Onze kijk op een veilige samenleving

Thema:
Veilige samenleving

Beschermen wat ons dierbaar is en zorgen dat mensen in vrijheid en veiligheid kunnen samenleven. Daar staan we voor. En daarvoor ontwikkelen we strategische kennis, technologie en capaciteiten.

Nederland is een veilig land. Het behoud van onze veiligheid is essentieel voor onze vrijheid, welvaart, welzijn en democratie. Maar de geopolitieke ontwikkelingen maken duidelijk dat die veiligheid niet vanzelfsprekend is. Er ontstaan nieuwe dreigingen. Op zowel militair als economisch, politiek en informatiegebied. Europa en Nederland zijn kwetsbaarder geworden, we moeten meer voor onze eigen belangen opkomen. En de bedreigingen van onze veiligheid worden complexer doordat technologie alles met elkaar verbindt.

Al deze gevaren raken over het algemeen als eerste Defensie, de politie en andere publieke justitie- en veiligheidsorganisaties, en de professionals die daarbinnen werken. Ons belangrijkste doel is om deze professionals een voorsprong te geven. Dit doen we door relevante kennis en technologie te ontwikkelen en toe te passen. Naast onze substantiële bijdragen voor defensie, willen we ons ontwikkelen tot hét instituut voor toegepaste technologische innovaties binnen het justitie- en veiligheidsdomein in Nederland.

4 aandachtsgebieden binnen een veilige samenleving

Samen met onze veiligheidsexperts, onderzoekers en samenwerkende partners zetten we technologische en gedragsinnovaties in voor een veilige maatschappij. Ons werkterrein beweegt tussen land, zee en lucht, tussen cyber en space. In binnen- en buitenland. Met wetenschap én innovatie aan de frontlinie. We werken hierbij nauw samen met het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, de nationale en internationale defensie- en veiligheidsindustrie en anderen. Daarbij richten we ons op 4 gebieden.

1. Meer bereiken met minder mensen

We begeleiden Defensie met kennis van militaire operaties, technologie en menselijke factoren. Om zo tot de beste oplossingen te komen voor onze strijdkrachten. We onderzoeken hoe mensen beperkingen kunnen overwinnen, welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun capaciteiten en hoe de wisselwerking tussen mens en machine soepeler kan. Met als doel om tegemoet te komen aan een van de grootste uitdagingen van dit moment: meer presteren met minder personeel.

2. Informatie- en sensornetwerken

Informatietechnologie, van big data tot cyber, is tegenwoordig een bepalende factor. We werken aan informatiegestuurd optreden, ‘command & control’ en (digitale) opsporing en handhaving. Daarnaast werken we zowel aan bescherming van eigen informatie als aan offensieve cyber om informatieprocessen van anderen te verstoren. Een superieure informatiepositie biedt cruciaal tactisch voordeel. Met deze informatiesuperioriteit verbeteren we de aansturing van de militaire organisatie en zetten we alle middelen maximaal effectief in.

3. Nationale veiligheid

De ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein gaan sneller dan ooit. Dit komt mede door de enorme groei van de hoeveelheid informatie en de opkomst van nieuwe technieken als 'artificial intelligence' of 'augmented reality'. Deze ontwikkelingen vormen zowel een kans als een bedreiging voor de Nederlandse overheid en veiligheidsorganisaties. We zetten ons daarom samen met justitie- en veiligheidsorganisaties in voor een rechtvaardige, veilige samenleving. Hierbij ontwikkelen en gebruiken we wetenschappelijke kennis en technologie om de veiligheid, zowel fysiek als digitaal, te verbeteren.

4. Bescherming van militairen en materieel

Militair optreden vraagt om slagkracht. Daarom werken we onder andere aan schaalbare, instelbare munitie en nieuwe energiewapens. Dit biedt inzet op maat en helpt tegelijkertijd burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen. Onze technologie helpt om soldaten, maar bijvoorbeeld ook politiemensen, optimale bescherming te bieden. We ondersteunen zowel Defensie als de defensie-industrie met toepasbaar onderzoek. Zo onderzoeken we het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat. En voeren we kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Met experimenteel onderzoek en predictiemodellen herkennen we op tijd tekortkomingen. Deze kunnen we dan op de juiste manier verbeteren.

Geschiedenis van (TNO) defensie- en veiligheidsresearch sinds 1927

Op de website van museum Waalsdorp vind je uitgebreide informatie over de geschiedenis van defensie- en veiligheidsresearch, onderzoek, historische militaire en civiele projecten en impactverhalen.

Zo werken wij aan een veilige samenleving

104 resultaten, getoond 1 t/m 5

Dit is onze tijd

Informatietype:
Podcast
22 augustus 2023
4 afleveringen

Dit is de tijd van grote uitdagingen. Van innovatieve oplossingen. De tijd om duurzaamheid te versnellen. Waarin wevoorop lopenin veiligheid. Levens gezonder maken. En klimaatveranderingbestrijden… Vanuit de ruimte! Dit is de tijd van: Het kan wél. Dit is ónze tijd. Met Glenn van der Burg.

Samen sneller innoveren

Informatietype:
Artikel

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Om deze het hoofd te bieden is niet alleen nieuwe kennis en technologie nodig, maar ook snellere innovatietrajecten. Bijdragen aan de innovatiemotor voor defensieonderzoek is daarbij een belangrijke factor. Daarom zet TNO zich in om innovaties te creëren die bijdragen aan vrede en veiligheid.

Succesvolle grondtest toont mogelijkheden voor satellietidentificatie

Informatietype:
Insight
14 augustus 2023

Het wordt ontzettend druk in de ruimte. Elk jaar sturen bedrijven en organisaties meer nieuwe satellieten in een baan om de aarde. Veel daarvan kunnen na de lancering niet meer worden geïdentificeerd. Onderzoekers van TNO vroegen zich af of hier niet iets aan te doen was en hebben nu met succes een levensvatbare oplossing getest. We spraken met Fabrizio Silvestri, Optical System Engineer, die hieraan heeft meegewerkt en ons er van alles over vertelde.

Hoe blijf je koel tijdens warme dagen?

Informatietype:
Artikel

Vaak snakken we in de winter naar de zon. In het voorjaar snellen we dan ook massaal naar de terassen bij de eerste warme stralen. Maar op echt zonnige dagen verlangen we weer naar koelte. Zomerse dagen, met een temperatuur van 25 graden of hoger én tropische dagen, waarbij het kwik oploopt tot boven de 30 graden, komen steeds vaker voor in Nederland. Hoe blijf je koel bij deze temperaturen?

Migratie

Informatietype:
Artikel

Grote kwesties in Europa zijn migratie en asielzoekers, die voortkomen uit complexe situaties. Uitdagingen betreffen opvang, huisvesting, zorg en integratie.