TNO-blik op 2030: elk oppervlak benutten voor opwekken zonne-energie

Thema:
Duurzame zonne-energie op land en water
Hernieuwbare elektriciteit
Zonne-energie en veiligheid
Zonnemodules en massamaatwerk
15 augustus 2023

De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Maar er is veel oppervlak nodig om op elk moment voldoende zonne-energie op een betaalbare en acceptabele manier op te wekken. Dat vergt niet alleen goed ontworpen zonneparken op land en water en zonnepanelen op daken, maar ook zonnecellen verwerkt in bestaande structuren, zoals gevels, geluidsschermen, dijken, wegen en carrosserieën van auto’s. In 2030 willen we zo elk bruikbaar oppervlak geschikt hebben gemaakt voor het opwekken van groene stroom.

Samenhang van techniek, betaalbaarheid, acceptatie

“Het is een weg die we bij TNO al langer bewandelen”, zegt Wiep Folkerts, expert op het gebied van innovatieve toepassingen voor zonne-energie.

“We werken aan al dit soort toepassingen waarbij het uitgangspunt is bestaand oppervlak dat met een ander doel was gebouwd, van zonnecellen te voorzien zonder de oorspronkelijke functie geweld aan te doen. Technologieën ontwikkelen is daarbij één ding, maar dat staat nooit op zichzelf. Een prachtige technische oplossing kan te duur zijn om te produceren of op maatschappelijke bezwaren stuiten.”

wiep-folkerts

“Het gaat om meer dan techniek, want we onderzoeken ook de ecologische aspecten en integratie met offshore wind en waterstofproductie.”

Wiep Folkerts

TNO-expert zonne-energie

Zonne-energie op water

Het gaat volgens Wiep altijd om de samenhang der dingen. Drijvende zonneparken bijvoorbeeld. Werkt TNO al jaren aan en met succes. Maar wat doet dat met het leven op en in het water? Kan het op een binnenmeer, op een rivier, op zee?

“Zonneparken op zee realiseren is complex, maar als dat lukt kun je wel heel veel ruimte benutten, bijvoorbeeld tussen de turbines van windparken. In het Platform Offshore Solar werken we samen met een groep toonaangevende bedrijven aan innovatie. En weer gaat het om meer dan techniek, want we onderzoeken ook de ecologische aspecten en integratie met offshore wind en waterstofproductie.”

Zon tankende auto’s

Het is niet nodig elk oppervlak te benutten voor zonne-energie, maar er is nu al veel meer mogelijk dan we tien jaar geleden dachten. Denk aan voertuigen. Samen met de Nederlandse fabrikant van zonneauto’s Lightyear ontwikkelde TNO unieke gekromde zonnemodules die gebogen over twee assen in de carrosserie worden verwerkt. Zo ‘tankt’ de auto ook zonne-energie tijdens het rijden. Ook toepassing op vrachtwagens en bussen kan voordelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld het leveren van stand-by power.

Meeste winst in gebouwde omgeving

Het plaatsen van standaard silicium zonnepanelen op daken heeft een onstuimige groei doorgemaakt. Inmiddels heeft TNO met partners in het bedrijfsleven methoden ontwikkeld om met dunnefilm pv of silicium pv energie-opwekkende bouwelementen te maken.

Het gaat dan om esthetisch vormgegeven en eventueel gekleurde oplossingen voor integratie in dakelementen en gevels van gebouwen. Zulke technologieën en toepassingen geven ook een nieuwe impuls aan de bouw en hun toeleveranciers.

Solar Lab
TNO doet onderzoek naar gekleurde zonnepanelen in het TNO Solar Lab.

Landschappelijk inpassen

Gebouwen, infrastructuur, land, water en transport kennen elk eigen uitdagingen. “Op land speelt, net als bij water, hoe de modules landschappelijk en natuurvriendelijk zijn in te passen. We gebruiken vaak zogeheten bifacial zonnepanelen die aan twee kanten zonne-energie oogsten.

De opbrengst is dan al gauw 20 procent hoger. Samen met onder meer Wageningen University & Research hebben we onderzocht hoe verticale panelen in de agrarische sector te gebruiken zijn en hoe zonneparken ontworpen kunnen worden zonder dat de bodem aan kwaliteit inboet.”

Zonne-energie als mooie bonus

Dezelfde oplossing heeft TNO met succes toegepast in geluidsschermen langs wegen en het spoor. Het gaat steeds om het benutten van oppervlak dat primair een andere functie heeft, in dit geval reductie van geluidsoverlast, maar geschikt is te maken voor het opwekken van zonne-energie.

Wiep benadrukt dat die opwekking de oorspronkelijke functie nooit mag aantasten. Dat geldt ook voor het benutten van bermen langs de weg, vangrails of dijken. Die moeten hun primaire functie voor honderd procent blijven vervullen, met zonne-energie als mooie bonus.

wiep-folkerts

“Het wordt een vanzelfsprekendheid dat veel van wat je om je heen ziet elektriciteit opwekt.”

Wiep Folkerts

TNO-expert zonne-energie

No-brainer

“Elk geschikt oppervlak benutten voor zonne-energie, waar we als TNO al lang aan werken, is straks gemeengoed. Het wordt een vanzelfsprekendheid dat veel van wat je om je heen ziet elektriciteit opwekt. En we beschikken over eindeloos veel grote oppervlakken waar je zonne-pv betaalbaar in kunt integreren. Een no-brainer dus. En daar blijven we vol enthousiasme aan bijdragen."

Podcast: Elk oppervlak benut voor hernieuwbare elektriciteit

Waar staat de innovatie nu op het gebied van hernieuwbare elektriciteit? Daarover gaan Wiep Folkerts, programmamanager zonne-energie toepassingen bij TNO en Jan-Jaap van Os, mede-oprichter en CTO van Exasun in gesprek met Glenn van der Burg.

Laat je verder inspireren

29 resultaten, getoond 1 t/m 5

Creatief zonnepanelensysteem als klimop tegen gevel High Tech Campus Eindhoven

Informatietype:
Nieuws
26 april 2023

Kunnen we straks van onze huizen en bedrijfspanden één groot zonnepaneel maken? Het komt dichterbij dankzij een bijzondere samenwerking tussen TNO, INBO Architecten, Van der Leegte Werkt, Flexipol Composites en High Tech Campus Eindhoven.

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Verharde dijken kansrijk voor toepassing van zonnepanelen

Informatietype:
Nieuws
22 februari 2023

Uit een onderzoek naar de mogelijkheden om dijken te voorzien van zonnepanelen blijkt dat zonnepanelen geplaatst op een dijkverharding, het meest geschikt zijn en zonder veel aanvullend onderzoek kunnen worden toegepast.

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Webinar
17 februari 2023
1 aflevering

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Kijk het webinar van 1 februari 2023 terug en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.

Europa onderzoekt potentieel voertuigen op zonne-energie

Informatietype:
Nieuws
14 februari 2023

Een internationaal publiek-privaat consortium gaat onderzoeken in hoeverre voertuigen op zonne-energie bijdragen aan de transitie naar volledig elektrische mobiliteit in de EU.