Onze kijk op een veilige samenleving

Thema:
Veilige samenleving

Beschermen wat ons dierbaar is en zorgen dat mensen in vrijheid en veiligheid kunnen samenleven. Daar staan we voor. En daarvoor ontwikkelen we strategische kennis, technologie en capaciteiten.

Nederland is een veilig land. Het behoud van onze veiligheid is essentieel voor onze vrijheid, welvaart, welzijn en democratie. Maar de geopolitieke ontwikkelingen maken duidelijk dat die veiligheid niet vanzelfsprekend is. Er ontstaan nieuwe dreigingen. Op zowel militair als economisch, politiek en informatiegebied. Europa en Nederland zijn kwetsbaarder geworden, we moeten meer voor onze eigen belangen opkomen. En de bedreigingen van onze veiligheid worden complexer doordat technologie alles met elkaar verbindt.

Al deze gevaren raken over het algemeen als eerste Defensie, de politie en andere publieke justitie- en veiligheidsorganisaties, en de professionals die daarbinnen werken. Ons belangrijkste doel is om deze professionals een voorsprong te geven. Dit doen we door relevante kennis en technologie te ontwikkelen en toe te passen. Naast onze substantiële bijdragen voor defensie, willen we ons ontwikkelen tot hét instituut voor toegepaste technologische innovaties binnen het justitie- en veiligheidsdomein in Nederland.

4 aandachtsgebieden binnen een veilige samenleving

Samen met onze veiligheidsexperts, onderzoekers en samenwerkende partners zetten we technologische en gedragsinnovaties in voor een veilige maatschappij. Ons werkterrein beweegt tussen land, zee en lucht, tussen cyber en space. In binnen- en buitenland. Met wetenschap én innovatie aan de frontlinie. We werken hierbij nauw samen met het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, de nationale en internationale defensie- en veiligheidsindustrie en anderen. Daarbij richten we ons op 4 gebieden.

1. Meer bereiken met minder mensen

We begeleiden Defensie met kennis van militaire operaties, technologie en menselijke factoren. Om zo tot de beste oplossingen te komen voor onze strijdkrachten. We onderzoeken hoe mensen beperkingen kunnen overwinnen, welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun capaciteiten en hoe de wisselwerking tussen mens en machine soepeler kan. Met als doel om tegemoet te komen aan een van de grootste uitdagingen van dit moment: meer presteren met minder personeel.

2. Informatie- en sensornetwerken

Informatietechnologie, van big data tot cyber, is tegenwoordig een bepalende factor. We werken aan informatiegestuurd optreden, ‘command & control’ en (digitale) opsporing en handhaving. Daarnaast werken we zowel aan bescherming van eigen informatie als aan offensieve cyber om informatieprocessen van anderen te verstoren. Een superieure informatiepositie biedt cruciaal tactisch voordeel. Met deze informatiesuperioriteit verbeteren we de aansturing van de militaire organisatie en zetten we alle middelen maximaal effectief in.

3. Nationale veiligheid

De ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein gaan sneller dan ooit. Dit komt mede door de enorme groei van de hoeveelheid informatie en de opkomst van nieuwe technieken als 'artificial intelligence' of 'augmented reality'. Deze ontwikkelingen vormen zowel een kans als een bedreiging voor de Nederlandse overheid en veiligheidsorganisaties. We zetten ons daarom samen met justitie- en veiligheidsorganisaties in voor een rechtvaardige, veilige samenleving. Hierbij ontwikkelen en gebruiken we wetenschappelijke kennis en technologie om de veiligheid, zowel fysiek als digitaal, te verbeteren.

4. Bescherming van militairen en materieel

Militair optreden vraagt om slagkracht. Daarom werken we onder andere aan schaalbare, instelbare munitie en nieuwe energiewapens. Dit biedt inzet op maat en helpt tegelijkertijd burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen. Onze technologie helpt om soldaten, maar bijvoorbeeld ook politiemensen, optimale bescherming te bieden. We ondersteunen zowel Defensie als de defensie-industrie met toepasbaar onderzoek. Zo onderzoeken we het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat. En voeren we kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Met experimenteel onderzoek en predictiemodellen herkennen we op tijd tekortkomingen. Deze kunnen we dan op de juiste manier verbeteren.

Geschiedenis van (TNO) defensie- en veiligheidsresearch sinds 1927

Op de website van museum Waalsdorp vind je uitgebreide informatie over de geschiedenis van defensie- en veiligheidsresearch, onderzoek, historische militaire en civiele projecten en impactverhalen.

Zo werken wij aan een veilige samenleving

113 resultaten, getoond 1 t/m 5

Lachgas minstens uur aan te tonen in bloed en adem

Informatietype:
Nieuws
19 februari 2024
Recreatieve lachgas gebruikers lopen flinke (neurologische) gezondheidsrisico’s op. Wie onder de invloed van lachgas deelneemt aan het verkeer brengt niet alleen zichzelf maar ook andere verkeersdeelnemers in gevaar.

AI surveilleert erop los. Maakt dat onze samenleving veiliger?

Informatietype:
Insight
8 februari 2024

Peter Werkhoven nieuw raadslid AWTI

Informatietype:
Nieuws
26 januari 2024

Dit is onze tijd

Informatietype:
Podcast
22 januari 2024
8 afleveringen

TNO in de media 2023

Informatietype:
Nieuws
21 december 2023