Toekomstbestendige leefomgeving dankzij regionaal bouwen aan human capital

Thema:
Skills
2 februari 2023

Het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving vraagt om voldoende (nieuwe) medewerkers met de juiste skills en een cultuurverandering in de bouw- en installatietechniek. Daarom vond op 16 januari 2023 de kick-off plaats van het TKI Bouw en Techniek programma ‘Regionaal bouwen aan human capital’. Zo versnellen we samen de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving.

Regionaal bouwen aan human capital

In het programma wordt nauw samengewerkt tussen TKI Bouw en Techniek, TNO, de Bouwacademie in Amsterdam en een viertal regionale samenwerkingsverbanden in Den Bosch, Enschede, Haarlem en Groningen. Aan de basis van de samenwerking staat het door TNO ontwikkelde Sharebouw & techniek-concept dat de werelden van werken, leren en innoveren in regionale ecosystemen aan elkaar verbindt.

Dit alles vraagt om een radicaal andere manier van samen werken-leren-innoveren, samenwerking met vernieuwers (cross-overs) en duurzame betrokkenheid van alle actoren. De vraag is hoe je dit vormgeeft.

Het Sharebouw & techniek-concept biedt een oplossing voor het samenbrengen van de gescheiden werelden van technologische innovatie en human capital vraagstukken. Het koppelen van concrete innovaties aan een gestructureerde human capital aanpak helpt partijen om tot geïntegreerde oplossingen te komen en zorgt er voor dat human capital geen sluitpost vormt.

De beoogde opbrengsten van Sharebouw & techniek

 1. (Aankomende) vakmensen ondersteunen bij het leren van de skills die het werk nu en in de toekomst vraagt.
 2. (MKB-) bedrijven ondersteunen bij de implementatie van technologische en sociale innovaties. Hierbij wordt de koppeling gelegd tussen technologische innovaties en nieuwe manieren van organiseren in de keten maar wordt ook gekeken naar kansen die technologische innovaties bieden voor het toegankelijk maken van werk voor andere doelgroepen.

In de samenwerking treedt TNO op als inhoudelijk programmanager. Daarbij biedt TNO de regionale partners inhoudelijke ondersteuning bij de verdere doorontwikkeling en implementatie van het concept.

Ook onderzoekt TNO de impact op skillsontwikkeling en innovatieadoptie. Goedele Geuskens (Lead Scientist, TNO): “We staan voor een grote maatschappelijke opgave in de bouw en om die te realiseren, is aandacht voor de mens van essentieel belang. Onze ambitie is om de werelden van werken, leren en innoveren echt met elkaar te verbinden. Zodat innovaties sneller landen in de praktijk en vakmensen de skills van de toekomst leren. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat we samen met TKI Bouw & Techniek en de regionale partners Sharebouw & techniek verder kunnen doorontwikkelen.”

Bekijk de animatievideo >

Sharebouw & techniek: 5 programmalijnen.

 1. Het (verder) opbouwen van een learning community waar MKB-bedrijven, opdrachtgevers, onderwijspartners, kennispartners, de overheid en andere stakeholders kennis delen en samen opbouwen;
 2. Het vergroten van het inzicht in de impact van technische en sociale innovaties op werk en skills (gaps);
 3. Het ontwikkelen van aanpakken die (informeel) lerend en innovatief gedrag van medewerkers versterken;
 4. Het ontwikkelen van innovaties in het onderwijs en de zij-instroom;
 5. Het ontwikkelen van aanpakken gericht op adoptie van technische en sociale innovaties door MKB-bedrijven.

Belangrijke elementen

 • Werken, leren en innoveren worden geïntegreerd in regionale skills-based learning communities. Innovaties kunnen hierdoor sneller landen op de (MKB) werkvloer en vakmensen/studenten/zij-instromers zien en leren sneller de skills die de innovaties vragen. Tegelijkertijd kunnen innovatiepartners innoveren met (MKB) bedrijven en het beschikbare menselijke kapitaal als ontwerpprincipe hanteren voor hun innovaties, zodat het werk toegankelijk wordt voor andere doelgroepen zoals mensen met een lagere opleiding.
 • Het verbinden van werken, leren en innoveren vereist nauwe samenwerking tussen de betrokken stakeholders.
 • Er is sprake van cross-overs op inhoud (verschillende disciplines, praktijkkennis-wetenschappelijke kennis) en in de samenwerking (traditionele spelers en vernieuwers).
 • Studenten, vakmensen en zij-instromers krijgen inzicht in nieuwe technologie en hun ontwikkelmogelijkheden. Ze verwerven (op maat) de juiste skills voor het werk van de toekomst. Dit draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid, werkplezier en (intersectorale) mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Laat je verder inspireren

88 resultaten, getoond 1 t/m 5

BASF en TNO werken samen aan Decision Support voor Safe and Sustainable by Design

Informatietype:
Insight
17 juli 2024
Als voorloper op het gebied van SSbD ontwikkelt BASF proactief en in nauwe samenwerking met TNO een uitgebreid Decision Support System (DSS).

Veilige en duurzame chemicaliën stimuleren zakelijke kansen en maatschappelijke transities

Informatietype:
Insight
5 juli 2024

4 oplossingsrichtingen om een krappe arbeidsmarkt tegen te gaan

Informatietype:
Insight
1 juli 2024

Onbenut arbeidspotentieel biedt kansen voor krappe arbeidsmarkt

Informatietype:
Nieuws
27 juni 2024

TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Informatietype:
Insight
29 mei 2024