Toekomstbestendige leefomgeving dankzij regionaal bouwen aan human capital

Thema:
Skills
2 februari 2023

Het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving vraagt om voldoende (nieuwe) medewerkers met de juiste skills en een cultuurverandering in de bouw- en installatietechniek. Daarom vond op 16 januari 2023 de kick-off plaats van het TKI Bouw en Techniek programma ‘Regionaal bouwen aan human capital’. Zo versnellen we samen de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving.

Regionaal bouwen aan human capital

In het programma wordt nauw samengewerkt tussen TKI Bouw en Techniek, TNO, de Bouwacademie in Amsterdam en een viertal regionale samenwerkingsverbanden in Den Bosch, Enschede, Haarlem en Groningen. Aan de basis van de samenwerking staat het door TNO ontwikkelde Sharebouw & techniek-concept dat de werelden van werken, leren en innoveren in regionale ecosystemen aan elkaar verbindt.

Dit alles vraagt om een radicaal andere manier van samen werken-leren-innoveren, samenwerking met vernieuwers (cross-overs) en duurzame betrokkenheid van alle actoren. De vraag is hoe je dit vormgeeft.

Het Sharebouw & techniek-concept biedt een oplossing voor het samenbrengen van de gescheiden werelden van technologische innovatie en human capital vraagstukken. Het koppelen van concrete innovaties aan een gestructureerde human capital aanpak helpt partijen om tot geïntegreerde oplossingen te komen en zorgt er voor dat human capital geen sluitpost vormt.

De beoogde opbrengsten van Sharebouw & techniek

 1. (Aankomende) vakmensen ondersteunen bij het leren van de skills die het werk nu en in de toekomst vraagt.
 2. (MKB-) bedrijven ondersteunen bij de implementatie van technologische en sociale innovaties. Hierbij wordt de koppeling gelegd tussen technologische innovaties en nieuwe manieren van organiseren in de keten maar wordt ook gekeken naar kansen die technologische innovaties bieden voor het toegankelijk maken van werk voor andere doelgroepen.

In de samenwerking treedt TNO op als inhoudelijk programmanager. Daarbij biedt TNO de regionale partners inhoudelijke ondersteuning bij de verdere doorontwikkeling en implementatie van het concept.

Ook onderzoekt TNO de impact op skillsontwikkeling en innovatieadoptie. Goedele Geuskens (Lead Scientist, TNO): “We staan voor een grote maatschappelijke opgave in de bouw en om die te realiseren, is aandacht voor de mens van essentieel belang. Onze ambitie is om de werelden van werken, leren en innoveren echt met elkaar te verbinden. Zodat innovaties sneller landen in de praktijk en vakmensen de skills van de toekomst leren. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat we samen met TKI Bouw & Techniek en de regionale partners Sharebouw & techniek verder kunnen doorontwikkelen.”

Bekijk de animatievideo >

Sharebouw & techniek: 5 programmalijnen.

 1. Het (verder) opbouwen van een learning community waar MKB-bedrijven, opdrachtgevers, onderwijspartners, kennispartners, de overheid en andere stakeholders kennis delen en samen opbouwen;
 2. Het vergroten van het inzicht in de impact van technische en sociale innovaties op werk en skills (gaps);
 3. Het ontwikkelen van aanpakken die (informeel) lerend en innovatief gedrag van medewerkers versterken;
 4. Het ontwikkelen van innovaties in het onderwijs en de zij-instroom;
 5. Het ontwikkelen van aanpakken gericht op adoptie van technische en sociale innovaties door MKB-bedrijven.

Belangrijke elementen

 • Werken, leren en innoveren worden geïntegreerd in regionale skills-based learning communities. Innovaties kunnen hierdoor sneller landen op de (MKB) werkvloer en vakmensen/studenten/zij-instromers zien en leren sneller de skills die de innovaties vragen. Tegelijkertijd kunnen innovatiepartners innoveren met (MKB) bedrijven en het beschikbare menselijke kapitaal als ontwerpprincipe hanteren voor hun innovaties, zodat het werk toegankelijk wordt voor andere doelgroepen zoals mensen met een lagere opleiding.
 • Het verbinden van werken, leren en innoveren vereist nauwe samenwerking tussen de betrokken stakeholders.
 • Er is sprake van cross-overs op inhoud (verschillende disciplines, praktijkkennis-wetenschappelijke kennis) en in de samenwerking (traditionele spelers en vernieuwers).
 • Studenten, vakmensen en zij-instromers krijgen inzicht in nieuwe technologie en hun ontwikkelmogelijkheden. Ze verwerven (op maat) de juiste skills voor het werk van de toekomst. Dit draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid, werkplezier en (intersectorale) mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Laat je verder inspireren

57 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe creëer je rust en focus in een hectische en veeleisende werkomgeving?

Informatietype:
Nieuws
12 september 2023

Mindfulness training heeft bewezen invloed op stress, welzijn en concentratie. Hoe bevorderen we dit op het werk? Onderzoek naar omgevingsfactoren is beperkt. TNO deed verkennend onderzoek via literatuur en interviews met experts en topmanagers.

TNO-onderzoek: Burn-outklachten onder jongeren een groeiend probleem

Informatietype:
Nieuws
5 september 2023

In 2022 gaf 1 op de 4 werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar aan burn-outklachten te ervaren. Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en  het CBS blijkt bovendien dat de ernst van ervaren burn-outklachten onder jonge werkenden, die veel klachten hebben, toeneemt.

Meer zelfstandig ondernemers met arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Informatietype:
Nieuws
12 juli 2023

Begin 2023 had 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel een financiële voorziening tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit cijfers van de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en het CBS.

Succesvol nieuwe technologie implementeren? Zo doe je dat

Informatietype:
Insight
7 juli 2023

Wil je graag nieuwe technologische ontwikkelingen inzetten binnen je organisatie? Het succes daarvan is sterk afhankelijk van de manier waarop medewerkers daarmee omgaan. Wouter van der Torre, onderzoeker op het gebied van productiviteit en duurzame inzetbaarheid bij TNO, geeft vier slimme tips.

De invloed van technologie op werk

Informatietype:
Podcast
3 juli 2023
2 afleveringen

In deze podcastreeks gaan TNO onderzoekers met partners in gesprek over de invloed van technologie op werk.