichterbij met de microtracertechnologie en verdere procesinnovaties. Zo dragen we samen bij aan het leven van morgen.

Leefstijlgerelateerde ziektes gehalveerd

Om langer in goede gezondheid te leven, is een gezonde leefstijl vaak het beste medicijn. Wij helpen om het aantal mensen met leefstijlgerelateerde ziektes, zoals diabetes of obesitas, binnen tien jaar te halveren. TNO en haar partners maken dat mogelijk met gepersonaliseerde interventies, hulp bij gedragsverandering en adviezen voor beleid. We werken samen voor het leven van morgen.

Digitale privacy en veiligheid voor iedereen

Privacy en (cyber)veiligheid zijn hoekstenen van onze digitale maatschappij. Wij zorgen er binnen tien jaar voor dat iedereen zorgeloos online gegevens uit kan wisselen. TNO en haar partners maken dit mogelijk met slimme innovaties op het gebied van dataversleuteling, ‘quantum-safe’ data uitwisselen en een veilige digitale infrastructuur. Met gedeelde ambities werken we samen voor de toekomst van Nederland.

50 procent van het plastic is circulair in 2030

Om uitputting van de aarde en klimaatverandering tegen te gaan is terugdringen van plastic afval belangrijk. Onze ambitie: in 2030 is de helft van het plastic circulair. TNO ontwikkelt scenariomodellen om richting te geven aan de circulaire transitie. Samen met onze partners werken we aan nieuwe ontwerpen, productie- en recyclingtechnologieën.

Plastics produceren uit lucht en restgassen

Ons klimaat vraagt om een industrie zonder fossiele grondstoffen. Nog dit decennium lukt het TNO en haar partners om in een Nederlandse fabriek kunststof te maken uit lucht en industriële restgassen. Samen maken we impact voor de toekomst van ons land.

Klimaatverandering bestrijden vanuit de ruimte

Voor een duurzaam klimaat en schone lucht is het noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te beperken. Met onze satellietinstrumenten willen we de wereld vóór 2030 toegang geven tot betrouwbare, precieze en onafhankelijke monitoring van emissies. Zo kunnen we emissies wereldwijd met een gerichte aanpak terugbrengen.

Quantumtechnologie luidt nieuw tijdperk in

Quantumtechnologie gaat rekenkracht en informatieveiligheid revolutionair vergroten. Vóór 2030 kunnen we daarmee problemen oplossen waar nu onvoldoende rekenkracht voor is, én een veilig internet realiseren. TNO legt samen met partners de basis voor een geheel nieuwe bedrijfstak.

Zien en niet gezien worden

Het verkrijgen van nauwkeurige en up-to-date informatie is van doorslaggevend belang tijdens elk militair optreden. TNO zorgt ervoor dat Nederland wereldwijd voorop blijft lopen in de wedloop van zien en niet gezien worden. Samen met Defensie en bedrijfsleven ontwikkelen wij de meest geavanceerde camouflage- en sensoroplossingen ter wereld. Zo zorgen we dat ons land en onze militairen veilig zijn en veilig blijven.

Alle drugslabs onrendabel

Effectieve bestrijding van drugscriminaliteit is essentieel voor een veilige samenleving. Binnen tien jaar zorgen wij ervoor dat het niet meer lonend is om in Nederland een synthetisch drugslab op te zetten. TNO werkt met haar partners aan geavanceerde sensortechnologie en voorspellende methodes die opsporing zó effectief maken, dat drugslabs niet meer rendabel zijn. Zo zorgen we voor een veiliger Nederland.

Elk oppervlak benut voor duurzame elektriciteit

Om op grote schaal groene energie op te wekken, moeten we slim omgaan met de schaarse ruimte in ons land. Daarom zorgen we dat elk geschikt oppervlak binnen tien jaar benut kan worden voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit. Mét aandacht voor landschap en natuur. Samen met onze partners ontwikkelen we innovaties zoals drijvende zonneparken en elektriciteit-opwekkende infrastructuur en gebouwen. Zo dragen we bij aan een duurzamer Nederland.

