TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Thema:
Skills
29 mei 2024

Nieuwe technologie laat oude beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Hoe haken medewerkers succesvol aan als hun werk fundamenteel verandert en ooit behaalde diploma’s niet meer voldoen? Dit lukt werknemers vooral met de juiste skills en een leven lang ontwikkelen. TNO’s doel voor 2030 is dat 80% van werkend Nederland een baan heeft die past bij zijn of haar skills.

Hiervoor ontwikkelt TNO, samen met SBB, UWV, CBS en SZW, een nationale standaard voor skills: CompetentNL. Deze maakt passend werk vinden én bieden gemakkelijker. Samen bouwen we zo aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Opleiden en werken versmelten

Joost van Genabeek, senior scientist TNO: “Onze arbeidsmarkt vertoont een groeiende mismatch. Banen veranderen in hoog tempo, bijvoorbeeld door AI. Dit geldt voor onder andere de zorg waarin technologie het gebrek aan medewerkers moet opvangen. Opleidingen kunnen het tempo van deze veranderingen moeilijk bijhouden."

"Daarom moeten medewerkers ook tijdens hun werk blijven leren. Opleiden en werken zien we daardoor versmelten. Een ooit behaald diploma is één van de vele stapjes in het concept van een leven lang leren. De ontwikkeling tijdens je loopbaan komt meer centraal te staan. Daarom de focus op skills: die laten zien waar je nú goed in bent, wat je nog moet leren in je werk, en niet zozeer waar je eerder voor hebt geleerd.”

Kwaliteit van werk

Veel partijen in Nederland zijn actief met oplossingen voor personeelskrapte. Wat maakt de aanpak van TNO hierin anders? Joost: “Ons uitgangspunt is niet zozeer om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te volgen. Wij kijken veel meer naar de kwaliteit van het werk aan de hand van de perfecte skills-match. Medewerkers die hun skills goed kunnen benutten in het werk zijn over het algemeen productiever en tevredener.” Passend werk zorgt dus voor een hogere kwaliteit van werk en draagt bij aan het oplossen van personeelskrapte.

_Joost van Genabeek quote

“De ontwikkeling tíjdens je loopbaan komt centraal te staan.”

Joost van Genabeek

Senior scientist TNO Healthy Living & Work

Ook aandacht voor soft skills

Goedele Geuskens, senior researcher bij TNO: “Om passend werk voor 80% van Nederland te realiseren in 2030 focus ik vooral op samenwerkingen in regionale ecosystemen tussen publiek-private partijen. Het doel is om de skills-ontwikkeling van huidige en toekomstige medewerkers te versnellen en er voor te zorgen dat innovaties eerder landen op de werkvloer."

"We knopen hiervoor de werelden van werken, leren en innoveren aan elkaar. De snelle veranderingen in werk vereisen overigens niet alleen nieuwe technologische skills, maar ook soft skills. Bedrijven gaan bijvoorbeeld samenwerken met nieuwe partijen. Dat vraagt om meer skills op het gebied van communiceren, samenwerken en samen innoveren.”

Toekomstbestendige arbeidsmarkt verlangt wendbaarheid

Goedele: “De geschetste veranderingen vragen om wendbare vakmensen en professionals en wendbare bedrijven. Evenals skills om nieuwe vaardigheden te leren en een werkomgeving die leren en innoveren aanmoedigt. Alleen dan zetten we grote stappen richting een toekomstbestendige arbeidsmarkt.”

Toekomstbestendigheid is ook in het belang van bedrijven: door je medewerkers een interessante baan te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen, bind je hen aan je bedrijf. Goedele: “Dit is ook belangrijk voor de productiviteit van je bedrijf.”

Goedele Geuskens quote

“Het is belangrijk om ons niet alleen te richten op skills-ontwikkeling, maar ook op het aanpassen van banen zodat deze matchen met de beschikbare skills van mensen.”

