D-score: maatstaf voor de ontwikkeling van kinderen

Een onderzoeksgroep onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de D-score in gebruik genomen, een maatstaf voor de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. De D-score, ontwikkeld door TNO en gebruikt in de Nederlandse jeugdgezondheidszorg, vormt nu de wetenschappelijke ruggengraat van metingen van de ontwikkeling van kinderen uit andere landen.

Wat heeft de WHO besloten?

Tijdens een vergadering in Washington heeft de onderzoeksgroep de verschillende alternatieven om de ontwikkeling van kinderen te kwantificeren met elkaar vergeleken, en gekozen voor de D-score als de voorkeursmaatstaf. Hierdoor is er nu één maatstaf waarmee de ontwikkeling van kinderen wereldwijd kan worden gevolgd. De groep bestaat uit 25 internationale deskundigen van onder meer Harvard University, Johns Hopkins University, Stanford University, TNO en de WHO.

Waarom is gekozen voor het Nederlandse model?

In internationale vergelijkingen scoort de Nederlandse jeugdgezondheidszorg zeer goed. Nederlandse kinderen behoren tot de gezondste ter wereld. Er waren voldoende gegevens beschikbaar om de D-score voor de Nederlandse situatie te ontwikkelen en te valideren. Dit project werd bij TNO gecoördineerd door Stef van Buuren.

Op basis van TNO’s kennis van jeugdgezondheidszorg en statistieken werd tevens onderzocht of de D-score ook in andere landen zou werken, met name in lage- en middeninkomenslanden.

Het GSED-project (Global Scale for Early Development)  verzamelde 51 datasets waarin de vroege ontwikkeling van kinderen werd gemeten, met behulp van verschillende instrumenten en in totaal 4,7 miljoen datapunten. Met de methodiek van de D-score konden de verschillende instrumenten in een gezamenlijke analyse met elkaar worden verbonden, hetgeen resulteerde in een gemeenschappelijke schaal waarop vergelijkingen tussen gegevensreeksen konden worden gemaakt. De statistische analyses leverden sterke aanwijzingen op dat de D-score ook in andere landen goed werkt.

Waarom moeten de resultaten worden samengevat in één (D-)score?

De D-score vertaalt de resultaten op verschillende kenmerken in één getal. Dit getal is een weergave van de globale ontwikkeling van het kind en combineert fysieke, emotionele en communicatieve indicatoren om een ontwikkelingsachterstand in de kindertijd op te sporen.

De D-score is gebaseerd op het ‘Van Wiechenschema’ en bevat kenmerken die standaard worden gebruikt in de Nederlandse kindergezondheidszorg, zoals ‘Kan het kind twee blokjes stapelen’, ‘Kan het kind lopen’, enzovoort. Net als bij lengte en gewicht neemt de D-score toe met de leeftijd, dus we kunnen de ontwikkeling van kinderen ook volgen met behulp van groeidiagrammen. Dit verschilt van de traditionele praktijk waarbij ontwikkelingsmijlpalen afzonderlijk worden beoordeeld, of waarbij aggregaten worden gemaakt in domeinspecifieke scores.

Wat is de volgende stap?

De D-score draagt bij aan betere methoden om de ontwikkeling van jonge kinderen in verschillende landen te volgen en te stimuleren, omdat interventies hiermee kunnen worden geëvalueerd. Onze ambitie is om deze groep kinderen met de D-score nauwkeurig te definiëren.

Stef van Buuren werkt samen met TNO-collega’s en met steun van de Bill & Melinda Gates Foundation aan een reeks boekjes waarin de wetenschappelijke principes van de D-score worden uitgelegd. Bovendien wordt gewerkt aan online instrumenten die goed integreren met andere software om de ontwikkeling van kinderen te berekenen en te volgen

3-sdg-child-development_002_
De door TNO ontwikkelde D-score heeft impact op de volgende duurzame-ontwikkelingsdoelen (SDG's): geen armoede, geen honger en goed onderwijs.

Meer informatie?

Schrijf je in voor onze Engelstalige Innovaties voor Ontwikkelingssamenwerking (I4D) nieuwsbrief.

Laat je verder inspireren

37 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nationale Wetenschapsagenda steunt project vroegtijdige opsporing stress bij jonge kinderen

Informatietype:
Nieuws
11 juli 2023

Het project HEALS Applied heeft als doel stress bij jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en ouders indien nodig te ondersteunen. Het project is geïnitieerd door Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en TNO.

Jonger naar de tandarts, later minder gaatjes

Informatietype:
Nieuws
2 juni 2023

Uit onderzoek van UMCG, TNO en de Erasmus Universiteit blijkt dat kinderen die vanaf de doorbraak van het eerste tandje naar de tandarts of mondhygiënist worden verwezen, op 5-jarige leeftijd minder beginnende gaatjes hebben dan kinderen die niet worden verwezen.

Mentale gezondheid van kinderen op een wetenschappelijk onderbouwde manier versterken

Informatietype:
Insight
25 mei 2023

Er is steeds meer aandacht voor het belang en de effecten van een goede mentale gezondheid van kinderen. TNO werkt al decennia, samen met belangrijke stakeholders, aan de ontwikkeling en implementatie van evidence-based interventieprogramma’s om de weerbaarheid van kinderen van alle leeftijden te vergroten.

WHO lanceert nieuwe methode voor meten vroege ontwikkeling van kinderen tot 36 maanden

Informatietype:
Nieuws
27 februari 2023

Vandaag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de (GSED) gelanceerd. GSED is een nieuwe methode om de ontwikkeling van kinderen tot 36 maanden te beoordelen met behulp van metingen die cultureel neutraal, eenvoudig toe te passen, vrij toegankelijk en begrijpelijk zijn voor zorgverleners en kinderen.

Startkwalificering ScheidingsATLAS trainer donderdag 9 november 2023

Informatietype:
Evenement

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn.

Startdatum:
Locatie:
TNO | Leiden - Sylviusweg 71