Groene waterstof op zee, voor verduurzaming industrie op land

Waterstof is essentieel voor een duurzamere energievoorziening. Met TNO-innovaties kunnen energiehubs op zee binnen tien jaar 500 MW, door offshore windenergie opgewekte, groene waterstof produceren. Dankzij deze opschaling zorgen we samen met overheid en bedrijfsleven voor een snellere verduurzaming van de industrie.

Gerichte fijnstofaanpak, grote gezondheidswinst

Het inademen van fijnstof leidt elk jaar tot 9.000 vroegtijdige sterfgevallen in Nederland. De sociale lasten en zorgkosten die ermee samenhangen lopen in de miljarden. Om effectieve maatregelen te nemen, is het belangrijk om de schadelijkste deeltjes aan te pakken waar zij het grootste gezondheidsrisico veroorzaken. Met behulp van onze modellen en metingen kan TNO de herkomst en schadelijkheid per type deeltje precies in kaart brengen. Daarmee kunnen gerichte maatregelen worden genomen waarmee 50 procent gezondheidswinst in 2030 mogelijk is.

Gericht armoede bestrijden met nieuwe inzichten uit data

Een op de twintig Nederlanders heeft niet genoeg om van te leven. Velen van hen kampen met een opeenstapeling van schulden. Maar doordat data van verschillende overheidsinstanties niet veilig gedeeld kunnen worden, worden juist deze mensen vaak over het hoofd gezien. Met technologieën van TNO kunnen overheden daar verandering in brengen. Door inzichten uit meerdere databronnen veilig te combineren, wordt het mogelijk om vele verschillende schulden eindelijk als één probleem te zien. Zo wordt de aanpak van armoede gerichter en effectiever.

Gezonder oud dankzij een kijkje in je oog

Hoe ouder we worden, hoe groter de kans op aandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson, staar en suikerziekte. Eerdere diagnose maakt behandelen eenvoudiger, kansrijker en goedkoper. Dankzij onderzoek en technologie van TNO kunnen artsen in 2030 veelvoorkomende ouderdomskwalen vroeg, patiëntvriendelijk en betrouwbaar opsporen met een simpele, maar zéér slimme oogscan. Zo maken we gezond oud worden mogelijk en houden we de zorg betaalbaar.

Een kansrijke start voor ieder kind

De eerste 1.000 dagen van het leven zijn cruciaal voor de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen. TNO ontwikkelt meetinstrumenten en interventies om de zorg te optimaliseren en jeugdprofessionals inzicht te geven op de ontwikkeling van de allerkleinsten. Onze inzichten en innovaties zijn er niet alleen voor pasgeborenen, maar ook voor ongeborenen én hun moeders. Dankzij die brede blik dragen we bij aan een kansrijke start voor alle kinderen, een gezondere samenleving en lagere zorgkosten.

Passend werk voor 80% van Nederland

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een groeiende mismatch op de arbeidsmarkt. Oude beroepen verdwijnen, maar wie heeft een diploma voor een vak dat pas net bestaat? TNO ontwikkelt daarom een nationale standaard voor skills waarmee passend werk vinden makkelijker wordt. Kennis en vaardigheden zeggen meer dan een papiertje. In 2030 willen wij dat 80 procent van werkend Nederland een baan heeft die past bij zijn of haar skills. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Laat je verder inspireren

1139 resultaten, getoond 1 t/m 5

Solar maakindustrie terug naar Brabant

Informatietype:
Podcast
18 juli 2024
1 aflevering
Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie, maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China.

BASF en TNO werken samen aan Decision Support voor Safe and Sustainable by Design

Informatietype:
Insight
17 juli 2024

Geïntegreerde voertuigveiligheid

Informatietype:
Artikel

Recharge Earth 2024, Ahoy Rotterdam, 18 & 19 september

Informatietype:
Evenement
Startdatum:
-
Locatie:
Ahoy Rotterdam

Building Materials and Structures

Informatietype:
Artikel