Goedele Geuskens

Senior researcher TNO Healthy Living & Work

Ontwikkeling CompetentNL

TNO verbindt concrete acties aan de ambitie ‘Passend werk voor 80% van Nederland’. Joost: “We ontwikkelen samen met SBB, UWV, CBS en SZW, CompetentNL, een nationale standaard voor skills. Hierin leggen we alle skills én de definities daarvan vast en relateren deze aan beroepen en aan het onderwijs."

"Werkgevers, werknemers en onderwijspartijen kunnen hiermee snel zien welke skills nodig zijn voor een bepaalde (loop)baan. Dit inzicht krijgen zij niet door alleen naar diploma’s te kijken. Bovendien verschaffen skills inzicht in de mogelijkheden om te switchen naar een baan in een andere sector.”

Maximale skills-matches

Met CompetentNL kunnen werkgevers de vaardigheden die zij zoeken koppelen aan de expertise die er is op de arbeidsmarkt. Dit levert maximale skills-matches op. Goedele: “Als je als werkgever inzicht hebt in de skills in je bedrijf of regio, dan kun je daar ook beter passende banen voor inrichten. Want als we willen dat 80% passend werk doet in 2030, dan is het belangrijk om ons niet alleen te richten op skills-ontwikkeling, maar ook op het aanpassen van banen zodat deze matchen met de beschikbare skills van mensen.”

Vanaf 2025 kunnen werkgevers en andere partijen CompetentNL gebruiken om goede skills-matches tot stand te brengen.

Vergroting arbeidspotentieel

Goedele en Joost schetsen nog een voordeel van CompetentNL: “Door die betere matches krijg je toegang tot een type medewerker waar je eerder niet aan dacht. Dit levert voor werkgevers een enorme vergroting van hun arbeidspotentieel op.” E

en ander doel op weg naar 2030 is de ontwikkeling van een nationaal skills-paspoort voor medewerkers. Joost: “De bedoeling is dat medewerkers met het skills-paspoort kunnen bewijzen welke skills zij daadwerkelijk hebben.”

TNO werkt onder andere samen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor de ontwikkeling van CompetentNL. Janneke Voltman is hier programmamanager Skills/Vaardig met vaardigheden: “Onze inbreng is zorgen voor de aansluiting van de kwalificatiestructuur van het mbo op de voor CompetentNL gehanteerde skills-staal. Dit is essentieel voor de kwaliteit van CompetentNL als je je realiseert dat de helft van de Nederlandse beroepsbevolking een mbo-diploma op zak heeft.”

Zowel ontwikkelen als toepassen

Janneke: “We maken in ons programma gezamenlijk afspraken over de skills-staal, of beter gezegd: de knowledge graph. We werken mee aan de ontwikkeling van CompetentNL én we passen wat we afspreken toe op onze eigen data. Daarmee maken we de cirkel rond. UWV doet datzelfde aan de kant van beroepen. Zo verbinden we de vraag van de arbeidsmarkt met het aanbod van opleidingen waar je de gevraagde skills kunt ontwikkelen.” Met als resultaat: meer mensen op de juiste plek op de arbeidsmarkt én verlaging van de drempel voor een leven lang ontwikkelen.

Laat je verder inspireren

8 resultaten, getoond 1 t/m 5

Toekomstbestendige leefomgeving dankzij regionaal bouwen aan human capital

Informatietype:
Nieuws
2 februari 2023
Het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving vraagt om voldoende (nieuwe) medewerkers met de juiste skills en een cultuurverandering in de bouw- en installatietechniek.

Skills based arbeidsmarkt

Informatietype:
Podcast
5 juli 2022
5 afleveringen

Skills: een leven lang leren

Informatietype:
Artikel

Stand van zaken Nederlandse leercultuur in kaart gebracht

Informatietype:
Nieuws
8 februari 2022

Het skillspaspoort: mogelijke oplossing voor ‘vrij reizen’ over de arbeidsmarkt

Informatietype:
Nieuws
26 januari 2022